Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Admicom Oyj: Admicom Oyj on toteuttanut Aitio Finland Oy:n yritysoston ja päättänyt siihen liittyvästä osakeannista

ADMICOM OYJ SISÄPIIRITIETO 22.12.2021 KLO 12:46


Admicom Oyj on toteuttanut tänään 22.12.2021 tiedotetun Aitio Finland Oy:n yritysoston suunnitellusti ja Aitio Finland Oy siirtyy osaksi Admicom-konsernia 22.12.2021 alkaen.

22.12.2021 julkaistun yhtiötiedotteen mukaisesti Aitio Finland Oy:stä hankitaan osakevaihdolla sen pääomistajien Rouhee Group Oy:n ja Toni Paloniemen osakkeet eli 83,5 % yhtiön osakekannasta. Kauppahinnan suorittamiseksi Admicom Oyj:n hallitus on päättänyt suunnatusta osakeannista Aitio Finland Oy:n pääomistajille Rouhee Group Oy:lle ja Toni Paloniemelle. Suunnatussa osakeannissa tarjottiin merkittäväksi kauppakirjan ehtojen mukaisesti 61 287 Admicom Oyj:n uutta osaketta merkintähintaan 86,69 euroa / osake, mikä vastaa Yhtiön osakkeen Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla määräytynyttä kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia 1.10.-21.12.2021. Myyjät maksavat sille merkittäväksi annettavien Admicom Oyj:n osakkeiden merkintähinnan kokonaisuudessaan luovuttamalla Yhtiölle apporttina omistamansa Aitio Finland Oy:n osakkeet.

Suunnatun annin jälkeen Admicom Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä nousee 4 988 985 osakkeeseen. Uusien osakkeiden määrä vastaa noin 1,2 prosenttia Yhtiön osakekannasta suunnatun annin jälkeen. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, jotta yrityskaupassa varmistetaan myyjän ja ostajan yhteiset intressit myös lähivuosille. Myyjät ovat sitoutuneet Admicomin osakkeiden luovutusta koskeviin rajoituksiin (Lock-up), joiden myötä osakkeiden myyntirajoitteet purkautuvat kokonaisuudessaan viimeistään kuuden vuoden kuluttua kauppakirjan allekirjoituksesta.

Päätös suunnatusta osakeannista perustui Admicom Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 19.2.2021 hallitukselle myöntämään osakeantivaltuutukseen. Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 14.1.2022. Osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet, kun osakkeet on rekisteröity ja kirjattu osakkeiden saajien arvo-osuustileille, arviolta 14.1.2022. Osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä monenkeskisellä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla arviolta 17.1.2022.


Admicom Oyj
HALLITUS


Lisätietoja antaa:

Petri Aho
Väliaikainen toimitusjohtaja, talousjohtaja
[email protected]
+358 44 724 1767Hyväksytty neuvonantaja:

Oaklins Merasco Oy 
puhelin: 09-6129 670


Admicom Oyj Admicom on vuonna 2004 perustettu rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden järjestelmäkehityksen edelläkävijä ja kokonaisvaltainen ohjelmisto- ja tilitoimistokumppani. Yhtiön pilvipalveluna toimiva SaaS-pohjainen Adminet-toiminnanohjausjärjestelmä auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä parantamaan kilpailukykyään automatisoimalla työmaan ja toimiston rutiineja saumattomasti kirjanpitoon asti.

Tytäryhtiömme Tocoman Oy:n kehittämillä kustannuslaskennan ja tuotannonhallinnan ohjelmistoilla on rakennusalalla pitkä historia ja vankka markkina-asema. Yhdistämällä Tocomanin tuotevahvuuksia Adminetin vahvuuksiin, syntyy rakennusalalle kirkkaasti kokonaisvaltaisin pilvipalvelu.

Yhtiöllä on noin 190 työntekijää Jyväskylässä, Helsingissä, Tampereella, Oulussa, Seinäjoella ja Turussa sijaitsevissa toimipisteissään. Lisätietoa: https://admicom.fi/

Admicomin tiedotteet ja tulosraportit: https://sijoittajille.admicom.fi/tiedotteet-ja-julkaisut/

JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet


Admicom on vuonna 2004 perustettu rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden järjestelmäkehityksen edelläkävijä ja kokonaisvaltainen ohjelmisto- ja tilitoimistokumppani. Yhtiön pilvipalveluna toimiva SaaS-pohjainen Adminet-toiminnanohjausjärjestelmä auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä parantamaan kilpailukykyään automatisoimalla työmaan ja toimiston rutiineja saumattomasti kirjanpitoon asti. Admicomin tytäryhtiö Tocoman Oy:n kehittämillä kustannuslaskennan ja tuotannonhallinnan ohjelmistoilla on rakennusalalla pitkä historia ja vankka markkina-asema.