Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Admicom Oyj: Admicomin nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle 2022

ADMICOM OYJ SISÄPIIRITIETO 19.1.2022 KLO 17:45


Nimitystoimikunta

Admicomin 19.2.2021 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti perustettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Toimikunta on muodostettu Admicomin suurimpien osakkeenomistajien edustajista.

Nimitystoimikunnan jäsenet ovat:

 • Matti Häll, edustaen yksityisomistustaan
 • Jan Andersson, Swedbank Robur Fonderin nimeämänä edustajana
 • Sussi Kvart, Handelsbanken Fonderin nimeämänä edustajana
 • Erik Sprinchorn, TIN Fonderin nimeämänä edustajana

Lisäksi nimitystoimikuntaa täydentää Antti Katajisto, SEB Fonder.

Ehdotukset

Nimitystoimikunnan enemmistö (Jan Andersson, Sussi Kvart ja Erik Sprinchorn) ehdottaa vuoden 2022 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että

 1. Admicomin hallituksessa on viisi jäsentä vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti

 2. Seuraavat jäsenet valitaan hallitukseen:
 • Pasi Aaltola (uudelleenvalinta)
 • Henna Mäkinen (uusi jäsen)
 • Petri Niemi (uusi jäsen)
 • Olli Nokso-Koivisto (uudelleenvalinta)
 • Marko Somerma (uusi jäsen)

Henna Mäkinen on kauppatieteiden maisteri Turun kauppakorkeakoulusta ja tällä hetkellä hän on Supermetricsin talousjohtaja. Hän on aiemmin toiminut myös Woltin ja Ilmatar Windpowerin talousjohtajana. Henna on työskennellyt lisäksi KPMG:llä ja Nokialla.

Petri Niemi on fysiikan maisteri Teknillisestä korkeakoulusta ja G2 Invest Oy:n toimitusjohtaja sekä puheenjohtaja. Hän on myös LeadDeskin, Bilotin, Next Gamesin, Clausionin, Lounean ja Wegan puheenjohtaja. Hän on aiemmin toiminut Capmanin osakkaana ja työskennellyt Ericssonille, 3Comille ja Sun Microsystemsille.

Marko Somerma on teknillisen korkeakoulun lisensiaatti ja toimii tällä hetkellä liikkeenjohdon konsulttina. Hän on aiemmin toiminut Siili Solutionsin toimitusjohtajana ja hänellä on pitkä kokemus Rautaruukki-konsernin eri johtotehtävistä.

 1. Petri Niemi valitaan hallituksen puheenjohtajaksi

 2. Hallituksen palkkio on 25 000 euroa jokaista hallituksen jäsentä kohden, joka ei ole Admicomin palveluksessa, ja 55 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle.

Jos hallitus päättää tarkastusvaliokunnan perustamisesta, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja saa lisäksi 5 000 euroa ja kukin muu tarkastusvaliokunnan jäsen 2 500 euroa.

 1. Yhtiökokous päättää ohjeista nimitystoimikunnan muodostamiseksi ja siitä, mistä asioista toimikunta päättää (ks. liite).

Ehdotuksia kannattavat Swedbank Robur Fonder, SEB Fonder, TIN Fonder ja Handelsbanken Fonder edustavat yhdessä 27 prosenttia Admicomin osakkeista. Matti Häll on ilmoittanut, ettei kannata edellä mainittuja ehdotuksia.

Lausunto

Nimitystoimikunnan vastuulla on toimia yhtiön kaikkien osakkeenomistajien edun mukaisesti ja löytää optimaalinen hallitus, joka tasapainottaa nykyiset ja tulevat tarpeet. Admicom on suomalainen digitaalisuuden edelläkävijä. Yhtiön perustaja Matti Häll on yksi sukupolvensa suurimmista yrittäjistä. Yhtiö on osoittanut fantastista kasvua ja vahvaa kannattavuutta ja on monin tavoin malli koko Pohjoismaiselle SaaS-toimialalle.

Varmistaakseen parhaat mahdolliset edellytykset Admicomin jatkuvalle kasvulle nimitystoimikunta on tehnyt kovasti töitä uudistaakseen hallitusrakennetta – jotta se sopisi tarkoitukseensa tukien yhtiön jatkuvaa kasvua ja laajentumista sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Riippumattoman puheenjohtajan, sukupuolten monimuotoisuuden paranemisen, hallituksen yleisen asiantuntemuksen ja kokemuksen sekä yleisesti vahvistetun hallintorakenteen ansiosta nimitystoimikunta on vakuuttunut siitä, että ehdotetulla hallituksella olisi hyvät valmiudet hyödyntää tulevia mahdollisuuksia.


ADMICOM OYJ:N NIMITYSTOIMIKUNTA


LIITE

Admicom Oyj:llä ("Yhtiö") tulee olla nimitystoimikunta ("Toimikunta"), joka koostuu neljästä jäsenestä. Yhtiön hallituksen puheenjohtajan tulee Yhtiön varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden elokuun viimeisen päivän omistusten perusteella ottaa yhteyttä neljään suurimpaan osakkeenomistajaan ja pyytää heitä kutakin nimeämään yksi Toimikunnan jäsen. Lisäksi Yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii Toimikunnan jäsenenä.

Jos osakkeenomistaja päättää olla nimittämättä Toimikunnan jäsentä, pyyntö jäsenen nimittämisestä on osoitettava seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle. Suurimman osakkeenomistajan valitsema jäsen nimitetään Toimikunnan puheenjohtajaksi, jollei Toimikunta toisin päätä. Jos Toimikunnan jäsenen nimittänyt osakkeenomistaja vähentää omistusosuuttaan Yhtiössä eikä ole enää neljän suurimman osakkeenomistajan joukossa, Toimikunta voi päättää, että kyseinen edustaja eroaa Toimikunnasta, ja pyytää uutta neljänneksi suurinta osakkeenomistajaa nimittämään Toimikunnan jäsenen.

Toimikunta esittää tulevassa yhtiökokouksessa ehdotuksia:

 1. Hallitukseen valittavien jäsenten määräksi
 2. Hallituksen jäseniksi
 3. Hallituksen puheenjohtajaksi
 4. Hallituksen jäsenten, hallituksen puheenjohtajan sekä mahdollisten hallituksen muodostamien valiokuntien työskentelyn palkkiot
 5. Mahdolliset muutokset Toimikunnan perustamisohjeissa

Toimikunnan jäsenet eivät saa Yhtiöltä palkkiota työstään. Yhtiö vastaa kohtuullisista kuluista uusien hallitusten jäsenten etsimiseksi hallituksen puheenjohtajan kanssa sovitulla tavalla.

Toimikunnan toimikausi on voimassa, kunnes uusi Toimikunta on muodostettu.

Tämä Toimikunnan muodostamisohje pysyy muuttumattomana, kunnes yhtiökokous tai ylimääräinen yhtiökokous toisin päättää.Lisätietoja antaa:

Petri Aho
Väliaikainen toimitusjohtaja, talousjohtaja
[email protected]
+358 44 724 1767Hyväksytty neuvonantaja:

Oaklins Merasco Oy 
puhelin: 09-6129 670


Admicom Oyj

Vuonna 2004 perustettu Admicom on pk-yritysten toiminnanohjauksen edelläkävijä erityisesti talotekniikan, rakentamisen ja teollisuuden toimialoilla. Admicomin oma pilvipohjainen Adminet-toiminnanohjausjärjestelmä automatisoi yrityksen rutiineja tehokkaasti työmaalta ja tuotannosta toimistoon, minkä lisäksi Admicom tuottaa asiakkailleen myös koulutus-, konsultointi- ja tilitoimistopalveluita.

Tytäryhtiö Tocoman Oy:n ohjelmistot ovat erityisesti rakennusalan johtavia ohjelmistoratkaisuja. Sen kehittämillä kustannuslaskennan ja tuotannonhallinnan ohjelmistoilla on rakennusalalla pitkä historia ja vankka markkina-asema. Yhdistämällä Tocomanin tuotevahvuuksia Adminetin vahvuuksiin, syntyy rakennusalalle kirkkaasti kokonaisvaltaisin pilvipalvelu.

Tytäryhtiö Aitio Finland Oy toimittaa asiakkailleen ja Admicomille ohjelmistoratkaisuiden kehityspalveluita, sekä niihin liittyviä integraatio- ja ylläpitopalveluita, mobiilisovelluksia ja pilvipalveluratkaisuja. Tytäryhtiö Hillava Oy puolestaan kehittää ja markkinoi pilvipohjaista toiminnanohjausjärjestelmää erityisesti kenttätyön suunnitteluun ja ohjaamiseen. 

Yhtiöllä on yli 200 työntekijää Jyväskylässä, Helsingissä, Tampereella, Oulussa, Seinäjoella ja Turussa sijaitsevissa toimipisteissään. Lisätietoa: www.admicom.fi

Admicomin tiedotteet ja tulosraportit: https://sijoittajille.admicom.fi/tiedotteet-ja-julkaisut/

   

JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet


Admicom on vuonna 2004 perustettu rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden järjestelmäkehityksen edelläkävijä ja kokonaisvaltainen ohjelmisto- ja tilitoimistokumppani. Yhtiön pilvipalveluna toimiva SaaS-pohjainen Adminet-toiminnanohjausjärjestelmä auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä parantamaan kilpailukykyään automatisoimalla työmaan ja toimiston rutiineja saumattomasti kirjanpitoon asti. Admicomin tytäryhtiö Tocoman Oy:n kehittämillä kustannuslaskennan ja tuotannonhallinnan ohjelmistoilla on rakennusalalla pitkä historia ja vankka markkina-asema.