Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Admicom Oyj -konserni: neljännesvuositulostiedote 1.1.-31.3.2022 (Tilintarkastamaton)

ADMICOM OYJ NELJÄNNESVUOSITULOSTIEDOTE 1.1.-31.3.2022: KASVU JA KANNATTAVUUS TAVOITETASOLLA: LIIKEVAIHTO +24 % JA KÄYTTÖKATTEEN KASVU +23 %, OHJEISTUS ENNALLAAN

ADMICOM OYJ SISÄPIIRITIETO 4.4.2022 KLO 10:15

Tammi-maaliskuun 2022 yhteenveto (vertailujakso 1.1.2021 – 31.3.2021):

  • Liikevaihto oli 7,323 miljoonaa euroa (5,893), kasvua +24,3 % vertailukaudesta. Kasvusta +12,8 %-yksikköä oli Aitio Finland ja Hillava -yrityskauppoihin ja Lakeus Tilitoimisto Oy:n liiketoimintakauppaan liittyvää epäorgaanista kasvua.
  • Käyttökate eli EBITDA kasvoi 23,0 % ja oli 3,292 miljoonaa euroa (2,676) eli 45,0 % liikevaihdosta.
  • Liikevoitto kasvoi 17,9 % ollen 2,729 miljoonaa euroa (2,314).
  • Osakekohtainen tulos kasvoi 13,3 % ja oli 0,41 euroa (0,36).
  • Vuoden 2022 taloudellinen ohjeistus säilyy ennallaan. Admicom ohjeistaa liikevaihdon kasvun olevan yli 20 % tasolla sekä kannattavuuden olevan 40–50 % suhteellisella käyttökatteella eli EBITDA %:lla mitattuna.


Avainluvut

ADMICOM-KONSERNI1-3/20221-3/2021Muutos-%2021
Liikevaihto, 1 000 euroa7 3235 89324,3 %24 857
Käyttökate, 1 000 euroa3 2922 67623,0 %11 862
% liikevaihdosta45,0 %45,4 % 47,7 %
Liikevoitto, 1 000 euroa2 7292 31417,9 %10 374
% liikevaihdosta37,3 %39,3 % 41,7 %
Katsauskauden tulos, 1 000 euroa2 0591 79414,8 %8 054
% liikevaihdosta28,1 %30,4 % 32,4 %
Osakekohtainen tulos, EPS €0,410,3613,3 %1,63
Henkilöstömäärä jakson lopussa211181 209Toimitusjohtaja Petri Aho:

”Admicomin kasvu ja kannattavuuskehitys olivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä tavoitteiden mukaisia liikevaihdon kasvaessa 24 % ja käyttökatteen 23 %. Liikevaihdon kasvua kiihdyttivät erityisesti viime vuoden lopulla tehdyt yritysostot, mutta myös orgaaninen kasvuvauhtimme kiihtyi hieman aiempiin vuosineljänneksiin nähden. Vaikka viime vuonna konserniin liitetyillä liiketoiminnoilla on suhteellista kannattavuutta heikentävä vaikutus, säilytimme ydinliiketoimintojen vahvan kannattavuuden myötä käyttökatemarginaalissa erinomaisen 45 %:n tason.

Toimintaympäristömme oli tammi-maaliskuussa monessa suhteessa edelleen haastava ja osin myös uusien epävarmuustekijöiden värittämä, mutta etenimme ensimmäisellä neljänneksellä uusmyynnissä positiiviseen suuntaan sekä otimme tärkeitä askelia tuotteidemme ja palveluidemme kehittämisessä. Asiakkaiden vuositasauslaskutuksen vaikutus liikevaihdon kasvuun kääntyi alkuvuonna lievästi positiiviseksi (+0,5 %-yks.), mikä heijastelee asiakastoimialojen liikevaihdon kehityksen kääntymistä positiiviselle uralle viime vuoden aikana. Tilastokeskuksen tietojen pohjalta asiakastoimialojen kasvu on jatkunut myös vuoden 2022 alkupuolella vahvana.

Helmikuussa alkaneella Ukrainan sodalla ei ole näkyvissä suoria vaikutuksia liiketoimintaamme. Epäsuorasti sota voi kuitenkin vaikuttaa liiketoimintamme kysyntänäkymiin yleisen talouskehityksen heikentymisen kautta tai mahdollisten pilvipalveluiden toimintavarmuuteen vaikuttavien palvelunestohyökkäysten kautta, jotka kohdistuvat esimerkiksi viranomaisten tai pankkien järjestelmiin.

Katsauskaudella jatkoimme uusien osaajien rekrytointeja eri puolille konsernia ja toteutimme suunnitellusti ensimmäiset vaiheet Aitio Finland ja Hillava -yritysostojen integraatiossa. Ensimmäiset yhteiset kuukaudet ovat osoittaneet, että Aitio Finlandin ja Hillavan henkilöstön ohjelmistotuotteisiin, talotekniikan ja rakentamisen toimialaan sekä teknologiaan liittyvä osaaminen täydentää loistavasti Admicomin ja Tocomanin osaamista, ja voimme yhdessä viedä ohjelmistoratkaisuidemme kehitystä entistä vauhdikkaammin eteenpäin, hyödyntää identifioimamme kasvuinvestointimahdollisuudet ja parantaa asiakaskokemusta. Työ kasvua, kilpailukykyä ja edelläkävijyyttä tukevien yritysjärjestelyjen toteuttamiseksi, kumppaniverkoston laajentamiseksi ja ekosysteemin kasvattamiseksi jatkuu.

Alkuvuoden merkittävä uutinen oli Petri Kairisen nimitys Admicom Oyj:n toimitusjohtajaksi 20.6.2022 alkaen. Petri Kairinen tuo Admicomin seuraavaan kasvuvaiheeseen tarvittavaa kansainvälisten yrityskauppojen osaamista sekä kokemusta teknologiayhtiön johtamisesta eri kehitysvaiheissa. Toivotan Petrin lämpimästi tervetulleeksi Admicommunityyn. Myös Admicomin hallituksen kokoonpano uudistui 25.2.2022 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallitukseen valittiin Petri Niemi (hallituksen puheenjohtaja), Pasi Aaltola, Olli Nokso-Koivisto, Henna Mäkinen ja Marko Somerma.”


Taloudellinen ohjeistus:

Tilinpäätösjulkistuksen yhteydessä 21.1.2022 annettu ohjeistus säilyy ennallaan: Yhtiö ohjeistaa vuoden 2022 taloudellisen kehityksen vastaavan strategiakauden 2021–2023 taloudellisia tavoitteita, eli liikevaihdon vuosikasvun yltävän yli 20 %:iin sekä kannattavuuden olevan 40–50 % suhteellisella käyttökatteella eli EBITDA %:lla mitattuna.

Koronapandemian jatkuminen, henkilöstömuutokset sekä yleiseen talouskehitykseen liittyvät riskitekijät luovat edelleen epävarmuutta uusmyynnin onnistumiseen sekä kohottavat asiakaspoistumariskiä. Lisäksi liikevaihdon kasvuennusteeseen vaikuttaa erityisesti vuoden toisella vuosipuoliskolla Aitio Finland Oy:n ohjelmistokehitysresurssien liikevaihdon jakautuminen ulkoisten ja sisäisten asiakkuuksien välillä.


Taloudellinen tiedottaminen:

Yhtiö julkaisee puolivuotiskatsauksen 4.7.2022.


Admicom Oyj
HALLITUS


Lisätietoja antaa:

Petri Aho
Väliaikainen toimitusjohtaja, talousjohtaja
[email protected]
+358 44 724 1767


Hyväksytty neuvonantaja:

Oaklins Merasco Oy 
puhelin: 09-6129 670


Admicom Oyj

Vuonna 2004 perustettu Admicom on pk-yritysten toiminnanohjauksen edelläkävijä erityisesti talotekniikan, rakentamisen ja teollisuuden toimialoilla. Admicomin oma pilvipohjainen Adminet-toiminnanohjausjärjestelmä automatisoi yrityksen rutiineja tehokkaasti työmaalta ja tuotannosta toimistoon, minkä lisäksi Admicom tuottaa asiakkailleen myös koulutus-, konsultointi- ja tilitoimistopalveluita.

Tytäryhtiö Tocoman Oy:n ohjelmistot ovat erityisesti rakennusalan johtavia ohjelmistoratkaisuja. Sen kehittämillä kustannuslaskennan ja tuotannonhallinnan ohjelmistoilla on rakennusalalla pitkä historia ja vankka markkina-asema. Yhdistämällä Tocomanin tuotevahvuuksia Adminetin vahvuuksiin, syntyy rakennusalalle kirkkaasti kokonaisvaltaisin pilvipalvelu.

Tytäryhtiö Aitio Finland Oy toimittaa asiakkailleen ja Admicomille ohjelmistoratkaisuiden kehityspalveluita, sekä niihin liittyviä integraatio- ja ylläpitopalveluita, mobiilisovelluksia ja pilvipalveluratkaisuja. Tytäryhtiö Hillava Oy puolestaan kehittää ja markkinoi pilvipohjaista toiminnanohjausjärjestelmää erityisesti kenttätyön suunnitteluun ja ohjaamiseen. 

Yhtiöllä on yli 200 työntekijää Jyväskylässä, Helsingissä, Tampereella, Oulussa, Seinäjoella ja Turussa sijaitsevissa toimipisteissään. Lisätietoa: www.admicom.fi

Admicomin tiedotteet ja tulosraportit: https://sijoittajille.admicom.fi/tiedotteet-ja-julkaisut/

   

JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet


Admicom on vuonna 2004 perustettu rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden järjestelmäkehityksen edelläkävijä ja kokonaisvaltainen ohjelmisto- ja tilitoimistokumppani. Yhtiön pilvipalveluna toimiva SaaS-pohjainen Adminet-toiminnanohjausjärjestelmä auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä parantamaan kilpailukykyään automatisoimalla työmaan ja toimiston rutiineja saumattomasti kirjanpitoon asti. Admicomin tytäryhtiö Tocoman Oy:n kehittämillä kustannuslaskennan ja tuotannonhallinnan ohjelmistoilla on rakennusalalla pitkä historia ja vankka markkina-asema.