16:45 Lontoo, 18:45 Helsinki, 3.4.2019 - Afarak Group Oyj ("Afarak" tai "Yhtiö") (LSE: AFRK, OMX: AFAGR)

AFARAK AIKOO HANKKIA 49 % OSUUDEN SYNERGY AFRICA LTD:STÄ (YHTEISYRITYS)

Afarakin hallitus on hyväksynyt järjestelyn, jolla Afarak ja sen yhteisyrityskumppani sopivat Synergy Africa Ltd:n 49 % osakemäärän hankinnasta 49 Yhdysvaltain dollarin nimellisarvolla. Kaupan toteuduttua Afarak omistaa Synergy Africa Ltd:n koko osakekannan ja yhteisyrityssopimus puretaan. Synergy Africa ja yhteisyritys perustettiin vuonna 2010, kun yhteisyritys hankki Chromex Mining Plc:n.

Kauppa on määrä allekirjoittaa ja toteuttaa 2−3 viikon kuluessa. Kaupan myötä Afarak saa täyden määräysvallan kaivostoimintaan liittyvään omaisuuteensa. Yhteisyrityksen vähemmistöosuuden hankinta kirjataan vuoden 2019 toiselle neljännekselle. Järjestely johtaa todennäköisesti merkittävään kirjanpidolliseen voittoon IFRS:n mukaisesti kun nykyinen 51 prosentin omistusosuus uudelleenarvostetaan järjestelyn seurauksena.

Kauppa yksinkertaistaa konsernirakennetta ja mahdollistaa aiemmin yhteisyritykselle kirjatun tuloksen konsolidoinnin Afarakin kirjanpitoon tytäryhtiönä. Jos Synergy Africa olisi konsolidoitu Afarak Groupin vuoden 2018 tilinpäätökseen, konsernin liikevaihto olisi noussut 29 miljoonalla eurolla ja käyttökate yhdellä miljoonalla eurolla.

”Olemme erittäin tyytyväisiä sopimuksen toteutumiseen, sillä Afarakin tulevat kasvumahdollisuudet nojaavat pitkälti kaivostoimintaamme”, sanoo Afarakin toimitusjohtaja. ”Lisäksi ferrokromin tuotantoon erikoistuminen edellyttää, että kontrolloimme täysin kaivostoimintaan liittyvää omaisuuttamme korkealuokkaisen malmin vakaan saatavuuden takaamiseksi.”

Osana järjestelyä yhteisyrityskumppanin Synergy Africalle aiemmin myöntämä 18 miljoonan Englannin punnan laina järjestellään uudelleen siten, että

  • toiselta Afarakin konserniyhtiöltä (EWW) yhteisyrityskumppanille annettu kolmen miljoonan Englannin punnan laina kuitataan ja;
  • jäljelle jäävää 15 miljoonan Englannin punnan osuutta yhteisyrityskumppanille olevasta lainasta käsitellään Synergy Africa Ltd:n etuoikeutettuna velkana, joka maksetaan takaisin viiden vuoden kuluessa. Ainoastaan pieni 1,5 miljoonan Englannin punnan lainaosuus maksetaan pian kaupan toteuttamisen jälkeen.

Hallitus
Afarak Group Oyj

Lisätietoja:

Afarak Group Oyj
Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, [email protected]
Jean Paul Fabri, +356 9940 8746, [email protected]

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Lontoon pörssi
keskeiset tiedotusvälineet

www.afarak.com

Afarak on maailmanlaajuinen vertikaalisesti integroitunut erikoismetalliseosten tuottaja. Yhtiöllä on liiketoimintaa Etelä-Afrikassa, Turkissa, Saksassa, Lontoossa, Helsingissä ja Maltalla. Afarak toimittaa tuotteitaan maailman johtaville yrityksille monilla eri teollisuuden aloilla ympäri maailmaa. Afarakin liiketoiminta jakautuu kahteen eri yksikköön, jotka ovat rautametalliliiketoiminta ja erikoismetalliliiketoiminta. Afarakilla on rautametalliliiketoimintaa eteläisessä Afrikassa. Liiketoimintaan kuuluvat Stelliten kaivos, Mecklenburgin kaivos ja Mogalen tuotantolaitos Etelä-Afrikassa.