Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

08:00 Lontoo, 10:00 Helsinki, 31.5.2021 – Afarak Group Oyj (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

AFARAK GROUP MYY ILITHAN KAIVOKSEN

Pörssitiedote

Afarakin hallitus on hyväksynyt järjestelyn, jolla Ilitha (eteläafrikkalainen yhtiö) joka omistaa Stelliten kaivoksen myydään WMA Chrome Mining Property Limitedille ja WMA Minmet Processing Proprietary Limitedille (”Järjestely”).

Kokonaiskauppahinta on 400 miljoonaa Etelä-Afrikan Randia (noin 23,8 miljoonaa euroa) ja se maksetaan kolmessa erässä. Ensimmäinen erä maksetaan 30 päivän kuluttua allekirjoituksesta, toinen erä 12 kuukauden kuluttua ja kolmas erä maksetaan kuukausittain seuraavan noin viiden vuoden ajan alkaen kesäkuusta 2021. Maksuajankohdat ovat osin riippuvaisia mm. kaivoslisenssien siirtymisen ajankohdasta.

Järjestelyllä on selkeä positiivinen vaikutus konsernin taloudelliseen tulokseen 2021 ja se osaltaan helpottaa käyttöpääoman hallinnan kanssa.

Helsingissä 27.5.2021

AFARAK GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, [email protected]

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.afarak.com


Afarak on maailmanlaajuinen vertikaalisesti integroitunut erikoismetalliseosten tuottaja. Yhtiöllä on liiketoimintaa Etelä-Afrikassa, Turkissa, Saksassa, Lontoossa, Helsingissä ja Maltalla. Afarak toimittaa tuotteitaan maailman johtaville yrityksille monilla eri teollisuuden aloilla ympäri maailmaa. Afarakin liiketoiminta jakautuu kahteen eri yksikköön, jotka ovat rautametalliliiketoiminta ja erikoismetalliliiketoiminta. Afarakilla on rautametalliliiketoimintaa eteläisessä Afrikassa. Liiketoimintaan kuuluvat Stelliten kaivos, Mecklenburgin kaivos ja Mogalen tuotantolaitos Etelä-Afrikassa.