Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

16:30 Lontoo, 18:30 Helsinki, 31.3.2021 - Afarak Group Oyj (”Afarak” tai ”Yhtiö”) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) Vuosikertomus

AFARAK GROUP OYJ JULKAISEE VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN

Afarak Group ilmoittaa julkaisseensa tänään toimintakertomuksen ja vuoden 2020 tilinpäätöksen, jotka ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilta www.afarak.com.

Afarak Group Oyj julkaisee vuoden 2020 vuosikertomuksensa torstaina 1. huhtikuuta 2021.

Kopiot vuoden 2020 toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä on toimitettu Yhdistyneen kuningaskunnan kansalliseen tiedostovarastoon (National Storage Mechanism).

Afarakin vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous pidetään osakeyhtiölain edellyttämässä määräajassa Helsingissä.

Helsingissä 31.1.2021

Guy Konsbruck
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Afarak Group Oyj

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, [email protected]

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

www.afarak.comLiite


Afarak on maailmanlaajuinen vertikaalisesti integroitunut erikoismetalliseosten tuottaja. Yhtiöllä on liiketoimintaa Etelä-Afrikassa, Turkissa, Saksassa, Lontoossa, Helsingissä ja Maltalla. Afarak toimittaa tuotteitaan maailman johtaville yrityksille monilla eri teollisuuden aloilla ympäri maailmaa. Afarakin liiketoiminta jakautuu kahteen eri yksikköön, jotka ovat rautametalliliiketoiminta ja erikoismetalliliiketoiminta. Afarakilla on rautametalliliiketoimintaa eteläisessä Afrikassa. Liiketoimintaan kuuluvat Stelliten kaivos, Mecklenburgin kaivos ja Mogalen tuotantolaitos Etelä-Afrikassa.