Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

08:00 Lontoo, 10:00 Helsinki, 29 huhtikuuta 2021 - Afarak Group Oyj (“Afarak” tai “Yhtiö”) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

Tuotantoraportti Q1 2021

Afarak Groupin kokonaistuotanto väheni 50,6 prosenttia vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

        
   Q1/2021Q1/2020Muutos2020 
        
 Konsernin tuotantomt37,72876,405-50,6 %214,775 
          Kaivostoimintamt31,38459,950-47,7 %184,779 
          Jalostustoimintamt6,34416,456-61,4 %29,997 
 Erikoismetalliseostuotantomt25,83827,168-4,9%89,715 
          Kaivostoimintamt19,49419,1052,0%73,306 
          Jalostustoimintamt6,3448,063-21,3%16,409 
 Rautametalliseostuotantomt11,89049,237-75,9%125,060 
          Kaivostoimintamt11,89040,844-70,9%111,472 
          Jalostustoimintamt08,393-100,0%13,588 
        

Kaivostoiminta

  • Afarakin kaivostoiminta väheni 47,7 prosenttia vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
  • Vähentynyt kaivostoiminta Etelä-Afrikan kaivoksilla johti merkittävästi pienempiin kaivostoiminnan tuotantomääriin alhaisista markkinahinnoista ja heikosta kysynnästä johtuen.
  • Kaivostoiminta Turkin kaivoksilla oli samalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla kasvaen hivenen 2%.

Jalostustoiminta

  • Jalostustoiminnan tuotantomäärät vähenivät 75,9% ensimmäisen neljänneksen aikana edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
  • Matalahiilisen ferrokromin heikko kysyntä vuoden 2020 aikana alkoi parantua vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen aikana. Kuitenkin tuotanto oli edelleen alhaisempaa verrattuna edelliseen vuoteen EWW:n laitoksella Saksassa.
  • Rautametalliseossegmentin raportoitu tuotanto jalostustoiminnan osalta 2020 Mogalen laitoksella uudelleen luokiteltiin lopetetuksi toiminnoksi vuoden 2020 aikana.

Helsinki, huhtikuu 29, 2021

AFARAK GROUP Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Afarak Group Oyj

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, [email protected]

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla: www.afarak.com.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee kestävää kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

www.afarak.com

Liite


Afarak on maailmanlaajuinen vertikaalisesti integroitunut erikoismetalliseosten tuottaja. Yhtiöllä on liiketoimintaa Etelä-Afrikassa, Turkissa, Saksassa, Lontoossa, Helsingissä ja Maltalla. Afarak toimittaa tuotteitaan maailman johtaville yrityksille monilla eri teollisuuden aloilla ympäri maailmaa. Afarakin liiketoiminta jakautuu kahteen eri yksikköön, jotka ovat rautametalliliiketoiminta ja erikoismetalliliiketoiminta. Afarakilla on rautametalliliiketoimintaa eteläisessä Afrikassa. Liiketoimintaan kuuluvat Stelliten kaivos, Mecklenburgin kaivos ja Mogalen tuotantolaitos Etelä-Afrikassa.