AHLSTROM-MUNKSJÖ, LEHDISTÖTIEDOTE 15.4.2019 klo. 8.30 

Ahlstrom-Munksjö uskoo, että kaikki työtapaturmat voidaan ehkäistä ja pitkän aikavälin tavoitteena on tapaturmaton työympäristö. Tavoitteen saavuttamiseksi Ahlstrom-Munksjö sertifioi tuotantolaitoksensa ISO 45001-standardilla. 

Pitkän aikavälin tavoitteen saavuttamiseksi ja turvallisen työympäristön varmistamiseksi Ahlstrom-Munksjö keskittyy ehkäiseviin toimenpiteisiin, turvallisuuskäyttäytymistä koskevaan vuorovaikutukseen, turvallisuustarkastuksiin sekä räätälöityihin turvallisuuskoulutuksiin. Työturvallisuutta ohjataan systemaattisilla ja tehokkailla terveys- ja turvallisuusjohtamisprosesseilla.

Ahlstrom-Munksjön 45 tehtaasta 8 on tähän mennessä sertifioitu ISO45001:2018 -standardilla. Uusi standardi, joka julkaistiin maaliskuussa 2018, vahvistaa työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmien osaamista ja hyviä käytäntöjä. Standardi edistää turvallista ja terveellistä työympäristöä tarjoamalla toimintakehyksen, jonka avulla organisaatiot voivat tunnistaa ja vähentää työterveyden ja -turvallisuuden riskejä, vähentää työpaikkatapaturmien ja sairauksien mahdollisuutta ja parantaa lainsäädännön noudattamista.

Tavoitteena on, että kaikki Ahlstrom-Munksjön tehtaat sertifioidaan standardilla viimeistään vuoden 2021 aikana.

"Vahva maailmanlaajuinen turvallisuuskulttuuri lisää kaikkien työntekijöidemme, alihankkijoidemme ja vierailijoidemme terveyttä ja turvallisuutta. Olemme sitoutuneet soveltamaan työterveyden ja -turvallisuuden parhaita käytäntöjä. Tästä syystä olen erittäin iloinen saavutuksestamme. Turvallinen työympäristö tukee myös rekrytointiamme ja auttaa meitä kehittämään maailmanlaajuisesti toimivaa henkilöstöämme", sanoo henkilöstö- ja turvallisuusjohtaja Dan Adrianzon.

"Tämä uusi kansainvälinen, dynaaminen ja prosesseihin perustuva standardi ottaa huomioon sekä riskit että mahdollisuudet. Painopistettä on siirretty aiempaa enemmän mahdollisuuksiin ja sidosryhmien näkemysten huomioon ottamiseen. Tehty muutos sopii erinomaisesti ennaltaehkäisevään terveys- ja turvallisuusstrategiaamme. ISO 45001 -standardin käyttöönotto nostaa tuotantolaitoksiemme työterveyden ja -turvallisuuden uudelle tasolle. Se parantaa myös tehokkuuttamme, koska se perustuu muihin ISO-hallintajärjestelmän standardeihin", sanoo Ahlstrom-Munksjön turvallisuuspäällikkö Rune Årnes.

Uusi standardi korvaa aiemman OHSAS 18001:2007 -standardin, joka on edelleen yleisin käytetty työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen toimintakehys. Tällä hetkellä 25 Ahlstrom-Munksjön tehdasta on sertifioitu OHSAS 18001 -standardilla.

Suurin osa Ahlstrom-Munksjön yhteensä 8 000 työntekijästä työskentelee olosuhteissa, joissa terveys-, turvallisuus- ja ympäristöriskit ovat läsnä, ja yhtiön toiminta edellyttää näin ollen erinomaista suorituskykyä terveyden, turvallisuuden ja ympäristönäkökohtien turvaamisessa.

Lue lisää Ahlstrom-Munksjön työterveys- ja työturvallisuusasioista vuosikertomuksestamme (https://www.ahlstrom-munksjo.com/fi/Sijoittajat/), joka sisältää vastuullisuusraporttimme.
Lisätietoja:  

Rune Årnes, turvallisuuspäällikkö, puh. +47 97 97 39 35 
Dan Adrianzon, henkilöstö- ja työturvallisuusjohtaja, puh. +46 10 250 1009

Munksjön ja Ahlstromin fuusiossa syntyi maailman johtava kestävän kehitykseen ja innovaatisiin kuitupohjaisiin ratkaisuihin kehittynyt yhtiö. Uudella yhtiöllä on 43 tehdasta neljällä mantereella ja yhteensä 6200 työntekijää. Yhdistetyn yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli noin 2,2 mrd. euroa ja oikaistu käyttökate 269 MEUR.