Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Aktian suorille osake- ja yrityslainarahastoille on otettu käyttöön vaikuttavuustyökalu, jolla mallinnetaan rahastojen omistusten kokonaisvaltaisia vaikutuksia sosiaaliseen ja ekologiseen ympäristöönsä. Koneoppimista hyödyntävä tekoälymallinnus syventää yhä entisestään Aktian sijoitustoiminnan vastuullisuutta.

Aktian sijoitustoiminnan vastuullisuus ottanut jälleen askeleen eteenpäin, kun Aktia Varainhoito otti käyttöönsä vaikuttavuustyönkalun, jonka avulla lasketaan ja raportoidaan Aktian osake- ja yrityslainarahastojen vaikuttavuusprofiilit.

”Haluamme lisätä sijoitustoimintamme läpinäkyvyyttä ja tarjota salkunhoitajille yhden lisätyökalun, jonka avulla voimme tarkastella eri yritysten vaikutuksia ympäröivään maailmaan ja yhteiskuntaan. Nyt käyttöönotettu malli mahdollistaa laajasti erilaisten sijoituskohteiden mallintamisen toisin kuin monet muut samantapaiset mallit”, kertoo Aktia Varainhoidon vastuullisen sijoittamisen johtaja Markus Lindqvist.

Aktian rahastojen vaikuttavuusprofiilia mallinnetaan kotimaisen startupin, Upright Projectin toteuttaman mallin avulla. Mallia käytettiin ensimmäisen kerran kesällä 2019, kun Aktian suorille osake- ja yrityslainarahastoille suoritettiin vaikuttavuusanalyysi, jossa mallinnettiin rahastojen omistusten kokonaisvaltaisia vaikutuksia sosiaaliseen ja ekologiseen ympäristöönsä.

”Vaikuttavuussijoittaminen on trendikäs aihe, mutta ilman kunnollista mittausta on aidosti vaikea arvioida, mitä sijoitustoiminnalla todella saadaan aikaan. Meidän mallissa ei katsota ainoastaan negatiivisia vaikutuksia, joita yrityksillä on, vaan pyritään ymmärtämään yritysten nettovaikutuksia, eli myös sen mitä yritys saa aikaan toiminnallaan. Kokonaisvaikutus on tällöin aivan erilainen. Esimerkiksi rokotuksia valmistavan yrityksen nettovaikutus on täysin erilainen kuin vaikkapa muovipillejä valmistavan yrityksen”, kertoo Upright Projectin toimitusjohtaja Annu Nieminen.

Upright projectin malli perustuu koneoppimista hyödyntävään tekoälymallinnukseen, jolla kartoitetaan ja kvantifioidaan eri taloudellisten toimintojen vaikutuksia läpi arvoketjujen.

”Mallimme käytössä oleva neuroverkkosovellus pystyy tiivistämään suuren määrän dataa käytettävään muotoon. Tämä haastaa sitä, millä tavalla nykyään vastuullisuusdataa luodaan ja käsitellään. On ollut hienoa viedä tätä mallia eteenpäin Aktian kanssa”, Nieminen sanoo.

”Vaikuttavuusanalyysi ja -raportointi täydentää jo ennalta vastuullista sijoitustoimintaamme ja me olemme iloisia, että löysimme kumppaniksi tähän työhön Upright Projectin kaltaisen edelläkävijän”, Lindqvist jatkaa.

Aktia-rahastojen vaikuttavuusraportissa rahastojen vaikuttavuus on jaoteltu neljään kategoriaan: ympäristöön, terveyteen, sosiaaliseen ympäristöön ja informaation.
Aktian vaikuttavuusraportti julkaistaan kvartaaleittain ja kaksi ensimmäistä raporttia voit lukea kokonaisuudessa (englanniksi) Aktian nettisivuilta www.aktia.fi/fi/vastuullinen-sijoittaminen.

Lisätietoja:
Markus Lindqvist, johtaja, Aktia Varainhoito Oy, [email protected], puh. 010 247 6846
Annu Nieminen, toimitusjohtaja, Upright Project, [email protected], puh. +358407341918

Aktia tarjoaa laajan valikoiman pankki- ja varainhoitoratkaisuja sekä henkilövakuutuksia. Aktia palvelee asiakkaitaan konttoreissa, verkossa, mobiileissa käyttöliittymissä ja puhelimitse. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja Aktiasta saa osoitteesta www.aktia.com


Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti.