Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote  
23.10.2020 klo 19.00

Aktia Pankki Oyj: Täydennys ilmoitukseen omistusosuuden muutoksesta arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukaisesti

RG Partners Oy täydentää 1.3.2020 tekemäänsä liputusilmoitusta. RG Partners Oy 1.3.2020 tekemän liputusilmoituksen mukaan RG Partners Oy ja Svenska litteratursällskapet i Finland ovat 1.3.2020 solmineet sopimuksen, jonka mukaan Svenska litteratursällskapet i Finland myy 5 803 154 Aktia Pankki Oyj:n osaketta RG Partners Oy:lle. Kauppa oli ehdollinen sille, että RG Partners Oy saa luottolaitoslain 3 luvun 2 §:ssä viitatun EKP:n päätöksen oikeudesta hankkia 10 prosenttia ylittävän osuuden luottolaitoksen kaikista osakkeista sekä tietyt muut Finanssivalvonnalta edellytettävät luvat.

RG Partners Oy täydentää 1.3.2020 tekemäänsä liputusilmoitusta tiedolla siitä, että RG Partners Oy on saanut kaikki kaupan toteuttamiselle tarvittavat viranomaisluvat 23.10.2020. Osakkeiden osto toteutetaan arviolta 6.11.2020.

Järjestelyn toteutuessa RG Partners Oy tulee omistamaan 7 078 115 osaketta, joka on 10,18 % Aktia Pankki Oyj:n osakkeista ja äänistä.

 % osakkeista ja äänistä% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kauttaYhteenlaskettu %-osuusKohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 10,18 10,1869 504 292
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)10,12   

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja/osakelajiOsakkeiden ja äänten lukumääräOsakkeiden ja äänten %-osuus
 Suora

(AML 9:5)
Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7)
Suora

(AML 9:5)
Välillinen

(AML: 9:6 ja 9:7)
FI40000588707 078 115 10,18 
A YHTEENSÄ7 078 115 10,18 

B: AML:n 9. luvun pykälässä 6a tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonneEräpäiväToteutusaikaToimitustapa (osaketoimitus/nettoarvon tilitys)Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
      
B YHTEENSÄ     

AKTIA PANKKI OYJ

Lisätietoja:
Konsernilakimies Mia Bengts, puh. 010 247 6348
Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja Lotta Borgström, puh. 010 247 6838

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.aktia.com

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti. Työllistämme noin 750 henkilöä eri puolella Suomea. Aktian hallinnoitavat asiakasvarat (AuM) 31.12.2019 olivat 9,9 miljardia euroa ja taseen arvo 9,7 miljardia euroa. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (AKTIA). aktia.com.

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti.