Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
12.1.2021 klo 9.30

Aktia Pankki Oyj:n hallitus on päättänyt osingon maksamisesta

Aktia Pankki Oyj:n hallitus on vuoden 2020 yhtiökokouksen valtuutuksen perusteella päättänyt, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2019 jaetaan osinkona 0,53 euroa osakkeelta, yhteensä noin 36,9 miljoonaa euroa. Osingon täsmäytyspäivä on 13.1.2021 ja maksupäivä 20.1.2021.

Hallitus laskee tässä poikkeuksellisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa maksettavan osingon määrää Aktian osinkopolitiikan alalaitaan eli 60 prosenttia tilikauden voitosta, vaikka Aktian vakavaraisuus ja likviditeetti olisivat mahdollistaneet vuoden 2019 osingon maksamisen täysimääräisenä yhtiökokouksen valtuutuksen enintään 0,63 euroa (71 prosenttia tilikauden voitosta) mukaisesti. Aktian tavoitteena on osinkopolitiikkansa mukaisesti maksaa 60–80 prosentin osinko tilikauden voitosta.

Aktian hallitus on huomioinut Finanssivalvonnan 18.12.2020 päivittämän suosituksen luottolaitosten voitonjaosta ja huolellisen harkinnan jälkeen päättänyt maksaa osinkopolitiikkansa alalaidan mukaista osinkoa osakkeenomistajilleen. Finanssivalvonnan suositus on tässä poikkeustilanteessa ymmärrettävä, mutta Aktia on vakavarainen pankki ja se on pitkään ollut luotettava osingonmaksaja. On tärkeää, että Aktia on kiinnostava sijoituskohde myös tulevaisuudessa.

Aktialla on tärkeä ja vastuullinen tehtävä yhteiskunnassa: se on ollut luomassa hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo lähes kahdensadan vuoden ajan. Aktia on suomalainen pankki ja sen osingoilla tuetaan näin myös Suomen taloutta ja yhteiskuntaa.

Aktian yhtiökokous 13.4.2021 päättää vuoden 2020 osingosta.

Aktia Pankki Oyj:n hallitus

Lisätietoa:
Lotta Borgström, sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja, puh. 010 247 6838, [email protected]

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.aktia.com

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti. Työllistämme noin 750 henkilöä eri puolella Suomea. Aktian hallinnoitavat asiakasvarat (AuM) 31.12.2019 olivat 9,9 miljardia euroa ja taseen arvo 9,7 miljardia euroa. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (AKTIA). aktia.com.


Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti.