Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
4.11.2022 klo 8.00

Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2022: Korkojen nousu kasvatti antolainauksen tuottoja – vaikea markkina painoi tulosta   

Vuosineljännes lyhyesti

 • Antolainauksen korkotuotot jatkoivat vahvaa kasvuaan ja koko lainakannan keskimarginaali parani edelleen.
 • Kohonneet rahoitus- ja suojauskustannukset painoivat korkokatetta.
 • Varainhoidon nettomerkinnät olivat positiiviset, markkinalasku alensi rahastojen markkina-arvoja.
 • Kansainvälisten rahastotuotteiden myynti laajeni kolmelle uudelle markkinalle.
 • Nousseet korot laskivat henkivakuutusliiketoiminnan sijoitussalkun markkina-arvoa, vakavaraisuus (solvenssi) nousi ennätystasolle.
 • Luottotappiovaraukset pysyivät maltillisella tasolla.

Näkymät 2022 (päivitetty 27.10.2022)

Aktian vuoden 2022 vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan olevan alhaisempi kuin vuonna 2021. Näkymien keskeinen epävarmuustekijä on eri omaisuuslajien markkina-arvojen kehitys.

 • Korkokatteen kasvun odotetaan jatkuvan noin samalla tai hieman korkeammalla tasolla kuin kolmannella vuosineljänneksellä. Asuntolainojen vuosittaisten korontarkastusten myötä lyhyiden viitekorkojen nousun positiivinen vaikutus henkilöasiakkaiden korkokatteeseen tulee asteittain, samalla kuin rahoituskustannusten odotetaan kasvavan.
 • Palkkiotuottojen odotetaan kääntyvän lievään kasvuun vuoden viimeisen vuosineljänneksen aikana verrattuna edelliseen vuosineljännekseen.
 • Henkivakuutusneton kehitys on riippuvainen markkina-arvojen muutoksista. Nousevat korot ja markkinaepävarmuus ovat johtaneet henkivakuutusliiketoiminnan sijoitussalkun negatiivisiin realisoitumattomiin arvonmuutoksiin kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.
 • Kulujen odotetaan inflaation vaikutus huomioiden olevan suunnilleen vuoden 2021 vertailukelpoisten liiketoiminnan kulujen tasolla.
 • Mahdollisten luottotappiovarausten odotetaan pysyvän maltillisella tasolla samalla, kun Aktian likviditeetti ja vakavaraisuus ovat vakaita.

Aiemmat näkymät vuodelle 2022: Aktian vuoden 2022 vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2021.

Vuonna 2021 Aktian vertailukelpoinen liikevoitto oli 87,4 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Mikko Ayub:

Koko vuotta 2022 leimannut poikkeuksellinen taloustilanne jatkui vuoden kolmannella neljänneksellä. Huoli inflaation kiihtymisestä nosti korkoja dramaattisesti, ja erityisesti syyskuu oli sijoitusmarkkinoilla vaikea. Globaalit osakemarkkinat laskivat omissa valuutoissaan noin 8 prosenttia, ja korkomarkkinoilla pitkät markkinakorot jatkoivat voimakasta nousuaan. Tuotot olivat miinuksella kautta linjan. Heikon kehityksen taustalla olivat niin taantumapelot kuin keskuspankkien korkean inflaation myötä huomattavasti odotuksia enemmän kiristynyt rahapolitiikka. Näyttää siltä, että tulevatkaan kuukaudet eivät tuo ratkaisua tähän vaikeaan kokonaisuuteen.

Korkojennousu nosti kolmannella neljänneksellä Aktian antolainauksen korkotuottoja merkittävästi, mutta pankin suojaus- ja rahoituskustannukset nousivat niin keskuspankki- kuin markkinaehtoisen rahoituksen kallistuessa vielä nopeammin. Kuten kerroimme toisen neljänneksen tulosjulkistuksen yhteydessä, ei korkotason nousu näin tuo vielä merkittävää hyötyä korkokatteeseen vuoden 2022 aikana. Korkojen nousun nettovaikutuksen korkokatteeseen odotetaan kuitenkin olevan huomattavan positiivinen ensi vuonna.

Yritysasiakasliiketoiminnassa aktiviteetti säilyi erittäin hyvällä tasolla, ja erityisesti kohdevakuudellinen rahoittaminen kasvoi edelleen. Yritysasiakkaiden korkotuotot kasvoivat aktiivisen hinnoittelun ja volyymikasvun ansiosta. Koko lainakannan keskimarginaali nousi edelleen. Myös henkilöasiakkaiden koko lainakanta kasvoi neljänneksellä maltillisesti. Kuluttajien näkemykset oman taloutensa kehitykseen poikkeuksellisessa ympäristössä olivat edelleen varovaisia, ja asuntolainojen kysyntä hidastui kolmannen vuosineljänneksen aikana. Merkittävää nousua lyhennysvapaiden kysynnässä emme ole ainakaan vielä nähneet. Luottotappiovaraukset pysyivät edelleen alhaisina. Meille luottakannan hyvä laatu on ensisijaisen tärkeää. Varaudumme näin taloudellisen ympäristön heiketessä myös huonompia aikoja varten.

Markkinalasku painoi rahastojen markkina-arvoja ja palkkiotuottoja kuluneen neljänneksen aikana. Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta varainhoidon nettomerkinnät pysyivät positiivisina. Kehitys oli hyvää niin kotimaisten instituutioiden kuin myös Private Banking -asiakkaiden osalta. Aktia esitteli kolmannen vuosineljänneksen aikana myös kaksi uutta rahastotuotetta: EU:n kestävän rahoituksen 9 artiklan mukainen tumman vihreä UI-Aktia Sustainable Corporate Bond -rahasto ja vaihtoehtoisiin omaisuusluokkiin sijoittava Vaihtoehtoiset sijoitukset -erikoisrahasto lanseerattiin syyskuussa. Aktian kansainvälisten rahastotuotteiden myynti laajeni Espanjaan, Italiaan ja Portugaliin.

Myös henkivakuutusliiketoiminnan hyvä kehitys jatkui kolmannen vuosineljänneksen aikana. Etenkin riskihenkivakuuttamisen uusmyynti oli vahvaa. Henkivakuutuksen vakavaraisuus nousi ennätyksellisen korkealle. Nopeasti nousseet korot laskivat kuitenkin korkopainotteisen henkivakuutusliiketoiminnan sijoitussalkun markkina-arvoa, mikä painoi henkivakuutusnettoa.

Varainhoitajapankki strategian ytimessä

Veimme Aktian varainhoitajapankki-strategiaa määrätietoisesti eteenpäin myös kuluneella neljänneksellä. Taaleri varainhoidon integraatio on nyt edennyt kohti loppusuoraa, ja asiakaspalvelun prosessit yhtenäistetään vuoden loppuun mennessä. Nyt kun tekninen integraatiotyö on päättymässä, tulemme kiinnittämään entistäkin enemmän huomiota asiakaskokemuksen kehittämiseen. Toisaalta kannattava pankkitoiminta on etenkin tässä korkoympäristössä toinen tärkeä tukijalka Aktian strategiassa.

Minulle on tärkeää kiinnittää jatkossa erityistä huomiota konsernin kustannuskehitykseen ja tehokkuuden parantamiseen. Tämä mahdollistaa varojen vapauttamisen myös liiketoiminnan kehittämiseen. Hyvä esimerkki tästä on lokakuussa julkistettu strateginen yhteistyö IT-palveluyhtiö CGI:n kanssa, josta olen erittäin iloinen. Nyt perustettava Aktian ja CGI:n yhteisyritys toimittaa Aktialle jatkossa merkittävän osan Aktian pankkiliiketoiminnan IT-järjestelmien ylläpito- ja kehityspalveluista, mikä auttaa siirtämään painopistettä ylläpidosta uusien ja kilpailukykyisten tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Aktia arvioi saavuttavansa useiden miljoonien eurojen suuruiset kustannussäästöt vähintään viiden vuoden pituisen sopimuskauden aikana. Osa tästä tullaan käyttämään eritoten digitaalisten palveluiden kehittämiseen. Kolmannen vuosineljänneksen kustannukset laskivat hieman edellisestä neljänneksestä, vaikka liiketoiminnan kuluissa oli mukana merkittävä määrä strategiseen yhteistyöhön liittyviä neuvonantajakuluja.

Aktia päätti syyskuussa ensimmäisenä suomalaisena toimijana kertoa alkaneensa maksaa talletuskorkoa määräaikaisille talletuksille. Kampanja ylitti odotuksemme, ja se herätti tärkeää keskustelua niin pankkitalletusten koroista kuin myös suurta kiinnostusta uusien asiakkaiden parissa. Talletukset ovat olennainen osa pankkien varainhankintaa, ja markkinarahoituksen kallistuessa nousee talletusten merkitys myös Aktian rahoitusinstrumenttina.

Vaikka markkinaympäristö on kuluneen vuoden aikana ollut tuulinen, ovat työntekijämme auttaneet vahvalla ammattitaidollaan Aktian asiakkaita myös vaikeampien aikojen yli. Siitä haluan osoittaa erityisen kiitoksen osaaville kollegoilleni. Kiitos myös asiakkaillemme luottamuksestanne Aktiaa kohtaan. Teemme joka päivä kovasti töitä ollaksemme sen arvoisia.

Tunnusluvut

(milj. euroa) 3Q/2022 3Q/2021 ∆ % 1-9/2022 1-9/2021 ∆ % 2Q2022 ∆ % 1Q2022 2021
Korkokate 24,0 23,1 4 % 75,0 72,2 4 % 25,8 -7 % 25,1 96,2
Nettopalkkiotuotot 29,9 33,5 -11 % 92,9 90,3 3 % 31,6 -6 % 31,3 124,0
Henkivakuutusnetto 3,4 9,7 -65 % 17,9 30,1 -41 % 12,7 -73 % 1,8 37,7
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 56,2 67,1 -16 % 186,8 198,3 -6 % 71,6 -21 % 59,0 263,8
Liiketoiminnan kulut -42,8 -41,6 3 % -133,4 -129,2 3 % -44,7 -4 % -45,9 -174,4
Arvonalentumiset luotoista ja muista sitoumuksista -1,0 -1,0 1 % -3,1 -4,6 -33 % -2,4 -58 % 0,3 -4,5
Liikevoitto 12,3 24,4 -49 % 50,6 64,3 -21 % 24,7 -50 % 13,5 84,6
Vertailukelpoiset liiketoiminnan tuotot1 56,2 66,5 -15 % 186,6 197,7 -6 % 71,6 -21 % 58,8 263,2
Vertailukelpoiset liiketoiminnan kulut1 -42,8 -41,6 3 % -133,4 -126,2 6 % -44,7 4 % -45,9 -171,1
Vertailukelpoinen liikevoitto1 12,3 23,8 -48 % 50,4 66,7 -24 % 24,7 -50 % 13,3 87,4
Kulu/tuotto-suhde 0,76 0,62 23 % 0,71 0,65 10 % 0,62 22 % 0,78 0,66
Vertailukelpoinen kulu /tuotto-suhde1 0,76 0,63 21 % 0,71 0,64 12 % 0,62 22 % 0,78 0,65
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,14 0,28 -50 % 0,57 0,72 -21 % 0,28 -50 % 0,15 0,95
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS), euroa1 0,14 0,27 -49 % 0,56 0,75 -25 % 0,28 -50 % 0,15 0,98
Oman pääoman tuotto (ROE), % 6,4 11,4 -44 % 8,3 10,0 -17 % 12,3 -48 % 6,5 10,0
Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (ROE), %1 6,4 11,2 -43 % 8,3 10,4 -20 % 12,3 -48 % 6,5 10,3
Ydinpääoman suhde (CET1), %2 10,6 10,4 2 % 10,6 10,4 2 % 10,4 2 % 10,6 11,2

1) Vaihtoehtoinen tunnusluku
2) Kauden lopussa

Webcast-lähetys tulostilaisuudesta

Tulostilaisuudesta järjestetään suora webcast-lähetys 4. marraskuuta 2022 klo 10.30. Toimitusjohtaja Mikko Ayub ja talous- ja rahoitusjohtaja Outi Henriksson esittelevät tuloksen. Tilaisuus pidetään englanniksi ja sitä voi seurata suorana osoitteessa https://aktia.videosync.fi/2022-q3-results. Webcast-lähetyksen nauhoitus on saatavilla tilaisuuden jälkeen osoitteessa www.aktia.com.

AKTIA PANKKI OYJ

Lisätietoja:

Outi Henriksson, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 247 6236
Lotta Borgström, sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja, puh. 010 247 6838, lotta.borgstrom (at) aktia.fi

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.aktia.com

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti. Työllistämme noin 900 henkilöä eri puolella Suomea. Aktian hallinnoitavat asiakasvarat (AuM) 30.9.2022 olivat 13,6 miljardia euroa ja taseen arvo 11,9 miljardia euroa. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (AKTIA). aktia.com.

 

Liite


Aktia Pankki on vuonna 1825 perustettu suomalainen finanssikonserni, joka tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, varainhoito- ja henkivakuutuspalveluiden valikoimastaan. Konsernin maantieteellinen toiminta-alue on Suomi.