Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Nasdaq Helsinki Oy
Helsingin Pörssin tiedote

Alfa Laval täydentää 12.8.2020 päivättyä tarjousasiakirjaa koskien Neleksen
hallituksen suosittelemaa julkista käteisostotarjousta kaikista Neleksen
osakkeista

TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA EI SAA JULKISTAA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI
OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, KANADASSA, KIINAN
KANSANTASAVALLAN HONGKONGIN ERITYISHALLINTOALUEELLA, JAPANISSA,
UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA, TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA TAI
ALUEELLE, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN LAIN VASTAINEN. LISÄTIETOJA
ALLA KOHDASSA "TÄRKEÄÄ TIETOA". 

Alfa Laval täydentää 12.8.2020 päivättyä tarjousasiakirjaa koskien Neleksen
hallituksen suosittelemaa julkista käteisostotarjousta kaikista Neleksen
osakkeista 

Alfa Laval AB (publ), 16.10.2020 klo 15.00 CEST (klo 16.00 Suomen aikaa)

Kuten aikaisemmin on julkistettu, Alfa Laval AB (publ) (”Alfa Laval” tai
”Tarjouksentekijä”) ja Neles Oyj (”Neles”) ovat 13.7.2020 allekirjoittaneet
yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Alfa Laval on tehnyt vapaaehtoisen Neleksen
hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista Neleksen
liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista (”Ostotarjous”). Alfa
Laval on julkaissut Ostotarjousta koskevan 12.8.2020 päivätyn tarjousasiakirjan
(”Tarjousasiakirja”). Ostotarjouksen hyväksymisaika alkoi 13.8.2020 klo 9.30
(Suomen aikaa), ja se päättyy 30.10.2020 klo 16.00 (Suomen aikaa), ellei sitä
jatketa Ostotarjouksen ehtojen ja soveltuvan lainsäädännön ja määräysten
mukaisesti. 

Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt Tarjousasiakirjan täydennyksen
(”Täydennysasiakirja”). Täydennysasiakirja liittyy Tarjouksentekijän 15.10.2020
julkistamaan päätökseen muuttaa Ostotarjouksen vähimmäishyväksyntäehtoa ja
jatkaa Ostotarjouksen hyväksymisaikaa, sekä Neleksen 12.10.2020 julkistamaan
pörssitiedotteeseen, jonka mukaan Neleksen Valmet Oyj:ltä vastaanottama
yhteydenotto koskien ehdotusta aloittaa keskustelut näiden kahden yhtiön
mahdollisesta sulautumisesta ei mahdollista kyseisen sulautumisehdotuksen
vertaamista Ostotarjoukseen, ja näin ollen Neleksen hallituksen 12.8.2020
julkistama Ostotarjousta koskeva suositus pysyy voimassa. 

Täydennysasiakirja ja Neleksen 12.10.2020 julkistama pörssitiedote on liitetty
tämän pörssitiedotteen Liitteeksi 1. Neleksen 12.10.2020 julkistama
pörssitiedote on lisäksi sisällytetty Tarjousasiakirjaan Liitteenä G. 

Tarjousasiakirja ja Täydennysasiakirja ovat saatavilla suomen- ja
englanninkielisenä 16.10.2020 alkaen Alfa Lavalin pääkonttorissa osoitteessa
Rudeboksvägen 1, 226 55 Lund, Ruotsi, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Helsingin sivukonttorissa osoitteessa Eteläesplanadi 18, 00130 Helsinki, Suomi
ja Nasdaq Helsingissä osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki, Suomi.
Tarjousasiakirjan ja Täydennysasiakirjan sähköiset versiot ovat saatavilla
suomen- ja englanninkielisenä 16.10.2020 alkaen internetissä osoitteissa
https://www.alfalaval.com/investors ja
https://sebgroup.com/large-corporates-and-institutions/prospectuses-and-download
s/prospectuses,
sekä suomenkielisenä 16.10.2020 alkaen internetissä osoitteessa
www.neles.com/ostotarjous-alfalaval ja englanninkielisenä 16.10.2020 alkaen
internetissä osoitteessa www.neles.com/offer-alfalaval. 

Lisätietoja sijoittajille:

Johan Lundin

Sijoittajasuhdejohtaja

Alfa Laval

Matkapuhelin: +46730463090
[email protected]

Rita Uotila

Sijoittajasuhdejohtaja

Neles

Puh: +358 400 954 141

[email protected]

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Peter Torstensson

Johtava asiantuntija, Brändi & Strateginen viestintä

Alfa Laval

Matkapuhelin: +46709337231 / +46709337201
[email protected]

Tietoa Alfa Lavalista

Alfa Laval toimii energia-, meri- sekä elintarvike- ja vesiteollisuuden aloilla
tarjoten asiantuntemustaan, tuotteitaan ja palveluitaan lukuisille eri
teollisuudenaloille noin 100 maassa. Yhtiö on sitoutunut optimoimaan
prosesseja, luomaan vastuullista kasvua ja edistämään kehitystä – tehden aina
kaikkensa tukeakseen asiakkaitaan näiden liiketoimintatavoitteiden ja kestävän
kehityksen päämäärien saavuttamisessa. 

Alfa Lavalin innovatiivisia teknologioita käytetään materiaalien
puhdistamiseen, jalostamiseen ja uusiokäyttöön, mikä edistää vastuullisempaa
luonnonvarojen käyttöä. Ne myötävaikuttavat energiatehokkuuden parantamiseen ja
lämmön talteenoton lisäämiseen, vedenkäsittelyn parantamiseen ja päästöjen
vähentämiseen. Näin ollen Alfa Laval ei luo lisäarvoa ainoastaan asiakkailleen,
vaan myös ihmisille ja planeetalle. Parannamme maailmaa, joka päivä. Kyseessä
on mottomme mukaisesti Advancing better™. 

Alfa Lavalilla on 17 500 työntekijää. Vuosimyynti vuonna 2019 oli 46,5
miljardia Ruotsin kruunua (noin 4,4 miljardia euroa). Yhtiö on noteerattu
Nasdaq OMX:ssä. 

Alfa Lavalin keskeiset taloudelliset tunnusluvut on tiivistetty alla.Taloudelliset tunnusluvut (2019, miljoonaa Ruotsin kruunua)1
-------------------------------------------------------------
Liikevaihto                      46 517
------------------------------------------------------------
Liikevoitto (EBIT)                   7 198
------------------------------------------------------------
Oikaistu EBITA2                    7 989
------------------------------------------------------------
Taseen loppusumma (per 31.12.2019)          64 396
------------------------------------------------------------1 Alfa Laval -konsernin vuoden 2019 vuosikertomuksen mukaan.

2 Määriteltynä liikevoitoksi ennen arvonnousujen poistoja, oikaistuna
vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä. 

Tietoa Neleksestä

Neles on maailmanlaajuisesti johtava virtauksensäätöratkaisujen ja -palveluiden
tarjoaja. Yhtiön venttiilit ja venttiiliautomaatioteknologiat tunnetaan niiden
laadusta, luotettavuudesta ja korkeimman luokan turvallisuudesta. Neleksen
asiakkaat toimivat öljyn- ja kaasunjalostusteollisuuden, sellu-, paperi- ja
biotuoteteollisuuden, kemianteollisuuden sekä muiden prosessiteollisuuksien
aloilla. 

Neleksen kaupankäynti itsenäisenä yhtiönä alkoi 1.7.2020 Metso Oyj:n
osittaisjakautumisen seurauksena. Yhtiön toiminnalla on kuitenkin pitkä
historia ja sillä on yli 60 vuoden kokemus innovaatioiden luomisessa. Yhtiöllä
on tällä hetkellä noin 2 900 työntekijää. Neleksen keskeiset taloudelliset
tunnusluvut on tiivistetty alla. Taloudelliset tunnusluvut (2019, miljoonaa euroa)1
---------------------------------------------------
Liikevaihto                  660
--------------------------------------------------
Liikevoitto (EBIT)               93
--------------------------------------------------
Oikaistu EBITA2                 96
--------------------------------------------------
Taseen loppusumma (per 31.12.2019)3 582
--------------------------------------------------1 Metson vuoden 2019 vuosikertomuksen mukaan.

2 Määriteltynä liikevoitoksi ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja.

3 Laskettuna konsernin taseen loppusummasta vähennettynä lopetettujen
liiketoimintojen taseiden loppusummilla. 

TÄRKEÄÄ TIETOA

TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA EI SAA JULKISTAA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI
OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, KANADASSA, KIINAN
KANSANTASAVALLAN HONGKONGIN ERITYISHALLINTOALUEELLA, JAPANISSA,
UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA, TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA TAI
ALUEELLE, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN LAIN VASTAINEN. 

TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA
TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE EI OLE
TARJOUS OSTAA TAI PYYNTÖ MYYDÄ MITÄÄN TÄSSÄ PÖRSSITIEDOTTEESSA KUVATTUJA
ARVOPAPEREITA EIKÄ OSTOTARJOUKSEN LAAJENNUS AUSTRALIAAN, KANADAAN, KIINAN
KANSANTASAVALLAN HONGKONGIN ERITYISHALLINTOALUEELLE, JAPANIIN,
UUTEEN-SEELANTIIN, TAI ETELÄ-AFRIKKAAN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA
KOSKEVA OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN
POHJALTA. OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ, EIKÄ OSAKKEITA HYVÄKSYTÄ OSTETTAVAKSI
HENKILÖILTÄ TAI HENKILÖIDEN PUOLESTA, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLA, JOILLA
TARJOUS TAI TARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAISTA TAI MIKÄLI
ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI
TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN
LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI. 

OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MILLÄÄN ALUEELLA, JOSSA TÄMÄ
OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAISTA, JA TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ
HYVÄKSYMISLOMAKKEITA EI JAETA EIKÄ SAA JAKAA, LEVITTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ
ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOSSA SE ON SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN TAI SÄÄNTELYN
VASTAISTA. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, MILLÄÄN
TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN MUTTA EI RAJOITTUEN, SÄHKÖPOSTITSE, POSTITSE,
FAKSITSE, TELEKSITSE, PUHELIMITSE TAI SÄHKÖISESTI INTERNETIN VÄLITYKSELLÄ TAI
MUUTOIN), TAI POSTIPALVELUJEN TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN KAUTTA
AUSTRALIASSA, KANADASSA, KIINAN KANSANTASAVALLAN HONGKONGIN
ERITYISHALLINTOALUEELLA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, TAI ETELÄ-AFRIKASSA.
OSTOTARJOUSTA EI VOIDA HYVÄKSYÄ, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, MILLÄÄN SELLAISELLA
TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ EIKÄ AUSTRALIASTA, KANADASTA, KIINAN KANSANTASAVALLAN
HONGKONGIN ERITYISHALLINTOALUEELTA, JAPANISTA, UUDESTA-SEELANNISTA, TAI
ETELÄ-AFRIKASTA. MIKÄ TAHANSA OSTOTARJOUKSEN VÄITETTY HYVÄKSYNTÄ ON MITÄTÖN,
JOS SE JOHTUU NÄIDEN RAJOITUSTEN SUORASTA TAI VÄLILLISESTÄ RIKKOMISESTA. 

TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA JA MITÄÄN MUITA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIÄ ASIAKIRJOJA TAI
MATERIAALEJA EI OLE TEHNYT TAI HYVÄKSYNYT AUKTORISOITU HENKILÖ YHDISTYNEEN
KUNINGASKUNNAN VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN (FINANCIAL SERVICES
AND MARKETS ACT) (”FSMA”) ARTIKLAN 21 TARKOITTAMALLA TAVALLA. VASTAAVASTI TÄTÄ
PÖRSSITIEDOTETTA JA MITÄÄN MUITA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIÄ ASIAKIRJOJA TAI
MATERIAALEJA EI JAELLA, EIKÄ SAA VÄLITTÄÄ, YLEISÖLLE YHDISTYNEESSA
KUNINGASKUNNASSA. TÄMÄN PÖRSSITIEDOTTEEN JA MINKÄÄN MUIDEN OSTOTARJOUKSEEN
LIITTYVIEN ASIAKIRJOJEN TAI MATERIAALIEN JULKAISUA EIVÄT RAJOITA FSMA:N
ARTIKLAN 21 MUKAISET RAHOITUSTARJOUSTEN RAJOITUKSET, KOSKA KYSEESSÄ ON YHTIÖN
TEKEMÄ TAI YHTIÖN PUOLESTA TEHTY JULKAISU, JOKA LIITTYY TRANSAKTIOON, JOLLA
HANKITAAN YHTIÖN PÄIVITTÄISTEN ASIOIDEN KONTROLLI; TAI HANKITAAN 50 PROSENTTIA
TAI ENEMMÄN ÄÄNIOIKEUDELLISISTA OSAKKEISTA YHTIÖSSÄ VUODEN 2000
RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 ARTIKLAN 62
MUKAISESTI. 

Tietoja osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille ilmoitetaan, että Neleksen osakkeet
eivät ole listattuna Yhdysvaltain arvopaperipörssissä ja että Nelestä eivät
koske Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain, muutoksineen
(”Pörssilaki”), vaatimukset säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta, eikä
Neles ole velvollinen toimittamaan, eikä toimita, mitään sen mukaisia
raportteja Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomaiselle (U.S. Securities
and Exchange Commission, ”SEC”). 

Ostotarjous tehdään Neleksen liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista
osakkeista. Neleksen kotipaikka on Suomi, ja se on suomalaisten
tiedonantovelvollisuuksien ja menettelyvaatimusten alainen. Ostotarjous tehdään
Yhdysvalloissa Pörssilain kohdan 14(e) ja Regulation 14E -säännöksen
mukaisesti, Pörssilain kohdan 14d-1(d) mukaisten ”Tier II” -ostotarjousta
koskevien poikkeussääntöjen mukaisesti, ja muutoin Suomen lainsäädännön
mukaisten tiedonantovelvollisuuksien ja menettelyvaatimusten mukaisesti, mukaan
lukien koskien Ostotarjouksen aikataulua, selvitysmenettelyitä,
peruutusoikeutta, ehdoista luopumista ja maksujen ajoitusta, jotka eroavat
Yhdysvaltain vastaavista. Erityisesti on huomattava, että tähän
pörssitiedotteeseen sisällytetyt taloudelliset tiedot on laadittu Suomessa
soveltuvien kirjanpitostandardien mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole
verrattavissa yhdysvaltalaisten yhtiöiden tilinpäätöksiin tai taloudellisiin
tietoihin. Ostotarjous tehdään Neleksen Yhdysvalloissa asuville
osakkeenomistajille samoin ehdoin kuin kaikille muille Neleksen
osakkeenomistajille, joille tarjous tehdään. Kaikki asiakirjat, mukaan lukien
tämä pörssitiedote, annetaan yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille tavalla,
joka on verrattavissa menetelmään, jolla tällaiset asiakirjat toimitetaan
Neleksen muille osakkeenomistajille. 

Soveltuvien lakien tai määräysten sallimissa rajoissa, Alfa Laval ja sen
lähipiiriyhtiöt tai sen välittäjät ja välittäjien lähipiiriyhtiöt (toimiessaan
Alfa Lavalin tai sen lähipiiriyhtiöiden asiamiehinä) voivat ajoittain ja
Ostotarjouksen vireilläolon aikana, ja muutoin kuin Ostotarjouksen ja
yhdistymisen nojalla, suoraan tai välillisesti, ostaa tai järjestää ostavansa
Neleksen osakkeita tai mitä tahansa arvopapereita, jotka ovat vaihdettavissa
tai muunnettavissa tällaisiksi osakkeiksi. Nämä ostot voivat tapahtua joko
julkisilla markkinoilla vallitsevilla hinnoilla tai yksityisinä liiketoimina
neuvotelluilla hinnoilla. Siinä laajuudessa kuin tieto ostoista tai
järjestelyistä ostaa julkistetaan Suomessa, tieto julkistetaan
lehdistötiedotteella tai muulla sellaisella tavalla, jolla tällaisen tiedon
voidaan kohtuudella arvioida tavoittavan Neleksen osakkeenomistajat
Yhdysvalloissa. Alfa Lavalin taloudelliset neuvonantajat voivat lisäksi
harjoittaa Neleksen arvopapereilla tavanomaista kaupankäyntiä, joka voi
käsittää tällaisten arvopapereiden oston tai niiden ostamisen järjestämisen.
Siinä laajuudessa kuin Suomessa vaaditaan, tieto tällaisista ostoista
julkistetaan Suomessa Suomen lain edellyttämällä tavalla. 

SEC tai mikään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperikomitea ei ole hyväksynyt tai
hylännyt Ostotarjousta, lausunut Ostotarjouksen arvosta tai kohtuullisuudesta
eikä lausunut mitenkään tässä pörssitiedotteessa annettujen tietojen
riittävyydestä, oikeellisuudesta, tai täydellisyydestä. Tämän vastainen lausuma
on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa. 

Käteisen vastaanottaminen Ostotarjouksen perusteella saattaa olla
yhdysvaltalaisille Neleksen osakkeiden haltijoille Yhdysvaltain liittovaltion
tuloverotuksessa ja Yhdysvaltain osavaltioiden ja paikallisten sekä ulkomaisten
ja muiden soveltuvien verolakien mukaan verotettava tapahtuma. Kaikkia Neleksen
osakkeiden haltijoita kehotetaan välittömästi kääntymään riippumattoman
ammattimaisen neuvonantajan puoleen Ostotarjouksen hyväksymistä koskeviin
veroseuraamuksiin liittyen. 

Neleksen osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen tai mahdollisten
vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla voi
olla vaikeaa, koska Alfa Laval ja Neles ovat sijoittautuneet Yhdysvaltain
ulkopuolelle ja osa tai kaikki niiden johtajista ja hallituksen jäsenistä
saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella. Neleksen osakkeenomistajat eivät
välttämättä voi haastaa Alfa Lavalia tai Nelestä tai näiden johtajia tai
hallituksen jäseniä oikeuteen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien
rikkomisesta Yhdysvaltain ulkopuolisessa tuomioistuimessa. Alfa Lavalin ja
Neleksen ja näiden lähipiiriyhtiöiden pakottaminen noudattamaan
yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiota voi olla vaikeaa. 

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä pörssitiedote sisältää lausumia jotka, siltä osin kuin ne eivät ole
historiallisia tosiseikkoja, ovat ”tulevaisuutta koskevia lausumia”.
Tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät lausumia koskien suunnitelmia,
odotuksia, ennusteita, päämääriä, tavoitteita, pyrkimyksiä, strategioita,
tulevaisuuden tapahtumia, tulevaisuuden liikevaihtoa tai tulosta,
investointeja, rahoitustarvetta, yritysostoja koskevia suunnitelmia tai
aikeita, kilpailuvahvuuksia ja -heikkouksia, taloudelliseen asemaan, tulevaan
liiketoimintaan ja kehitykseen liittyviä suunnitelmia tai tavoitteita,
liiketoimintastrategiaa sekä toimialaa, poliittista ja lainsäädännöllistä
ympäristöä koskevia suuntauksia sekä muita ei-historiallisia tietoja.
Tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan joissakin tapauksissa tunnistaa
tulevaisuutta koskevien ilmaisujen käytöstä, kuten ”uskoa”, ”aikoa”, ”saattaa”,
”voida” tai ”pitäisi” tai niiden kielteisistä tai muunnelluista vastaavista
ilmaisuista. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan sekä yleisiä
että erityisiä riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia. Lisäksi on olemassa
riskejä siitä, ettei arvioita, ennusteita, suunnitelmia ja muita tulevaisuutta
koskevia lausumia tulla saavuttamaan. Näistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja
oletuksista johtuen sijoittajien ei tule antaa tällaisille tulevaisuutta
koskeville lausumille merkittävää painoarvoa. Tämän pörssitiedotteen sisältämät
tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän pörssitiedotteen
päivämäärän mukaista asiantilaa. 

Liite 1 Täydennysasiakirja ja Neleksen 12.10.2020 julkistama pörssitiedote