Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

ELECSTER OYJ        PÖRSSITIEDOTE    09.09.2021 klo 13.30

 

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN LIPUTUSILMOITUS

 

Elecster Oyj on vastaanottanut 09.09.2021 arvopaperimarkkinalain mukaisen Elecster Oyj:n osakkeita koskevan liputusilmoituksen Irma Halosen kuolinpesältä.

Ilmoituksen mukaan Irma Inkeri Halosen osakkeet ovat siirtyneet Irma Halosen kuolinpesälle. Kuolinpesälle siirtyneet osakkeet: 3700 A-osaketta, joka on 0,10 prosenttia kaikista osakkeista

ja 0,02 prosenttia kaikista äänistä ja 388760 K-osaketta, joka on 10,37 prosenttia kaikista osakkeista ja 18,42 prosenttia kaikista äänistä. Osuus A- ja K-osakkeet yhteensä: 10,47 prosenttia

kaikista osakkeista ja 18,44 prosenttia kaikista äänistä.


Samalla muuttuu Jukka Halosen kokonaisosuus äänistä (arvopaperimarkkinalaki 9:6 kohta 7), ennen 19,74 prosenttia äänistä ja liputusrajan rikkoutumisen jälkeen 1,30 prosenttia äänistä.

Elecster Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 3 748 116 osakkeesta, ääniä osakkeilla on yhteensä 21 100 116 kappaletta. A-sarjan osakkeita on 1 820 116 kpl ja K-sarjan osakkeita 1 928 000 kpl.

A-osakkeilla on yhteensä 1 ääni/osake ja K-osakkeilla 10 ääntä/osake.

 

  

Lisätiedot: toimitusjohtaja Arto Kinnunen, puh. 0400 191 980

 

 

JAKELU

Nasdaq OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.elecster.fi

 


Elcester on vuonna 1966 perustettu yhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi UHT-maidon prosessointilinjoja ja aseptisia pakkauslinjoja, pastöroidun maidon pakkauslinjoja sekä edellisiin liittyviä pakkausmateriaaleja maailmanlaajuisesti. Konsernin kotipaikkakunta on Akaa ja sillä on valmistustoimintaa Suomen lisäksi Eestissä, Venäjällä ja Keniassa. Konsernin liiketoiminta jakautuu kolmeen liiketoimintasegmenttiin: Teollisuustuotteet, Kuluttajatuotteet ja Muut toiminnot. Teollisuustuotteet-segmentin asiakkaat ovat pääosin meijereitä.