Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Ramirent Oyj              Pörssitiedote               25.7.2019 klo 13.00

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus muutoksesta Loxam S.A.S.:n Ramirent Oyj:n osakkeiden omistuksessa

Ramirent Oyj (y-tunnus 0977135-4) on 25.7.2019 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen Loxam S.A.S.:lta, jonka mukaan Loxam S.A.S.:n osake- ja äänimäärä Ramirent Oyj:ssä on 24.7.2019 ylittänyt 90 prosentin rajan.

Ilmoituksen mukaan Loxam S.A.S. omisti 24.7.2019 yhteensä 109 355 966 Ramirent Oyj:n osaketta, mikä vastaa 95,47 prosenttia Ramirentin osake- ja äänimäärästä. Loxam S.A.S. on 19.6.2019 aloittanut vapaaehtoisen Ramirent Oyj:n hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista Ramirent Oyj:n liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista. Ostotarjoukseen tarjotut osakkeet edustavat 96,25 prosenttia kaikista Ramirent Oyj:n ulkona olevista osakkeista, mikä vastaa 95,47 prosenttia kaikista Ramirent Oyj:n osakkeista.

Ilmoituksen mukaan liputusvelvollisen koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan, on seuraava:

Nimi%-osuus osakkeista ja äänistä%-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kauttaOsakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Gerard Deprez, DPZ Partners SAS ja eräät Deprez -perheeseen kuuluvat perheenjäsenet   
Loxam S.A.S.95,47 % 95,47 %

Ilmoituksen mukaan Gerard Deprez, DPZ Partners SAS (Gerard Deprez:n määräysvallassa oleva holdingyhtiö) ja eräät Deprez -perheeseen kuuluvat perheenjäsenet omistavat yhteensä 84,50 prosenttia Loxam S.A.S.:n osake- ja äänimäärästä.

Ramirent Oyj:llä on yhteensä 114 545 669 osaketta. Yhtiöllä on vain yksi osakesarja, ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

Lisätietoja antaa:
Franciska Janzon, SVP, markkinointi, viestintä ja sijoittajasuhteet, puh. 020 750 2859

Ramirent on johtava palveluyritys, joka vuokraa koneita rakentamiseen ja muulle teollisuudelle. Autamme asiakkaitamme työskentelemään turvallisesti ja tehokkaasti vuokraamalla juuri heille sopivat koneet sekä palvelemalla sujuvasti ja positiivisella asenteella. Ramirentissä on noin 2 900 työntekijää yhteensä 294 konevuokraamossa yhdeksässä Pohjois- ja Itä-Euroopan maassa. Vuonna 2018 Ramirent-konsernin liikevaihto oli 712 miljoonaa euroa. Ramirent on noteerattu Nasdaq Helsingissä (RAMI). Ramirent - Gear Up. Konevuokraamo palveluksessasi

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.ramirent.com

Ramirent on Pohjoismaissa, Keski- ja Itä-Euroopassa toimiva konevuokrauskonserni. Yrityksellä on Euroopassa 287 toimipistettä yhdeksässä maassa.