Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN LIPUTUSILMOITUS

SSH Communications Security Oyj on tänään vastaanottanut seuraavan SSH Communications Security Oyj:n osakkeita koskevan liputusilmoituksen:


1. Osakkeiden liikkeeseenlaskija

SSH Communications Security Oyj, 1035804-9


2. Tiedot liputusvelvollisesta:

Accendo Capital SICAV SIF, Esch-sur-Alzette, Luxembourg

3. Liputusimoituksen peruste

SSH Communications Security on tänään saanut Accendo Capital:ilta ilmoituksen, jonka mukaan se on ostanut 6.400.000 SSH:n osaketta ja sen omistus SSH Communications Security Oyj:n osake- ja äänimäärästä ylittää 15%. 


4. Omistus-, määräysvalta- ja ääniosuudet yhtiössä

Accendo Capital omistaa nyt yhteensä 6.400.000 SSH Communications Security Oyj:n osaketta ja ääntä, mikä vastaa 16.494% SSH Communications Security Oyj:n kaikista osakkeista ja äänimäärästä.


SSH Communications Security Oyj:n osakekanta koostuu yhteensä 38.802.233 osakkeesta ja äänestä. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni.Helsingissä 22.5.2020


SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ


Niklas Nordström
Talousjohtaja


Lisätietoja:

Niklas Nordström, talousjohtaja, puh. +358 50 541 0543
Markku Karppi, lakiasiainjohtaja, puh. +358 50 586 0552

 

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ssh.com

SSH.COM auttaa yrityksiä hallitsemaan ja turvaamaan digitaalista ydintään – kriittistä dataa, sovelluksia ja pal­veluita. Yli 3000 asiakkaamme joukossa on 40% Fortune 500 -yrityksistä, monet maailman johtavista rahoitusalojen yrityksistä ja johtavia yrityksiä monilta muilta toimi­aloilta. Autamme asiakkaitamme menes­ty­mään pilviaikakaudella tarjoamalla kitkattomia pääsynhallintaratkaisuja, jotka minimoivat pääsyoikeuksiin liittyvät riskit. SSH.COM myy sovelluksiaan maailmanlaajuisesti verkossa, toimipisteiden kautta sekä kat­tavan myynti­partneri­verkoston avulla.