Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Aspo Oyj
Pörssitiedote
17.12.2018 klo 16.00

ASPO ALASKIRJAA KAUKON LIIKEARVOA JA ALENTAA OHJEISTUSTAAN

Aspo Oyj on päättänyt järjestellä Kauko Oy:n liiketoiminnan uudelleen joko myymällä tai lopettamalla energialiiketoiminnan ja järjestelemällä uudelleen Kaukon liikkuvan tietotyön (vahvennetut tietokoneet, audiovisuaaliset laitteet sekä tietotekniikan terveydenhuoltosektorille) ja Kaukon hallinnon. Aspo tulee myös lopettamaan Kaukon raportoinnin erillisenä liiketoimintasegmenttinä vuoden 2019 alusta alkaen.

Aspo on testannut Kaukon hankinnasta syntynyttä liikearvoa ja tekee Kaukoon kohdistuvaan liikearvoon arvonalennuskirjauksen noin 5 miljoonaa euroa, joka laskee Kauko-Telko -kaupan yhteydessä 2008 syntynyttä ja Kauko-segmentille kohdistettua liikearvoa nykyisestä 9,5 miljoonasta eurosta alle 5 miljoonan euron. Arvonalennus on pysyvä eikä sillä ole kassavirtavaikutusta. Kaukon jäljelle jäävää liikearvoa arvioidaan edelleen vuosittain.

Kauko ei ole pystynyt kehittymään tavoitteiden mukaisesti, vaikka kannattavuuskehitys on saatu parantumaan vuoden 2018 aikana mm. kulutehoa parantamalla ja lopettamalla kannattamattomia liiketoimintoja kuten ohjelmistokehitystoiminta kesällä 2018.

Aspo on ohjeistanut vuoden 2018 liikevoittonsa välille 25 - 31 miljoonaa euroa.

Aspon uusi alentunut ohjeistus on "Aspo arvioi liikevoiton 2018 olevan 20 - 22 miljoonaa euroa (23,1) sisältäen Kaukon liikearvon arvonalenemisen vaikutuksen noin 5 miljoonaa euroa". Muut ohjeistukseen vaikuttavat seikat ovat pysyneet ennallaan.


ASPO OYJ

Hallitus


Lisätiedot:
Aki Ojanen, Aspon Oyj:n toimitusjohtaja, +358 400 106 592, [email protected]


Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin b-to-b -asiakkaisiin. Vahvojen yritysbrändiemme, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kauko, tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.


--
This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Aspo Oyj via Globenewswire

Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin B-to-B-asiakkaisiin. Vahvojen yritysbrändien, ESL Shipping, Leipurin ja Telko tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon. Aspon sijoittajasivuille

Tunnusluvut 2017 2018e 2019e
Liikevaihto 502,4 545,2 639,6
- kasvu-% 9,8% 8,5% 17,3%
Liikevoitto (EBIT) 23,1 27,2 36,1
- EBIT-% 4,6% 5,0% 5,6%
EPS (oik.) 0,56 0,64 0,86
Osinko 0,43 0,44 0,45
P/E (oik.) 17,7 14,0 10,3
EV/EBITDA 11,6 10,5 8,4
Osinkotuotto-% 4,3% 4,9% 5,0%
Uusimmat ennusteet