Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Aspo Oyj
Sisäpiiritieto
5.4.2022 klo 15.30


Aspo antaa taloudellisen ohjeistuksen vuodelle 2022: vertailukelpoinen liikevoitto on 2734 miljoonaa euroa

Aspo Oyj perui tilinpäätöstiedotteen yhteydessä antamansa taloudellisen ohjeistuksen vuodelle 2022 Venäjän aloittaman sodan ja siitä seuranneiden pakotteiden aiheuttaman epävarmuuden vuoksi 2.3.2022.

Vaikka sodan aiheuttamaan poikkeustilanteeseen liittyy yhä paljon epävarmuutta, Aspo voi nyt arvioida aiempaa paremmin sen vaikutuksia liiketoimintaansa ja antaa taloudellisen ohjeistuksen vuodelle 2022 erityisesti länsimarkkinoilla toimivan varustamoyhtiö ESL Shippingin hyvien näkymien ansiosta.

Aspon taloudellinen ohjeistus vuodelle 2022:

Aspo-konsernin vertailukelpoinen liikevoitto on 27–34 miljoonaa euroa (42,4 Me) vuonna 2022.

Vertailukelpoinen liikevoitto lasketaan oikaisemalla liikevoittoa lisäämällä tai vähentämällä siitä myyntivoitot ja -tappiot, liikearvon arvonalentumistappiot sekä muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät.

Ukrainan sodan aiheuttamia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia kuluja arvioidaan syntyvän ensimmäiselle vuosineljännekselle noin 6 miljoonaa euroa, johon sisältyy aiemmin tiedotettu Telkon ja Leipurin Ukrainassa tuhoutunut vaihto-omaisuus. Sotatilanne ja Venäjä-liiketoimintaa koskevat ratkaisut voivat aiheuttaa vielä muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia kulueriä. Samoin aiemmin tiedotetun mukaisesti ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen kirjataan ESL Shippingin Espa-proomun myyntivoitto noin 1,5 miljoonaa euroa. Edellä mainitut erät eivät sisälly vertailukelpoiseen liikevoittoon.

Aspo panostaa jatkossa strategiansa mukaisesti liiketoiminnan kasvattamiseen länsimarkkinoilla. Itämarkkinoiden toimintaa sopeutetaan ja pysyvää maakohtaista läsnäoloa arvioidaan kriittisesti. Päätökset Venäjä-liiketoimintaa koskevista ratkaisuista tehdään hallitusti ottaen huomioon myös työntekijöiden asema ja paikallisen lainsäädännön rajoitukset.

Aspo julkaisee vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksensa keskiviikkona 4.5.2022.


ASPO Oyj

Rolf Jansson
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Rolf Jansson, Aspo Oyj:n toimitusjohtaja, puh +358 400 600 264

JAKELU:
Nasdaq Helsinki        
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspo.fi

Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Omistettujen yritysten tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä pyrkien edelläkävijyyteen vastuullisuudessa omilla toimialoillaan. Aspo tukee liiketoimintojen menestystä ja kasvua oikeilla kyvykkyyksillä. Aspo-konsernilla on liiketoimintoja 18 eri maassa ja sen palveluksessa on yhteensä noin 960 ammattilaista.


Aspo on Suomessa vuonna 1929 perustettu teollisuuden logistiikkapalveluihin keskittyvä monialayhtiö, jonka liiketoiminta koostuu kolmesta liiketoimintasegmentistä: ESL, Telko ja Leipurin. Aspon strategian keskiössä on omistaa ja kehittää B2B-markkinoilla pääsääntöisesti operoivia yrityksiä. Maantieteellisesti Aspo on fokusoitunut toimimaan Pohjois-Euroopassa ja itämarkkinoilla.