Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Aspo Oyj                 
Osavuosikatsaus             
4.5.2022 klo 9.45

Aspo-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2022


Vahva aloitus vuoteen: v
ertailukelpoinen liikevoitto lähes kaksinkertaistui, loppuvuotta leimaa epävarmuus


Suluissa esitetty vuoden 2021 vastaavan ajanjakson luvut.

Tammi-maaliskuu 2022 jatkuvat toiminnot

 • Aspon liikevaihto kasvoi 24 % ja oli 160,4 Me (129,4).
 • Vertailukelpoinen liikevoitto koko konsernin osalta oli 15,0 Me (7,9) ja liikevoittoprosentti 9,2 % (6,0).
 • ESL Shippingin vertailukelpoinen liikevoitto oli 7,9 Me (4,5), Telkon 8,6 Me (4,6) ja Leipurin 0,7 Me (0,3).
 • Liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli koko konsernin tasolla yhteensä -4,9 Me.
 • Liikevoitto oli 10,3 Me (7,8). Liikevoittoprosentti oli 6,4 % (6,0).
 • ESL Shippingin liikevoitto oli 9,2 Me (4,5), Telkon 4,0 Me (4,6) ja Leipurin -0,4 Me (0,3).
 • Osakekohtainen tulos kasvoi ja oli 0,22 euroa (0,19).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 15,2 Me (6,6). Vapaa rahavirta oli 13,8 Me (5,1).


Ohjeistus vuodelle 2022

Aspo-konsernin vertailukelpoinen liikevoitto on 27–34 miljoonaa euroa (42,4 Me) vuonna 2022.

Avainluvut   
  1-3/20221-3/20211-12/2021
     
Liikevaihto jatkuvista toiminnoista, Me160,4129,4573,3
     
 ESL Shipping, liikevoitto, Me9,24,526,8
 Telko, liikevoitto, Me4,04,620,4
 Leipurin, liikevoitto, Me-0,40,3-2,4
 Muu toiminta, liikevoitto, Me-2,5-1,6-7,9
Liikevoitto jatkuvista toiminnoista, Me10,37,836,9
Liikevoitto-% jatkuvista toiminnoista6,46,06,4
Liikevoitto lopetetuista toiminnoista, Me-0,20,1-3,0
Liikevoitto, koko konserni, Me10,17,933,9
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, Me*)-4,9 -8,5
Vertailukelpoinen liikevoitto, koko konserni, Me15,07,942,4
Vertailukelpoinen liikevoitto-%, koko konserni9,26,07,2
     
Voitto ennen veroja, Me8,56,933,0
Katsauskauden voitto, Me7,06,425,3
 Jatkuvien toimintojen tulos, Me7,26,328,3
 Lopetettujen toimintojen tulos, Me-0,20,1-3,0
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa0,210,190,76
 Jatkuvien toimintojen EPS, euroa0,220,190,86
 Lopetettujen toimintojen EPS, euroa-0,010,00-0,10
Liiketoiminnan rahavirta, Me15,26,644,0
Vapaa rahavirta, Me13,85,127,5
Oman pääoman tuotto (ROE), %21,221,820,8
Omavaraisuusaste, %31,431,132,0
Nettovelkaantumisaste, %118,8139,0129,4
Osakekohtainen oma pääoma, euroa4,283,864,14


Aspo-konsernin toimitusjohtaja
Rolf Jansson kommentoi vuoden 2022 ensimmäistä neljännestä:

Itäisen Euroopan rauha järkkyi traagisella tavalla Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuun lopussa. Siitä lähtien tärkein prioriteettimme on ollut henkilöstömme turvallisuuden varmistaminen Ukrainassa. Olemme järjestäneet ukrainalaisille työntekijöillemme ja heidän perheenjäsenilleen kuljetuksia naapurimaihin Puolaan ja Romaniaan sekä tarjonneet heille majoituksen. Tietojemme mukaan kukaan työntekijöistämme ei ole loukkaantunut tai menehtynyt Venäjän sotatoimien seurauksena.

Aspon liiketoimintaympäristö näyttää hyvin erilaiselta kuin mitä vielä tilinpäätöstiedotteen yhteydessä arvioimme. On selvää, että itämarkkinoilla toimintaympäristö on muuttunut dramaattisesti ja Venäjän tuomittavalla hyökkäyssodalla tulee olemaan pitkäkestoisia vaikutuksia alueen liiketoimintaedellytyksiin.

Aiemmin tiedotetun mukaisesti Aspo on päättänyt vetäytyä Leipurin Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin liiketoiminnoista. Tutkimme näiden osalta strategisia vaihtoehtoja, joihin kuuluu myös mahdollinen liiketoimintojen myynti. Telkon edellytykset jatkaa liiketoimintaa Venäjällä ovat heikentyneet merkittävästi ja tiukentuneet pakotteet ovat nopeuttaneet toiminnan sopeuttamista. Ukrainan sodan syttymisen jälkeen Telkon Venäjällä olevaan varastoon ja saamisiin sidottu pääoma on pienentynyt noin 30 prosenttia. Telkon Venäjän-liiketoiminnan osalta strategisten vaihtoehtojen selvittämistä jatketaan aktiivisesti. Pääosa ESL Shippingin Venäjään liittyvistä liiketoiminnoista on keskeytynyt ja vapautunut laivakapasiteetti on siirretty muille liikennealueille. Kaiken Venäjän liikenteen arvioidaan päättyvän viimeistään vuodenvaihteessa. Aspon johto seuraa kriisin etenemistä ja sen vaikutuksia tiiviisti sekä arvioi ja toteuttaa mahdollisia lisätoimenpiteitä liiketoimintakohtaisesti.

Aspon vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen tulosta voi pitää erinomaisena. Konsernin liikevaihto kasvoi 23 % ja oli 162,6 miljoonaa euroa. Asetettu 5–10 %:n kasvutavoite ylittyi selvästi. Myös liikevoitto kasvoi merkittävästi vertailukauteen nähden ja oli 10,1 miljoonaa euroa ja 6,2 %. Telkon ja Leipurin ensimmäisen neljänneksen liikevoittoa painoivat erityisesti Venäjän sotatoimien seurauksena tuhoutuneet varastot Ukrainassa sekä Ukrainan liiketoimintaan liittyvät myyntisaamisten luottotappiovaraukset. Koko konsernin tasolla vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien määrä oli ensimmäisellä neljänneksellä -4,9 miljoonaa euroa. Tähän sisältyy myös ESL Shippingin 1,5 miljoonan euron myyntivoitto Espa-proomun myynnistä. Konsernin vertailukelpoinen ensimmäisen neljänneksen liikevoitto oli ennätyksellinen 15,0 miljoonaa euroa (7,9). Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 9,2 % (6,0), joka selvästi ylitti asetetun 8 %:n tavoitetason. Osakekohtainen tulos kasvoi ja oli 0,21 euroa (0,19), vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien vaikutus osakekohtaiseen tulokseen oli noin -0,16 euroa. Myös liiketoiminnan rahavirta oli erittäin vahvalla tasolla. Kaikki tämä on seurausta henkilöstömme vahvasta sitoutumisesta ja operatiivisista onnistumisista hyvin haastavassa markkinaympäristössä.

Vahva ensimmäisen neljänneksen tulos oli erityisesti ESL Shippingin erinomaisen suorituksen ansiota. Varustamon liikevaihto kasvoi 31 % ja oli 56,8 miljoonaa euroa (43,4), ja vertailukelpoinen liikevoitto oli 7,9 (4,5) miljoonaa euroa ja 13,9 % (10,4), lähes saavuttaen 14 %:n tavoitteen.

Myös Telkon liiketoiminta jatkoi vahvassa tuloskunnossa. Telkon liikevaihto kasvoi 31 % 75,9 miljoonaan euroon, ja vertailukelpoinen liikevoitto oli 8,6 (4,6) miljoonaa euroa ja 11,3 % (7,9), ylittäen asetetun 8 %:n tavoitteen. Leipurin liikevaihto säilyi vertailukauden tasolla ja oli 27,7 miljoonaa euroa. Leipurin vertailukelpoinen liikevoitto oli ensimmäisellä neljänneksellä 0,7 (0,3) miljoonaa euroa ja 2,5 % (1,1). Leipurille asetettu liikevoittotavoite on 5 %. Leipurin vertailukelpoinen liikevoitto ilman Vulganusta oli 1,0 miljoonaa euroa (0,5) ja liikevoittoprosentti 4,0 % (1,9).

Aspo perui vuodelle 2022 antamansa taloudellisen ohjeistuksen 2.3.2022 Venäjän sotatoimien ja niistä seuranneiden pakotteiden aiheuttaman epävarmuuden vuoksi. Vaikka sodan aiheuttamaan poikkeustilanteeseen liittyy yhä paljon epävarmuutta, pystyimme jo huhtikuun alussa antamaan uuden ohjeistuksen, jonka mukaan Aspo-konsernin vertailukelpoinen liikevoitto on 27–34 miljoonaa euroa vuonna 2022.

Vaikka toimintaympäristössämme on tapahtunut dramaattisia muutoksia, jatkamme joulukuussa julkistetun strategiamme määrätietoista toteuttamista. Aspo panostaa jatkossa strategiansa mukaisesti liiketoiminnan kasvattamiseen länsimarkkinoilla. Päätökset Venäjä-liiketoimintaa koskevista ratkaisuista tehdään hallitusti ottaen huomioon myös työntekijöiden asema ja paikallisen lainsäädännön rajoitukset.


ASPO-KONSERNI

Taloudellinen tulos ja tavoitteet

Aspo julkisti 1.12.2021 uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

 • Liikevoitto 8 %
 • Liikevaihdon kasvu 5–10 % vuodessa
 • Oman pääoman tuotto yli 20 %
 • Nettovelkaantumisaste alle 130 %

Aspon liiketoiminnoista ESL Shippingin liikevoittotavoite on 14 %, Telkon 8 % ja Leipurin 5 %.

Aspon liikevaihto kasvoi 24 % vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä. Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 9,2 % (6,0), joka selvästi ylitti asetetun 8 %:n tavoitetason. Oman pääoman tuotto pysyi korkeana ja oli 21,2 % (21,8). Nettovelkaantumisaste aleni 118,8 %:iin (129,4).


Aspo-
konsernin vertailukelpoinen, jatkuvien ja lopetettujen toimintojen tulos

Aspo-konsernin vertailukelpoinen liikevoitto sisältää jatkuvien ja lopetettujen toimintojen tuloksen. Vertailukelpoisesta liikevoitosta on vähennetty vertailukelpoisuuteen vaikuttavat olennaiset erät, jotka ovat luonteeltaan harvinaisia ja normaalista liiketoiminnasta poikkeavia. Näihin eriin lukeutuu muun muassa arvonalentumistappiot, laivojen myyntivoitot, ja sodasta aiheutuneet taloudelliset tappiot.

Aspo tiedotti joulukuussa 2021, että Kauko-liiketoimintasegmentti ja Leipurin-segmenttiin kuuluva Vulganus Oy on määritelty Aspon ydinliiketoiminnan ulkopuolisiksi liiketoiminnoiksi. Määrittelyn seurauksena Kauko-liiketoimintasegmenttinä on luokiteltu konsernin raportoinnissa IFRS:n mukaiseksi lopetetuksi toiminnoksi, ja sen tulos raportoidaan erillään Aspo-konsernin jatkuvien toimintojen tuloksesta. Tuloslaskelman vertailukausien luvut on oikaistu vastaamaan samaa esitystapaa. Vulganuksen tulos raportoidaan osana Leipurin-segmentin lukuja, ja Aspo-konsernin jatkuvia toimintoja.

Liikevaihto ja liikevoittoprosentti, koko konserni   
    
 1-3/20221-3/20211-12/2021
 MeMeMe
Liikevaihto, koko konserni162,6132,4586,4
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot160,4129,4573,3
Liikevaihto, lopetetut toiminnot2,23,013,1
Liikevoitto, koko konserni10,17,933,9
Liikevoitto-%, koko konserni6,26,05,8
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät*)-4,9 -8,5
Vertailukelpoinen liikevoitto, koko konserni15,07,942,4
Vertailukelpoinen liikevoitto-%, koko konserni9,26,07,2

 

Vertailukelpoinen liikevoitto, koko konserni   
 1-3/20221-3/20211-12/2021
 MeMeMe
ESL Shipping, liikevoitto9,24,526,8
Telko, liikevoitto4,04,620,4
Leipurin, liikevoitto-0,40,3-2,4
Muu toiminta, liikevoitto-2,5-1,6-7,9
Liikevoitto jatkuvista toiminnoista yhteensä10,37,836,9
Liikevoitto lopetetuista toiminnoista-0,20,1-3,0
Liikevoitto, koko konserni10,17,933,9
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät*)-4,9 -8,5
Vertailukelpoinen liikevoitto, koko konserni15,07,942,4


*) Vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -4,9 Me sisältävät ESL Shippingin Espa-proomun myyntivoiton 1,5 Me ja ESL Shippingin kirjaamia Ukrainan sodasta aiheutuneita kustannuksia -0,2 Me, Telkon varaston tuhoutumisesta aiheutuneet menetykset Ukrainassa -2,6 Me ja Telko Ukrainan myyntisaamisten luottotappiovarauksen -2,0 Me, Leipurin varaston tuhoutumisesta aiheutuneet menetykset Ukrainassa -0,7 Me, ja Leipurin Ukrainan myyntisaamisten luottotappiovarauksen -0,2 Me sekä muut Leipurin Venäjän liiketoiminnan sopeuttamiskustannukset -0,2 Me. Muun toiminnan liiketulos sisälsi Aspon edelliselle toimitusjohtajalle myönnetyn osakepalkkion -0,5 Me.

Vuoden 2021 vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -8,5 Me sisälsivät vuoden viimeisellä neljänneksellä kirjatut Leipurin liikearvon arvonalentumistappion -4,3 Me, ja Telkon Rauman terminaalin käyttöomaisuuteen kirjatun arvonalentumistappion ja ennallistamisvarauksen yhteensä -0,8 Me, sekä kolmannella neljänneksellä Kaukon liikearvosta kirjatun arvonalentumistappion -3,4 Me, joka raportoidaan osana lopetettujen toimintojen tulosta.


Vastuullisuus

Vastuullisuus ohjaa olennaisena osana Aspon johtamisjärjestelmää ja uusien sijoituskohteiden kartoitusprosessia. Aspon liiketoiminnot pyrkivät olemaan alojensa edelläkävijöitä vastuullisuudessa. Vastuullisuussitoumusten tueksi Aspo julkaisi joulukuussa uudet konsernin ja liiketoimintojen olennaisille osa-alueille määritetyt ESG-tavoitteet. Keskeisin tavoite on päästöintensiteetin, CO2e (tn) / liikevaihto (t€), vähentäminen 30 %:lla vuoteen 2025 mennessä. Lähtötaso (2020) on 0,44 ja tavoitetaso (2025) on 0,30. Viimeisen 12 kuukauden päästöintensiteetti jatkoi paranemistaan liiketoimintojen kasvun myötä ja oli 0,39 (0,42). Toinen keskeinen tavoite on tapaturmataajuuden parantaminen. Viimeisen 12 kuukauden tapaturmataajuus (LTIF) oli 7,6 (8,8) ja tavoite vuodelle 2022 on 7,0. Pitkän aikavälin tavoitteena on, että työssä sattuvia tapaturmia ei tapahtuisi.


Ukrainan sodan vaikutukset Aspon toimintaympäristöön

Aspon toimintaympäristö on muuttunut lyhyessä ajassa dramaattisesti. Euroopan turvallisuusympäristö on Venäjän Ukrainaan suuntautuneen aseellisen hyökkäyksen seurauksena heikentynyt voimakkaasti. Hyökkäys on aiheuttanut Aspon liiketoiminnoille suoria vahinkoja esimerkiksi varastojen tuhoutumisina Ukrainassa. Epäsuoria vaikutuksia Aspon liiketoimintaan ovat aiheuttaneet hintojen ja valuuttakurssien voimakkaat muutokset. Sodan aiheuttama liiketoiminnan pysähtyminen Ukrainassa aiheuttaa taloudellisia menetyksiä. Sota heikentää merkittävästi toimintaedellytyksiä itämarkkinoilla operatiivisten haasteiden ja sääntelyn takia, mutta myös etenkin arvovalintoihin perustuen. Länsimaiden pakotteet ja Venäjän lainsäädännölliset toimet estävät tavaroiden kuljettamista ja maksuliikennettä vähentäen nopeasti liikevaihtoa ja kannattavuutta. Turvallisuuden vähentyessä myös laivaliikennettä on jouduttu rajoittamaan ja venäjälähtöisten tuotteiden kuljettamista ei pystytä toteuttamaan. Toimintaympäristön ennakoidaan muuttuvan vielä kuvattua haastavammaksi eikä tilanteen nopeaa helpottumista ole näköpiirissä. Länsimarkkinoihin Venäjän sotatoimet ovat vaikuttaneet toistaiseksi vähän, mutta vaikutukset talouskehitykseen, tuotanto- ja toimitusketjuihin ja inflaatioon tulevat olemaan merkittäviä.

Konsernin omista pääomista Venäjällä on alle 15 %, ja tämän osuuden pienentämistä jatketaan aktiivisesti. Aspon omaisuuserät Venäjällä kohdistuvat pääosin varastoihin ja myyntisaamisiin. Pienimuotoisen tuotannollisen toiminnan taloudellinen merkitys konsernille on vähäinen. Aspo-konsernin koko henkilöstöstä Venäjällä työskentelee noin 170 henkilöä.

Koronaviruspandemia on uutisoinnissa jäänyt Venäjän sotatoimien taakse, mutta sen vaikutus tuntuu edelleen toimintaympäristössämme. Pandemian seurauksena syntynyt maailmanlaajuinen komponenttipula vaikuttaa joihinkin Aspon liiketoimintoihin hidastaen kaupankäyntiä ja tilauskannan purkautumista. Tartuntojen riski on edelleen otettava huomioon päivittäisessä kaupankäynnissä ja erityisesti alusten miehityksessä.

Liikevaihto markkina-alueittain, jatkuvat toiminnot   
      
 1-3/2022Osuus1-3/2021OsuusMuutos
 Me%Me%%
Suomi53,33342,53325
Skandinavia28,61824,71916
Baltia15,51011,9930
Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina40,32535,02715
Muut maat22,71415,31248
Yhteensä160,4100129,410024


Konsernin päämarkkina-alueet ovat Suomi, Skandinavia, Baltia ja itämarkkinat, eli Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina. Idän liikevaihdon suhteellinen osuus pieneni vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen aikana pääosin Ukrainan sodasta johtuen. Aiemmin julkistetun strategian mukaisesti yhtiön kasvupanokset kohdennetaan tulevaisuudessa länsimarkkinoille.


Rahavirta ja rahoitus

Konsernin tammi-maaliskuun liiketoiminnan rahavirta oli 15,2 miljoonaa euroa (6,6). Käyttöpääoman muutoksen vaikutus katsauskauden rahavirtaan oli -0,6 miljoonaa euroa (-7,2). Vuoden ensimmäisen neljänneksen vapaa rahavirta oli 13,8 miljoonaa euroa (5,1). Tehdyt investoinnit koostuivat pääosin ESL Shippingin alusten telakoinneista.

 3/202212/2021
 MeMe
Korolliset velat, sis. vuokrasopimusvelat200,8185,1
Rahavarat41,317,7
Korollinen nettovelka159,5167,4


Korollinen nettovelka laski 159,5 miljoonaan euroon ja nettovelkaantumisaste aleni 118,8 %:iin (3/2021: 139,0, 12/2021: 129,4). Konsernin omavaraisuusaste kauden lopussa oli 31,4 % (3/2021: 31,1, 12/2021: 32,0).

Tammi-maaliskuun nettorahoituskulut olivat -1,8 miljoonaa euroa (-0,9). Valuuttakurssimuutosten vaikutus rahoituskulujen kasvuun oli -0,9 miljoonaa euroa. Korollisten velkojen keskikorko ilman vuokrasopimusvelkoja oli 1,3 % (1,5).

Konsernin likviditeettiasema säilyi vahvana. Rahavarat olivat katsauskauden päättyessä 41,3 (12/2021: 17,7) miljoonaa euroa. Sitovat valmiusluottolimiitit, yhteensä 40,0 miljoonaa euroa, olivat vertailukauden tapaan kokonaisuudessaan käyttämättömiä. Aspon 80 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli käytössä 20 miljoonaa euroa (3/2021: 8, 12/2021: 5).

Aspo tiedotti 28.3.2022 käyttävänsä oikeuttaan lunastaa 30.4.2020 liikkeeseen lasketun 20 miljoonan euron ja 8,75 prosentin korkoisen hybridilainan täysimääräisesti. Hybridilaina maksettiin takaisin 2.5.2022.


Liiketoiminnan lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Vuonna 2014 alkanut jännite Venäjän ja Ukrainan välillä kasvoi aina kuluvan vuoden alkuun saakka ja purkautui Venäjän aseellisena hyökkäyksenä Ukrainaan helmikuussa. Hyökkäys on aiheuttanut suurta inhimillistä kärsimystä ja mittavia tuhoja Ukrainan alueella. Geopoliittisiksi riskeiksi Aspossa aiemmin luokitellut riskit ovat realisoituneet monella tavalla aineellisina menetyksinä ja henkilöstöön kohdistuneina uhkina sekä liiketoiminnan voimakkaana supistumisena kriisialueilla. Eri pakotteiden ja lainsäädännöllisten esteiden sekä arvopohjaisten syiden seurauksena liiketoiminnan harjoittaminen on vaikeutunut Venäjällä ja näköpiirissä olevalla ajanjaksolla tähän ei ole helpotusta. Aspon Venäjän liiketoiminnot tulevat kärsimään sodan aiheuttamista rajoitteista ja on mahdollista, että tämän seurauksena Aspo tulee kärsimään taloudellisia vahinkoja. Vaikutukset ulottuvat myös Aspon Valko-Venäjän ja Kazakstanin toimintoihin. Ukrainassa Venäjän sotatoimien vaikutusaikaa tai laajuutta ei voida toistaiseksi arvioida.

Maailmassa on useita geopoliittisia riskikeskittymiä, joiden kehittymisen ennustaminen on vaikeaa. Muutokset näillä alueilla voivat olla nopeita ja ennakoimattomia ja siksi niiden mahdollisia vaikutuksia Aspon liiketoimintoihin on vaikea ennustaa. Kansainvälisesti on asetettu pakotteita, joilla voi olla suoria tai epäsuoria vaikutuksia myös Aspon liiketoiminnoille. Eri maat ovat lisäksi asettaneet toistensa tuotteille tuontitulleja tai muita kaupan rajoitteita. Geopoliittiset jännitteet voivat eskaloitua ja aiheuttaa suoraa haittaa liiketoiminnalle, maksuliikenteelle ja pahimmassa tapauksessa keskeyttää liiketoiminnan harjoittamisen kriisialueella tai se vaikutusalueella. Kriisi voi johtaa myös inhimillisiin, taloudellisiin ja rahamääräisiin menetyksiin. Mahdolliset pakotteet vastapakotteineen, ja niiden päivitykset voivat aiheuttaa liiketoiminnan vaikeutumista ja taloudellisia menetyksiä.

Taloudellisen aktiviteetin kasvu on aiheuttanut monien raaka-aineiden, komponenttien ja logistiikan hintojen nopean nousun, sekä lisännyt epävarmuutta logistiikan toimivuudessa tietyissä markkinatilanteissa. Aspo saattaa hyötyä hintojen noususta tilapäisesti, mutta samalla myös ostettavien raaka-aineiden tai vuokrakapasiteetin kuten vuokra-alusten hinnat nousevat. Riskejä kasvattavat myös varaosien, komponenttien ja raaka-aineiden toimitusaikojen pidentymiset ja mahdolliset nopeat hintamuutokset eri markkinatilanteissa. Kasvava inflaatio ja nouseva korkotaso voi hidastaa yleistä talouskasvua, ja heikentää Aspon liiketoimintojen kysyntänäkymiä. Myös logistiikan toimimattomuus tai rajoittuneisuus pakotteista tai muista syistä voivat aiheuttaa rajoituksia Aspon liiketoimintoihin. Kyberriskit ja tietojärjestelmien häiriöt voivat myös vaikuttaa Aspon liiketoimintoihin.

Uudistetun strategiansa mukaisesti Aspo pyrkii yritysostoilla kasvattamaan tasaista tuloksentekokykyään. Strategian toteuttaminen voi johtaa väliaikaiseen tase- ja pääomarakenteen heikkenemiseen tilanteissa, joissa liiketoiminta- ja yrityskaupat vaativat taloudellisia panostuksia ja siten voivat heikentää vakavaraisuutta.

Koronaviruspandemia vaikuttaa edelleen liiketoimintoihin. Koronaviruksen muuntuminen ja nopea leviäminen uudelleen voi johtaa erilaisiin keskeytyksiin ja taloudellisiin menetyksiin.

Koska tämän osavuosikatsauksen tulevaisuutta koskevat arviot perustuvat tämänhetkiseen tilanteeseen, ne sisältävät riskejä ja muita epävarmuustekijöitä, joiden vuoksi tulokset saattavat poiketa esitetyistä arvioista.

 

ASPON LIIKETOIMINNAT

ESL Shipping

ESL Shipping on Itämeren johtava kuivia irtolasteja kuljettava varustamo. ESL Shippingin kuljetukset perustuvat pääosin pitkäkestoisiin asiakassopimuksiin ja vakiintuneisiin asiakassuhteisiin. Katsauskauden päättyessä varustamon tonnisto koostui yhteensä 48 aluksesta kantavuudeltaan 456 000 tonnia kuollutta painoa. Aluksista 23 on kokonaan omistettuja (75 % tonnistosta), kaksi alusta on vähemmistöomistettuja (2 %) ja loput 23 alusta (23 %) ovat aikarahdattuja. ESL Shippingin kilpailuetu perustuu edelläkävijyyteen ja kykyyn varmistaa vastuullisesti teollisuuden ja energiantuotannon tuote- ja raaka-ainekuljetukset ympärivuotisesti vaikeissakin olosuhteissa. Varustamo tarjoaa erityispalveluina suurten valtamerialusten lastauksia ja kevennyksiä merellä.

ESL Shipping   
 1-3/20221-3/2021Muutos-%
Liikevaihto, Me56,843,431
Liikevoitto, Me9,24,5104
Liikevoitto-%16,210,4 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, Me1,3  
Vertailukelpoinen liikevoitto, Me7,94,576
Vertailukelpoinen liikevoitto-%13,910,4 


ESL Shippingin ensimmäinen vuosineljännes oli jälleen varustamon historian kaikkien aikojen vahvin. Liikevaihto kasvoi vertailukauteen nähden 31 % ja oli 56,8 miljoonaa euroa (43,4). Vuosineljänneksen liikevoitto yli kaksinkertaistui ennätykselliseen 9,2 (4,5) miljoonaan euroon. Liikevoittoon sisältyy 1,5 miljoonan euron myyntivoitto Espa-proomun myynnistä ja Venäjän liiketoiminnan alasajoon liittyviä kuluvarauksia noin -0,2 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto parani merkittävästi ja oli 7,9 miljoonaa euroa (4,5).

Tulos on vahva osoitus varustamon kumppanuusstrategian tuloksellisuudesta ja koko henkilöstön operatiivisesta onnistumisesta haastavissa toimintaolosuhteissa. Ensimmäisellä neljänneksellä saavutettu vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli edellisvuosiin nähden haastava Perämeren jäätilanne huomioiden erinomainen 13,9 % (10,4), ja saavutti lähes asetetun 14 %:n tavoitetason.

Aiemmin tiedotetun mukaisesti pääosa ESL Shippingin Venäjään liittyvistä liiketoiminnoista on keskeytynyt ja vapautunut laivakapasiteetti on siirretty muille liikennealueille. Kaiken Venäjän liikenteen arvioidaan päättyvän viimeistään vuodenvaihteessa. Aikatauluun vaikuttavat olemassa olevien asiakassopimusten velvoitteet. ESL Shipping on myös keskeyttänyt aiemmin perustetun Venäjä-yhtiönsä käynnistämistoimenpiteet.

Varustamon kaikkien laivaluokkien kannattavuus oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä historiallisen vahva. Sopimusliikenteen kuljetuskysyntä oli vahvaa läpi koko katsauskauden ja markkinarahdit olivat hyvällä tasolla kaikissa asiakassegmenteissä ja laivaluokissa. Laivapolttoaineista dieselpolttoaineen hinta kaksinkertaistui ja Euroopan energiamarkkinoiden häiriöistä eniten kärsineen LNG:n hinta lähes nelinkertaistui vertailukauteen nähden, mutta hinnannousujen kustannusvaikutus kompensoidaan pitkäaikaisten kuljetussopimusten polttoaineklausuuleilla.

Tämänhetkinen erittäin korkeiden polttoainelisien taso kasvattaa liikevaihtoa ja alentaa suhteellisen kannattavuuden mittarina käytettyä liikevoittoprosenttia, vaikka absoluuttisessa liikevoitossa ei tapahtuisi muutosta. Varustamon ensimmäisellä vuosineljänneksellä kuljettamien lastien määrä nousi vertailukauteen nähden 3,8 (3,5) miljoonaan tonniin.

Varustamon uuden sukupolven vähäpäästöisten sähköhybridilaivojen uudisrakennusohjelma on sujunut suunnitellusti ja ensimmäisen aluksen terästyöt käynnistyivät katsauskaudella maaliskuun puolivälissä. Alusten suunnitellaan tulevan liikenteeseen vuoden 2023 kolmannelta neljännekseltä alkaen noin kolmen kuukauden välein. Nykyisen kaluston määräaikaistelakoinnit jatkuivat yhden suuremman aluksen noin viikon telakoinnilla ensimmäisen neljänneksen aikana.

Varustamon toiminnalle keskeistä ovat vastuullisuuden pitkäjänteinen kehittäminen ja korkean turvallisuustason ylläpitäminen. ESL Shippingin pitkän tähtäimen ympäristötyön painopistealueina ovat ilmaan ja mereen joutuvien päästöjen minimointi. Varustamon tavoitteena on puolittaa kuljetussuoritetta kohden syntyvät hiilidioksidipäästöt vuosikymmenen loppuun mennessä. Merkittävässä roolissa tässä on varustamon käyttöönottama nk. ”Virtual arrival” -malli, jossa yhteistyössä asiakkaiden ja satamien kanssa uudistetaan laivojen aikataulutuksen sopimuskäytännöt, mikä mahdollistaa ympäristöystävällisemmän alusten operoinnin. Energiakustannusten säästö jaetaan asiakkaan ja varustamon kesken, jolloin molemmat osapuolet hyötyvät uudesta käytännöstä. Ensimmäisellä neljänneksellä ESL Shippingin kuljetusten päästöintensiteetti aleni 17 % vertailukauteen nähden ollen 15,8 grammaa hiilidioksidia tonnimailia kohti.


ESL Shippingin näkymät 2022

Kuljetuskysyntä ja merirahtien hintataso yhtiön päämarkkina-alueella Pohjois-Euroopassa on tyydyttävällä tasolla kaikissa laivaluokissa. Pääosa yhtiön kuljetuskapasiteetin käytöstä on varmistettu pitkäaikaisin sopimuksin. Venäläisten raaka-aineiden toimitusten tyrehdyttyä myös eräät varustamon merkittävät sopimusasiakkaat joutuvat hakemaan osalle tarvitsemistaan tuotantopanoksista uusia toimittajia uusilta maantieteellisiltä alueilta. Tämän odotetaan pidentävän kuljetusmatkoja ja lisäävän merikuljetusten tonnimailikysyntää myös ESL Shippingin suurimmille aluksille.

Lyhyellä aikavälillä ja etenkin toisen vuosineljänneksen aikana Handysize-alusten raaka-ainekuljetusmäärät tulevat pienentymään aiemmin ennustetusta asiakkaiden hankinnan siirtyessä pois Venäjältä. Kuljetusmäärien ajoittumiseen vaikuttavat myös satamien huoltoseisokit ja rautateiden kunnossapitotyöt Pohjois-Ruotsissa. Yhtiön päämarkkina-alueen ja asiakkaiden satamiin liittyvät alusten kokorajoitukset ja ympärivuotisen liikenteen tarve turvaavat ESL Shippingin kuljetuskysyntää jälleen toiselta vuosipuoliskolta alkaen, kun valtamerten takaa laivattavat venäläisiä raaka-aineita korvaavat toimitukset ehtivät Eurooppaan ja edelleen asiakkaille jälleenlaivattaviksi.

Pienemmässä laivaluokassa sopimusliikenteen kuljetuskysynnän arvioidaan säilyvän tyydyttävällä tasolla. Asiakkaiden toimitusketjuissa saattaa kuitenkin ilmetä raaka-aineiden saatavuushaasteita, joilla voi olla vaikutusta myös toteutuviin tuotekuljetusmääriin. Osin epäterveelle tasolle kohonneet alusvuokrat ovat kääntymässä laskuun ja lisäkapasiteetin saatavuuden arvioidaan paranevan toisen ja kolmannen neljänneksen aikana. Koronaviruspandemian johdosta henkilökunnan terveysturvallisuuden eteen tehtävät ehkäisevät toimenpiteet jatkuvat edelleen määrätietoisina.

Pohjois-Euroopassa asiakkaiden kiinnostus ympäristöystävällisiä ja mahdollisimman vähähiilisiä merikuljetuksia kohtaan on edelleen voimakkaassa kasvussa. Sen lisäksi, että ESL Shipping investoi uusiin erittäin ympäristöystävällisiin aluksiin, varustamo valmistelee pitkäjänteistä yhteistyötä johtavien energiantoimittajien kanssa tarjotakseen tulevaisuudessa entistä vähähiilisempiä ja jopa kokonaan fossiilittomia merikuljetuksia.

Green Coaster -sähköhybridialusten tilaukseen ja sen optioihin liittyen valmistellaan sijoittajien mukaantuloa kansainvälisessä varustamoliiketoiminnassa yleisesti käytössä olevan alusten omistukseen ja operointiin liittyvän Pooling-mallin puitteissa. Tarkoituksena on vauhdittaa ESL Shippingin liiketoiminnan kasvua ja parantaa kannattavuutta sekä pääoman tuottoa.

Loppuvuoden 2022 aikana telakoidaan kaksi suurempaa ja neljä pienempää alusyksikköä yhtensä noin 95 päivän ajaksi. Yhteensä telakointipäiviä on vuonna 2022 noin 105. Vuonna 2021 telakointipäiviä kertyi 229. Telakointien jälkeen kaikki ESL Shippingin omistamat alukset on varustettu uusien ympäristömääräysten mukaisilla painolastinkäsittelylaitteilla.


Telko

Telko on johtava muoviraaka-aineiden, teollisuuskemikaalien ja voiteluaineiden asiantuntija ja jakelija. Se toimii arvoketjussa vastuullisena kumppanina yhdistämällä tunnetut kansainväliset päämiehet ja asiakkaat. Kilpailuetuina ovat vahva tekninen tuki, tehokas logistiikka ja paikallinen asiantunteva palvelu niin idässä kuin lännessä. Telko toimii Suomessa, Baltiassa, Skandinaviassa, Puolassa, Romaniassa, Venäjällä, Valko-Venäjällä, Ukrainassa, Kazakstanissa, Uzbekistanissa ja Kiinassa. Kauko on määritelty Aspon ydinliiketoiminnan ulkopuoliseksi toiminnoksi. Tämän johdosta Kaukon lukuja ei raportoida enää osana Telkon lukuja. Kaukon luvut on poistettu kaikista Telkon luvuista.

Telko   
 1-3/20221-3/2021Muutos-%
Liikevaihto, Me75,958,031
Liikevoitto, Me4,04,6-13
Liikevoitto-%5,37,9 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, Me-4,6  
Vertailukelpoinen liikevoitto, Me8,64,687
Vertailukelpoinen liikevoitto-%11,37,9 


Telkon liikevaihto kasvoi voimakkaasti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja oli 75,9 miljoonaa euroa (58,0). Ensimmäisen neljänneksen liikevoitto laski ja oli 4,0 miljoonaa euroa (4,6). Liikevoittoprosentti oli 5,3 % (7,9). Liiketulokseen sisältyy vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -4,6 miljoonaa euroa liittyen Ukrainan tuhoutuneeseen varastoon ja Ukrainan myyntisaamisten luottotappiovaraukseen. Myyntiin vaikutti olennaisesti hintojen nousu Ukrainan sodan syttymisen jälkeen, mikä nosti myös myyntikatteen poikkeuksellisen korkealle tasolle. Toisaalta voimakkaasta Venäjän ruplan heikentymisestä johtuen valuuttakurssitappiot vaikuttivat heikentävästi tulokseen. Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä Telkon tulos ensimmäisellä neljänneksellä oli 8,6 miljoonaa euroa (4,6) ja liikevoittoprosentti 11,3 % (7,9). Telko on keskittynyt Ukrainassa henkilökuntansa ja työntekijöidensä perheiden auttamiseen, heidän evakuointiinsa sekä asuntojen tarjoamiseen sotaa paenneille. Ukrainassa myynti on laskenut merkittävästi, mutta Telko on sitoutunut jatkamaan toimintaansa maassa.

Venäjällä Telko keskittyy aiemmin tiedotetun mukaisesti vielä olemassa olevan varaston myyntiin. Ukrainan sodan syttymisen jälkeen Telkon Venäjällä olevaan varastoon ja saamisiin sidottu pääoma on pienentynyt noin 30 prosenttia. Telkon edellytykset jatkaa liiketoimintaa Venäjällä ovat heikentyneet merkittävästi ja tiukentuneet pakotteet ovat nopeuttaneet toiminnan sopeuttamista. Strategisten vaihtoehtojen selvittämistä jatketaan aktiivisesti.

Länsimarkkinoilla Telkon myynti on kehittynyt suunnitellusti eikä Ukrainan kriisillä ole ollut välitöntä vaikutusta toimintaan. Kysyntä pysyi vakaana kaikissa Telkon liiketoiminnoissa, mutta vaikea saatavuustilanne rajoitti edelleen volyymien kehitystä kaikissa liiketoiminnoissa. Hinnat pysyivät korkealla tasolla kaikissa liiketoiminnoissa ja jopa nousivat useilla liiketoiminta-alueilla. Telko on jatkanut kasvupanostuksia länsimarkkinoilla, mikä on osaltaan vaikuttanut kustannusten kasvuun.

Muoviliiketoiminnan liikevaihto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 22 % ja oli 39,3 miljoonaa euroa (32,1). Muovien hintataso oli selvästi vertailukautta korkeampi kaikissa tuoteryhmissä ja myynnin keskihinta nousi merkittävästi. Osin hinnat saavuttivat historiallisestikin poikkeuksellisen tason. Saatavuusongelmat ovat vähentyneet, mutta haasteita ilmenee edelleen osassa tuoteryhmistä. Asiakkaiden kysyntä oli normaalilla tasolla. Korkea raaka-aineiden ja energian hintataso on kuitenkin pakottanut joitakin asiakkaita rajoittamaan tuotantoa tilapäisesti.

Kemikaaliliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 53 % ja oli 25,3 miljoonaa euroa (16,5). Itämarkkinoiden poikkeuksellinen kysyntätilanne ja korkea hintataso näkyivät ensimmäisen neljänneksen luvuissa. Yleisesti tuotteiden hinnat nousivat lähes kaikissa tuoteryhmissä kaikilla markkinoilla. Toimitusviiveet ovat olleet yleisiä. Myös kuljetusten hinnat ovat selkeässä nousussa Euroopassa. Keskeisten asiakassegmenttien kysyntätilanne on säilynyt vakaana, joskin korkea kustannustaso alkaa vaikuttaa yritysten toimintaan.

Voiteluaineliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 20 % ja oli 11,3 miljoonaa euroa (9,4). Telko osti virolaisen Mentum AS:n osakekannan vuoden 2021 lopussa. Kaupan myötä Telkon voiteluaineiden myynti kasvoi selvästi edelliseen vuoteen verrattuna. Voiteluaineiden hinnat nousivat selvästi alkuvuoden aikana. Saatavuudessa ei ole ollut yhtä merkittäviä ongelmia kuin muilla liiketoiminta-alueilla. Telkon pienimuotoinen voiteluaineliiketoiminta Venäjällä on päättynyt.


Telkon näkymät 2022

Ukrainan sota ja sen seuraukset vaikuttavat merkittävästi Telkon loppuvuoden näkymiin. Näkymät ovat toisen neljänneksen osalta kohtuullisen vahvat johtuen hintojen voimakkaasta noususta, mutta loppuvuoden näkymät ovat erittäin epävarmat johtuen geopoliittisesta tilanteesta ja sen vaikutuksista markkinaan laajemmin.

Venäjällä Telko keskittyy käyttöpääoman aktiiviseen supistamiseen. Tästä johtuen myynnin ennakoidaan jatkuvan vahvana lähikuukausina, mutta laskevan loppuvuodesta voimakkaasti. Telko jatkaa toimintaansa Ukrainassa, mutta myynnin ennakoidaan pysyvän erittäin matalalla tasolla ja toiminnan olevan tappiollista kuluvana vuonna.

Yleisesti tuotteiden hintojen ennakoidaan pysyvän korkealla tasolla raakaöljyn hinnannousun sekä toimitusvaikeuksien jatkumisen seurauksena. Kysynnän ennakoidaan jatkuvan pääsääntöisesti varsin vahvana. Tietyt Telkon asiakasryhmät kärsivät Telkosta riippumattomien raaka-aineiden ja komponenttien saatavuudesta johtuvista tuotantovaikeuksista. Ukrainan sodalla ennakoidaan olevan välillisiä vaikutuksia yleiseen kustannustasoon, logistiikkaan sekä tavaravirtoihin

Venäjän ja Valko-Venäjän liikevaihdon erittäin voimakkaan laskun seurauksena koko Telkon liikevaihdon ennakoidaan supistuvan loppuvuonna olennaisesti. EU:n uusin pakotepaketti nopeuttaa muutosta. Telkon liiketoiminnoista kemikaaliliiketoiminnalla Venäjän suhteellinen osuus on ollut suurin.

Strategiansa mukaisesti länsimarkkinoilla Telko pyrkii markkinoita vahvemman orgaanisen kasvun ohella löytämään yritysostokohteita, jotka nopeuttavat Telkolle asetettujen strategisten tavoitteiden saavuttamista.

 

Leipurin

Leipurin toimii osana elintarvikeketjua hankkien raaka-aineita maailmanmarkkinoilta ja kotimaisilta toimijoilta ja toimittaen niitä asiakkaiden tarpeiden mukaisesti tehokkaan logistiikkaketjunsa avulla. Leipurin toimii kahdeksassa maassa, jotka on ryhmitelty kolmeen tulosvastuulliseen alueorganisaatioon: Suomi, Itä ja Baltia. Leipurin palvelee leipomo-, elintarviketeollisuus- ja food service -asiakkaita raaka-aineiden lisäksi tukemalla tuotekehitystä ja uutuustuotteiden reseptiikkaa. Leipurin muita tuotekategorioita ovat erilaiset tarvikkeet ja koneet samoille asiakassegmenteille. Leipurin raaka-aineita ja koneita toimittavat kumppanit ovat alansa johtavia kansainvälisiä valmistajia.

Vulganus Oy valmistaa ja huoltaa elintarviketeollisuuden jäähdytys- ja pakastusratkaisuja spiraalituotteillaan. Vulganus on luokiteltu myytävänä olevaksi, mutta sen tulos raportoidaan edelleen osana Leipurin-segmenttiä.

Leipurin   
 1-3/20221-3/2021Muutos-%
Liikevaihto, Me27,728,0-1
Liikevoitto, Me-0,40,3-233
Liikevoitto-%-1,41,1 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, Me-1,1  
Vertailukelpoinen liikevoitto, Me0,70,3133
Vertailukelpoinen liikevoitto-%2,51,1 


Leipurin liikevaihto pysyi ensimmäisellä neljänneksellä lähes vertailukauden tasolla ja oli 27,7 miljoonaa euroa (28,0). Vertailukaudella liikevaihtoa kasvatti merkittävästi konemyynti Venäjälle. Suomen liikevaihto kasvoi 14 % ja oli 10,4 miljoonaa euroa (9,1). Baltian liikevaihto kasvoi 19 % ja oli 8,0 miljoonaa euroa (6,7). Idän liikevaihto kehittyi hyvin aina Ukrainan sodan puhkeamiseen asti ja kasvoi neljänneksen aikana 3 % ja oli 6,8 miljoonaa euroa (6,6). Myynti leipomoille kasvoi 12 % vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja oli 18,2 miljoonaa euroa (16,3). Myynti elintarviketeollisuudelle jäi tavoitteistaan Baltiassa ja Ukrainassa ja oli 2,6 miljoonaa euroa (2,6). Alkuvuodesta myynnin euromääräiseen kasvuun vaikuttivat voimakkaasti nousseet raaka-aineiden maailmanmarkkinahinnat, mutta myös kilomääräisessä myynnissä noustiin koronaviruspandemiaa edeltäneelle tasolle. Elinkustannusten nousu oli voimakasta sekä Suomessa että Baltiassa, mikä vahvistaa kuluttajakysynnän muutosta kohti edullisempia tuotteita.

Helmikuun viimeisellä viikolla alkanut Ukrainan sota muutti Leipurin toimintaympäristöä voimakkaasti. Leipurille tärkeintä oli Ukrainan henkilöstömme turvallisuus ja toimeentulon turvaaminen. Katsauskauden päättymisen jälkeen Leipurin on päättänyt vetäytyä Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin liiketoiminnoista. Leipurin tutkii näiden osalta strategisia vaihtoehtoja, joihin kuuluu myös mahdollinen liiketoimintojen myynti. Prosessin tarkkaa aikataulua sekä toteutustapaa arvioidaan ja se toteutetaan yhtiön työntekijät, asiakkaat ja paikallinen lainsäädäntö huomioiden. Leipurin jatkaa edelleen liiketoimintaansa Ukrainassa.

Koronaviruspandemian vaikutukset pienentyivät merkittävästi alkuvuoden aikana. Erityisen myönteistä on myyntikatekehitys, jossa myös ylitettiin vuoden 2019 pandemiaa edeltänyt taso.

Leipurin ensimmäisen vuosineljänneksen liiketulos oli -0,4 miljoona euroa (0,3) ja liikevoittoprosentti
-1,4 % (1,1). Leipurin ensimmäisen neljänneksen liiketulokseen vaikuttivat heikentävästi muun muassa Leipurin Ukrainan tuhoutunut varasto -0,7 miljoona euroa ja Ukrainan myyntisaamisista kirjattu luottotappiovaraus -0,2 miljoonaa euroa. Lisäksi Venäjän yhtiön sopeuttamistoimenpiteisiin liittyen kirjattiin noin -0,2 miljoonan euron varaus. Nämä vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä -1,1 miljoonaa euroa. Ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,7 miljoonaa euroa (0,3) ja vertailukelpoinen liikevoittoprosentti 2,5 % (1,1).

Oman konevalmistuksen, Vulganus Oy:n kannattavuutta heikensi yhä merkittävästi teräsraaka-aineiden markkinahintojen nousu, alkuvuoden hidas kehitys huoltopalveluissa ja projektien kustannusylitykset. Vulganuksen liikevaihto oli ensimmäisellä neljänneksellä 2,5 miljoonaa euroa (1,4) ja liiketappio -0,3 miljoonaa euroa (-0,2).

Vuonna 2021 toisella neljänneksellä käynnistetty tulosjohtamisen ohjelma kehittää tiedolla johtamisen kyvykkyyttä ja auttaa parantamaan kaupallista suoritusta. Keskeisenä työkaluna on konserninlaajuinen kategoriajohtaminen sekä toimitusketjun ja logistiikan tehostaminen. Johtamismalli paransi tuloskehitystä jo vuoden 2021 aikana. Ohjelman käytäntöön vienti näkyi nyt erityisesti Suomen hyvässä tuloskehityksessä.

Saatavuushaasteita on edelleen eri tuotekategorioissa. Suomessa ja Baltiassa Leipurin on onnistunut hyödyntämään pandemian jälkeen palanneen kysynnän. Myynti kiloissa ylitti jo vuoden 2019 tason, kun taas kaikissa itämarkkinoilla myynti kiloissa jäi alle vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen tason.


Leipurin näkymät 2022

Sota Ukrainassa ja päätös vetäytyä Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin liiketoiminnoista vaikuttaa Leipurin liikevaihtoon ja tulokseen voimakkaasti.

Kohonneet energiahinnat vaikuttavat arvokkaampien tuotteiden kysyntään negatiivisesti ainakin Baltiassa. Kohonneet energiahinnat aiheuttavat myös kannattavuushaasteita leipomosegmentin asiakkaille.

Koronaviruspandemian ja äärimmäisten sääilmiöiden vaikutukset maailmanlaajuisiin toimitusketjuihin korostuvat ja vaikuttavat sekä tiettyjen raaka-aineiden saatavuuteen että yleisesti toimitusaikoihin. Raaka-aineiden hinnat ovat voimakkaassa nousussa.

Maksuhäiriöiden ja saatavien hallinta on onnistunut hyvin toistaiseksi. Kannattavuushaasteet lisäävät riskiä sekä maksuhäiriöille, että konkursseille asiakas- ja toimittajakentässä.

Leipurin tulosjohtamisen ohjelma jatkuu, ja osaltaan parantaa länsimarkkinoiden tulostasoa edelleen. Tiedolla johtamisen ohjelma auttaa Leipuria hallitsemaan kohoavia kustannuksia ja hankintahintoja sekä ennakoimaan niiden vaikutusta asiakashintoihin.

Vulganuksen tilauskanta vuodelle 2022 on vahvistunut erinomaiselle tasolle.


Muu toiminta

Muu toiminta sisältää Aspon konsernihallinnon, talous- ja ICT-palvelukeskuksen sekä vähäisiä määriä muita toimialoille kuulumattomia toimintoja. Muun toiminnan liiketulos ensimmäisellä neljänneksellä oli
-2,5 miljoonaa euroa (-1,6). Muun toiminnan liiketulos sisälsi Aspon edelliselle toimitusjohtajalle myönnetyn osakepalkkion -0,5 Me. Lisäksi eroa vertailukauteen selitti eri hankkeisiin liittyvät asiantuntijakulut.


TIEDOT YHTIÖSTÄ

Aspo pyrkii saavuttamaan kestävää pitkän aikavälin kasvua sijoittamalla saavutettuja tuottoja uudelleen tuottaviin kohteisiin ja ottamaan askeleita kohti compounder-profiilia. Aspo toimii omistamilleen yrityksille kasvun mahdollistajana ja pyrkii parantamaan niiden kannattavuutta ja tuottoa kehittämällä liiketoimintoja ja varmistamalla vakaat kassavirrat. Tavoitteena on ottaa entistä aktiivisempi rooli yritysjärjestelyissä, omistettujen liiketoimintojen kasvuinvestoinneissa ja yritysostoissa. Aspo keskittyy erityisesti B-to-B-teollisuuspalveluihin ja sen tärkeimmät klusterit ovat logistiikka ja kauppa.

Aspon portfolion ydinliiketoiminnat ovat ESL Shipping, Telko ja Leipurin. Liiketoiminnat vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Vastuullisuus ohjaa olennaisena osana Aspon johtamisjärjestelmää ja uusien sijoituskohteiden kartoitusprosessia.

Osakepääoma ja osakkeet

Aspo Oyj:n rekisteröity osakepääoma 31.3.2022 oli 17 691 729,57 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 31 419 779, joista yhtiön hallussa oli 72 250 osaketta eli 0,2 % osakepääomasta.

Aspo Oyj:llä on yksi osakesarja. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Aspon osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n keskisuurten yritysten ryhmän toimialaluokassa perusteollisuus.

Aspo Oyj:n osakkeiden vaihto Nasdaq Helsingissä oli tammi-maaliskuussa 2022 yhteensä 2 089 707 osaketta ja 17,6 miljoonaa euroa, eli 6,7 % osakekannasta vaihtoi omistajaa. Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 11,80 euroa ja alin 6,09 euroa. Keskikurssi oli 8,4 euroa ja katsauskauden päätöskurssi 7,08 euroa. Katsauskauden päättyessä osakekannan markkina-arvo omat osakkeet vähennettynä oli 221,9 miljoonaa euroa.

Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä yhteensä 11 718 osakkeenomistajaa. Hallintarekisterissä ja ulkomaisessa omistuksessa oli 1 307 544 osaketta eli 4,16 % osakekannasta.

Palkitseminen

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 20222024

Aspo Oyj:n hallitus päätti 16.2.2022 perustaa uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2022–2024. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Osakepalkkiojärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, joista ansaittava palkkio perustuu konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS) ja kahteen vastuullisuusmittariin. Osallistumisen ja palkkion saamisen edellytyksenä on, että järjestelmään osallistuva henkilö kohdentaa vapaasti siirrettävissä olevia hallussaan pitämiään yhtiön osakkeita järjestelmään tai hankkii yhtiön osakkeita hallituksen päättämään määrään asti.

Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu enintään 30 henkilöä mukaan lukien johtoryhmän jäsenet. Mahdollinen palkkio maksetaan vuosina 2023, 2024 ja 2025 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 400 000 Aspo Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2021–2023   

Aspon hallitus päätti 11.2.2021 jatkaa konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää perustamalla osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2021–2023. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 20 henkilöä mukaan lukien johtoryhmän jäsenet.

Osakepalkkiojärjestelmän ansaintakriteerinä ollut EPS-tavoite täyttyi täysin tilikaudella 2021. Osakepalkkiojärjestelmän perusteella luovutettiin maaliskuussa 2022 osakepalkkiona yhteensä
89 400 kappaletta yhtiön omia osakkeita ja osakkeiden arvoa vastaava määrä rahaa verojen maksamiseen.


Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Osinko

Aspo Oyj:n 6.4.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2021 jaetaan osinkoa 0,23 euroa osakkeelta, ja ettei Aspo Oyj:n hallussa oleville omille osakkeille makseta osinkoa. Osinko maksettiin 19.4.2022.

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään myöhempänä ajankohtana yhteensä enintään 0,22 euron jakamisesta osakkeelta osinkona ja/tai pääomanpalautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Hallitus päättää 2.11.2022 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisesta osingon jaosta ja/tai pääomanpalautuksesta, joka maksettaisiin marraskuussa 2022 osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.

Hallitus ja tilintarkastaja

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Patricia Allam, Mammu Kaario, Mikael Laine, Salla Pöyry, Tatu Vehmas ja Heikki Westerlund sekä uudeksi jäseneksi Tapio Kolunsarka. Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Heikki Westerlundin ja varapuheenjohtajaksi Mammu Kaarion. Lisäksi hallitus valitsi henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Heikki Westerlundin ja jäseniksi Tapio Kolunsaran, Salla Pöyryn ja Tatu Vehmaksen sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Mammu Kaarion ja jäseniksi Patricia Allamin, Mikael Laineen ja Tatu Vehmaksen.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy, joka on ilmoittanut KHT Jukka Vattulaisen toimivan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaan.

Hallituksen valtuutukset

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Varsinainen yhtiökokous 6.4.2022 valtuutti hallituksen päättämään enintään 500 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, mikä vastaa noin 1,6 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa omia osakkeita pantiksi. Valtuutus on voimassa vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, jossa luovutetaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita

Varsinainen yhtiökokous 6.4.2022 valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeannista, joka toteutetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen perusteella luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 900 000 osaketta. Valtuutus on voimassa vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien.


Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden osakeannista

Varsinainen yhtiökokous 6.4.2022 valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista ja se sisältää siten myös oikeuden päättää suunnatusta osakeannista, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakeannissa liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 1 500 000 osaketta. Valtuutus on voimassa vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista

Aspo Oyj:n 6.4.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 100 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin, sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista. Valtuutuksen on voimassa vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

TALOUDELLISET TIEDOT

Aspo-konsernin lyhennetty laaja tuloslaskelma

 1-3/20221-3/20211-12/2021
 MeMeMe
Jatkuvat toiminnot   
Liikevaihto160,4129,4573,3
Liiketoiminnan muut tuotot1,6 0,5
Materiaalit ja palvelut-99,4-77,8-349,4
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut-13,4-12,0-50,7
Poistot ja arvonalentumiset-4,1-4,1-20,8
Poistot vuokratuista hyödykkeistä-4,0-3,3-13,7
Liiketoiminnan muut kulut-30,8-24,4-102,3
Liikevoitto10,37,836,9
    
Rahoitustuotot ja -kulut-1,8-0,9-3,9
    
Voitto ennen veroja 8,56,933,0
    
Tuloverot-1,3-0,6-4,7
Jatkuvien toimintojen tulos7,26,328,3
    
Tulos lopetetuista toiminnoista (yhtiön osakkeenomistajille kuuluva)-0,20,1-3,0
Tilikauden voitto 7,06,425,3
    
Muut laajan tuloksen erät   
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:   
Muuntoerot-1,71,02,2
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen-1,71,02,2
Laaja tulos5,37,427,5
    
Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos7,06,425,3
    
Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva laaja tulos5,37,427,5
    
Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos, euroa   
Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu   
osakekohtainen tulos   
Jatkuvista toiminnoista0,220,190,86
Lopetetuista toiminnoista-0,010,00-0,10
Yhteensä0,210,190,76


Aspo-konsernin
lyhennetty tase

 3/20223/202112/2021
VaratMeMeMe
    
Aineettomat hyödykkeet45,755,145,9
Aineelliset hyödykkeet167,5166,6168,9
Vuokratut hyödykkeet21,619,920,7
Muut pitkäaikaiset varat2,01,71,7
Pitkäaikaiset varat yhteensä236,8243,3237,2
    
Vaihto-omaisuus66,444,068,6
Myyntisaamiset ja muut saamiset76,773,474,4
Rahavarat41,329,917,7
 184,4147,3160,7
Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät9,0 8,4
Lyhytaikaiset varat yhteensä193,4147,3169,1
    
Varat yhteensä430,2390,6406,3
    
    
Oma pääoma ja velat   
    
Osakepääoma ja ylikurssirahasto22,022,022,0
Muu oma pääoma112,398,6107,4
Oma pääoma yhteensä134,3120,6129,4
    
Lainat ja käytetyt luottolimiitit142,4148,4142,4
Vuokrasopimusvelat6,47,16,9
Muut velat5,94,45,7
Pitkäaikaiset velat yhteensä154,7159,9155,0
    
Lainat ja käytetyt luottolimiitit36,228,821,4
Vuokrasopimusvelat15,813,314,4
Ostovelat ja muut velat83,168,079,3
 135,1110,1115,1
Myytävänä oleviksi luokiteltuihin omaisuuseriin liittyvät velat6,1 6,8
Lyhytaikaiset velat yhteensä141,2110,1121,9
    
Oma pääoma ja velat yhteensä430,2390,6406,3


Aspo-konsernin lyhennetty rahavirtalaskelma

 1-3/20221-3/20211-12/2021
 MeMeMe
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA   
Liikevoitto, koko konserni10,17,933,9
Oikaisut liikevoittoon7,67,639,6
Käyttöpääoman muutos-0,6-7,2-22,0
Maksetut korot-0,5-0,9-4,4
Saadut korot 0,10,4
Maksetut tuloverot-1,4-0,9-3,5
Liiketoiminnan rahavirta15,26,644,0
    
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA   
Investoinnit-2,8-1,5-16,9
Investointituki  1,0
Luovutustulot aineellisista hyödykkeistä1,6 0,3
Hankitut liiketoiminnat-0,2 -1,1
Saadut osingot  0,2
Investointien rahavirta -1,4-1,5-16,5
    
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA   
Lainojen nostot  37,0
Lainojen takaisinmaksut-1,0-1,5-47,5
Yritystodistusten nettomuutos15,0-3,0-6,0
Vuokrasopimusvelan lyhennykset-4,1-3,4-13,8
Maksetut hybridi-instrumenttien korot  -1,8
Maksetut osingot  -10,9
Rahoituksen rahavirta9,9-7,9-43,0
    
    
Rahavarojen muutos23,7-2,8-15,5
Rahavarat vuoden alussa17,732,332,3
Valuuttakurssien muutosten vaikutus-0,10,40,9
Rahavarat kauden lopussa41,329,917,7


Aspo-konsernin oman pääoman muutoslaskelma

 Osake-pääoma ja ylikurssi-rahasto

Muut rahastot

Hybridi

Muunto-erot

Kertyneet voittovarat

Yhteensä

 
 
Me
Oma pääoma 1.1.202222,016,520,0-24,895,7129,4
Tilikauden laaja tulos:      
Tilikauden tulos    7,07,0
Muuntoerot   -1,7 -1,7
Laaja tulos yhteensä   -1,77,05,3
Liiketoimet omistajien kanssa:      
Hybridi-instrumentin korot    -0,4-0,4
Omien osakkeiden myynti    0,20,2
Osakepalkitseminen    -0,2-0,2
Liiketoimet omistajien    -0,4-0,4
kanssa yhteensä      
Oma pääoma 31.3.202222,016,520,0-26,5102,3134,3
       
       
Oma pääoma 1.1.202122,016,520,0-26,981,9113,5
Tilikauden laaja tulos:      
Tilikauden tulos    6,46,4
Muuntoerot   1,0 1,0
Laaja tulos yhteensä   1,06,47,4
Liiketoimet omistajien kanssa:      
Hybridi-instrumentin korot    -0,4-0,4
Osakepalkitseminen    0,10,1
Liiketoimet omistajien    -0,3-0,3
kanssa yhteensä      
Oma pääoma 31.3.202122,016,520,0-25,988,0120,6


Laadintaperiaatteet


Yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2021 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Muilta osin on noudatettu samoja laadinta- ja arvostusperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 31.12.2021. Osavuosikatsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu.

Aspo Oyj noudattaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Market Authority, ESMA) vaihtoehtoisista tunnusluvuista antamaa ohjeistusta. Yhtiö julkaisee IFRS-tunnuslukujen ohella tiettyjä yleisesti käytettyjä muita tunnuslukuja, jotka ovat pääosin johdettavissa laajasta tuloslaskelmasta ja taseesta. Johdon näkemyksen mukaan tunnusluvut selventävät laajan tuloslaskelman ja taseen antamaa kuvaa toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty Aspon Vuosi 2021 -julkaisun sivulla 71.


Henkilöstö

Aspo-konsernin oman henkilöstön määrä katsauskauden lopussa oli 927 (12/2021: 944), josta lopetetun toiminnon osuus oli 23 (22).

Segmenttitiedot

Aspon raportoitavat segmentit ovat ESL Shipping, Telko ja Leipurin.

Segmenttien liikevoiton täsmäytys konsernin voittoon ennen veroja  
       
       
1-3/2022      
  ESL Shipping

TelkoLeipurinKohdistamat-tomat erät

Konserni
Me   yhteensä
Liikevoitto 9,24,0-0,4-2,510,3
Nettorahoituskulut   -1,8-1,8
Voitto ennen veroja    8,5
       
       
1-3/2021      
  ESL Shipping

TelkoLeipurinKohdistamat-tomat erät

Konserni
Me   yhteensä
Liikevoitto 4,54,60,3-1,67,8
Nettorahoituskulut   -0,9-0,9
Voitto ennen veroja    6,9
       
       
       
Investoinnit segmenteittäin    
       
  ESL Shipping

TelkoLeipurinKohdistamat-tomat erät

Konserni yhteensä

Me   
Investoinnit1-3/20222,60,2  2,8
Investoinnit1-3/20211,40,1  1,5


Investointisitoumus

ESL Shipping -segmentissä raportoitava AtoBatC Shipping AB rakennuttaa kuuden aluksen sarjan erittäin energiatehokkaita sähköhybridialuksia. Nämä uudet 1A-jääluokan alukset ovat lastikapasiteetiltaan, tekniikaltaan ja innovaatioiltaan huippuluokkaa. Kuuden laivan investoinnin kokonaisarvo on noin 70 miljoonaa euroa ja investoinnin rahavirta jakautuu pääosin vuosille 2023–2024. Uudet alukset rakennetaan Chowgule and Company Private Limitedin telakalla Intiassa ja ne tulevat liikenteeseen vuoden 2023 kolmannelta neljännekseltä alkaen.

Segmenttien varat ja velat     
       
 ESL Shipping

TelkoLeipurinMyytävänä olevat

Kohdistamat-tomat erät

Konserni
Me  yhteensä
Varat 31.12.2021215,8106,654,78,420,8406,3
Varat 31.3.2022224,899,652,09,044,8430,2
       
Velat 31.12.202131,547,915,46,8175,3276,9
Velat 31.3.202239,045,514,26,1191,1295,9


Aspo-konsernin liikevaihdon jaottelu
, jatkuvat toiminnot

Telkon liikevaihtoerittely    
     
 1-3/20221-3/2021Muutos-%1-12/2021
 MeMe Me
     
Muoviliiketoiminta39,332,122,4146,7
Kemikaaliliiketoiminta25,316,553,383,6
Voiteluaineliiketoiminta11,39,420,238,5
 75,958,030,9268,8

 

Leipurin liikevaihtoerittely    
 1-3/20221-3/2021Muutos-%1-12/2021
 MeMe Me
Alueorganisaatiot:    
Suomi10,49,114,340,4
Baltia8,06,719,430,6
Itä6,86,63,030,7
Yhteensä25,222,412,5101,7
josta:    
Leipomot18,216,311,773,2
Elintarviketeollisuus2,62,60,011,0
Muut4,43,525,717,4
     
Machinery trading Russia0,04,2-100,07,3
Vulganus2,51,478,44,1
Leipurin yhteensä27,728,0-1,1113,1
     

 

Liikevaihto tuloutusajankohdan mukaan  
    
 1-3/20221-3/20211-12/2021
 MeMeMe
ESL Shipping   
Tuloutus yhtenä ajankohtana1,01,13,6
Tuloutus ajan kuluessa55,842,3187,8
 56,843,4191,4
    
Telko   
Tuloutus yhtenä ajankohtana75,857,9268,5
Tuloutus ajan kuluessa0,10,10,3
 75,958,0268,8
    
Leipurin   
Tuloutus yhtenä ajankohtana25,826,8107,5
Tuloutus ajan kuluessa1,91,25,6
 27,728,0113,1
    
Yhteensä   
Tuloutus yhtenä ajankohtana102,685,8379,6
Tuloutus ajan kuluessa57,843,6193,7
 160,4129,4573,3

 

Liikevaihto markkina-alueittain   
    
 1-3/20221-3/20211-12/2021
 MeMeMe
ESL Shipping   
Suomi27,622,384,3
Skandinavia13,011,954,1
Baltia0,60,53,5
Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina1,20,32,5
Muut maat14,48,447,0
 56,843,4191,4
    
Telko   
Suomi13,710,747,6
Skandinavia15,312,252,4
Baltia6,84,720,4
Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina32,323,6117,3
Muut maat7,86,831,1
 75,958,0268,8
    
Leipurin   
Suomi12,09,543,3
Skandinavia0,30,62,9
Baltia8,16,730,9
Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina6,811,135,4
Muut maat0,50,10,6
 27,728,0113,1
    
Yhteensä   
Suomi53,342,5175,2
Skandinavia28,624,7109,4
Baltia15,511,954,8
Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina40,335,0155,2
Muut maat22,715,378,7
 160,4129,4573,3


Lopetetut toiminnot ja muut myytävänä olevien erien ryhmät

Kauko-liiketoimintasegmentti ja Leipurin segmenttiin kuuluvan Vulganus Oy määriteltiin joulukuussa 2021 Aspon ydinliiketoiminnan ulkopuolisiksi. Tämän myötä Kauko liiketoimintasegmenttinä on luokiteltu konsernin raportoinnissa IFRS 5 -standardin mukaiseksi lopetetuksi toiminnoksi, ja sen tulos ja tase raportoidaan erillään Aspo konsernin jatkuvien toimintojen luvuista. Tuloslaskelman osalta vertailukausien luvut on oikaistu vastaamaan samaa esitystapaa. Taseessa Kauko-liiketoimintasegmentin varat ja velat raportoidaan Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät -rivillä ja velat Myytävänä oleviksi luokiteltuihin omaisuuseriin liittyvät velat -rivillä. Vastaavalla tavalla esitetään Vulganus Oy:n myytävänä olevaksi luokitellut varat ja velat. Tuloslaskelman osalta Vulganus raportoidaan osana Leipurin-segmentin lukuja, ja Aspo konsernin jatkuvia toimintoja. Tase-erien raportointi erillisillä riveillä alkaa luokitteluhetkellä, täten taseen vertailukauden 3/2021 tietoja ei ole oikaistu.

Tulos lopetetuista toiminnoista   
 1-3/20221-3/20211-12/2021
 MeMeMe
Liikevaihto2,23,013,1
Materiaalit ja palvelut-1,6-2,2-9,6
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut-0,5-0,4-1,7
Poistot ja arvonalentumiset 0,0-3,5
Poistot vuokratuista hyödykkeistä 0,0-0,1
Liiketoiminnan muut kulut-0,3-0,3-1,2
Liikevoitto-0,20,1-3,0
Voitto ennen veroja -0,20,1-3,0
Tulos-0,20,1-3,0


Lopetettujen toimintojen tulos sisältää Kauko-segmentin tuotot ja kulut siltä osin, kun katsotaan että ne siirtyisivät Aspo-konsernin ulkopuolelle myynnin yhteydessä. Täten lopetettujen toimintojen luvut eivät sisällä kaikkia Kauko-segmentille kohdistettuja Aspo-konsernin sisäisiä hallintoveloituksia. Tästä syystä lopetetun toiminnon tulos ensimmäisellä neljänneksellä on 0,1 miljoonaa euroa (0,1) parempi kuin Kauko-segmentin tulos. Vulganus Oy:n tulos sisältyy Leipurin segmentin tulokseen.

Myytävänä oleviksi luokitellut varat ja velat     
    1-3/202212/2021
    MeMe
Lopetettujen toimintojen varat   5,15,5
Muut myytävänä olevat varat   3,92,9
Myytävänä olevat varat yhteensä   9,08,4
      
Lopetettujen toimintojen velat   3,94,9
Myytävänä oleviksi luokiteltuihin omaisuuseriin liittyvät velat  2,21,9
Myytävänä oleviksi luokiteltuihin omaisuuseriin liittyvät velat yhteensä6,16,8


Lopetettujen toimintojen varat ja velat sisältävät Kauko-liiketoimintasegmentin lukuja. Muut myytävänä olevat erät ovat Vulganus Oy:n varoja ja velkoja. Luokittelu sisältää Kauko segmentille ja Vulganus Oy:lle kuuluvan osuuden Aspo konsernin varoista ja veloista, eivätkä ne täten sisällä konsernissa eliminoituvia sisäisiä eriä. Varat ja velat on arvostettu niiden kirjanpitoarvoon. Poistojen kirjaaminen on lopetettu 1.12.2021, kun luokittelu myytävänä olevaksi tapahtui.

Lopetettujen toimintojen nettorahavirrat     
   1-3/20221-3/20211-12/2021
   MeMeMe
Liiketoiminnan nettorahavirta  -0,1-0,80,4
Investointien tuleva/lähtevä (-) nettorahavirta  0,00,00,0
Rahoituksen tuleva/ lähtevä (-) nettorahavirta  -0,8-0,8-1,6
Lopetetuista toiminnoista kertynyt rahavarojen muutos -0,9-1,6-1,2


Lopetettujen toimintojen nettorahavirrat koostuvat Kauko-liiketoimintasegmentin rahavirtojen osuudesta Aspo konsernin rahavirroista.


Osavuosikats
auskauden jälkeiset tapahtumat

Aspo tiedotti 22.4.2022, että Leipurin vetäytyy Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin liiketoiminnoista. ESL Shippingin Venäjään liittyvistä liiketoiminnoista pääosa on keskeytynyt ja vapautunut laivakapasiteetti on siirretty muille liikennealueille. Kaiken Venäjän liikenteen arvioidaan päättyvän viimeistään vuodenvaihteessa. Telko keskittyy Venäjällä olemassa olevan varaston myyntiin. Telkon edellytykset jatkaa liiketoimintaa Venäjällä ovat heikentyneet merkittävästi ja tiukentuneet pakotteet ovat nopeuttaneet toiminnan sopeuttamista.

Aspo Oyj:n 6.4.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2021 jaetaan osinkoa 0,23 euroa osakkeelta, ja ettei Aspo Oyj:n hallussa oleville omille osakkeille makseta osinkoa. Osinko maksettiin 19.4.2022.

Aspo tiedotti 28.3.2022 käyttävänsä oikeuttaan lunastaa 30.4.2020 liikkeeseen lasketun 20 miljoonan euron ja 8,750 prosentin korkoisen hybridilainan täysimääräisesti. Hybridilaina maksettiin takaisin 2.5.2022.


Helsingissä 4.5.2022

Aspo Oyj
Hallitus

 

Tiedotustilaisuus

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle pidetään keskiviikkona 4.5.2022 kello 14.00 FLIKin Eliel-studiolla Sanomatalossa osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki.

Osavuosikatsauksen esittelee toimitusjohtaja Rolf Jansson. Esitysmateriaali on saatavilla ennen tiedotustilaisuuden alkua yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.aspo.fi.

Tiedotustilaisuus on suomenkielinen ja sitä voi seurata myös suoran webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://aspo.videosync.fi/q1-2022 tai puhelimitse soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +358 9 817 10310 (47915707#). Videotallenne on katsottavissa Aspon verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.


Taloudellinen tiedottaminen 202
2

Aspon Oyj:n seuraavat katsaukset julkaistaan:

- puolivuosikatsaus 1-6/2022 keskiviikkona 10.8.2022
- osavuosikatsaus 1-9/2022 keskiviikkona 2.11.2022Helsingissä 4.5.2022


Aspo Oyj


Rolf Jansson
 Arto Meitsalo 
toimitusjohtaja talousjohtaja 


Lisätiedot:
Rolf Jansson, 040 060 0264, sähköposti [email protected]
Keijo Keränen, 0400 955 821, sähköposti [email protected]

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspo.fi

Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Omistettujen yritysten tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä pyrkien edelläkävijyyteen vastuullisuudessa. Aspo tukee liiketoimintojen menestystä ja kasvua oikeilla kyvykkyyksillä. Aspo-konsernilla on liiketoimintoja 18 eri maassa ja sen palveluksessa on yhteensä noin 930 ammattilaista.

 

Liite


Aspo on Suomessa vuonna 1929 perustettu teollisuuden logistiikkapalveluihin keskittyvä monialayhtiö, jonka liiketoiminta koostuu kolmesta liiketoimintasegmentistä: ESL, Telko ja Leipurin. Aspon strategian keskiössä on omistaa ja kehittää B2B-markkinoilla pääsääntöisesti operoivia yrityksiä. Maantieteellisesti Aspo on fokusoitunut toimimaan Pohjois-Euroopassa ja itämarkkinoilla.