Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Aspo Oyj
Sisäpiiritieto
14.6.2022 klo 17.00

Aspo nostaa vuoden 2022 taloudellista ohjeistustaan: vertailukelpoinen liikevoitto paranee vertailukaudesta (42,4 Me)

Aspo Oyj nostaa koko vuodelle 2022 annettua taloudellista ohjeistustaan erityisesti ESL Shippingin ja Telkon liiketoimintojen odotettua paremmasta kehityksestä ja loppuvuoden näkymistä johtuen.

Aspon uusi taloudellinen ohjeistus vuodelle 2022:

Aspo-konsernin vuoden 2022 vertailukelpoinen liikevoitto paranee vertailukaudesta (42,4 Me).

Vanha ohjeistus vuodelle 2022 (annettu 5.4.2022):

Aspo-konsernin vertailukelpoinen liikevoitto on 27–34 miljoonaa euroa (42,4 Me) vuonna 2022.

Vertailukelpoinen liikevoitto lasketaan oikaisemalla liikevoittoa lisäämällä tai vähentämällä siitä myyntivoitot ja -tappiot, liikearvon arvonalentumistappiot sekä muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät.


Ukrainan sotaan ja Venäjän liiketoimintoihin liittyvät taloudelliset vaikutukset

Telko selvittää mahdollisuuksia irtautua Venäjän ja Valko-Venäjän liiketoiminnoista kuluvan vuoden aikana. Aiemmin tiedotetun mukaisesti Leipurin on päättänyt vetäytyä Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin liiketoiminnoista. Prosessi etenee suunnitellusti ja sen tarkemmasta aikataulusta sekä toteutustavasta tiedotetaan myöhemmin. Telkon ja Leipurin edellä mainittujen maiden liikevaihto oli yhteensä noin 18 % Aspo-konsernin liikevaihdosta vuonna 2021 ja yhtiöt työllistivät näissä maissa noin 185 henkilöä. Myös pääosa ESL Shippingin Venäjään liittyvistä liiketoiminnoista on jo päättynyt ja vapautunut laivakapasiteetti on siirretty muille liikennealueille. Kaiken Venäjän-liikenteen arvioidaan päättyvän aiemmin tiedotettua nopeammin heinäkuun loppuun mennessä.

Ukrainan sodan aiheuttamien vertailukelpoisuuteen vaikuttavien kulujen ja Venäjä-liiketoimintaa koskevien ratkaisujen arvioidaan aiheuttavan yhteensä noin 15–20 miljoonan euron kuluerät. Lukuun sisältyy aiemmin raportoidut vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -4,9 miljoonaa euroa. Edellä mainitut erät eivät sisälly vertailukelpoiseen liikevoittoon.

Lisäksi vetäytyminen Venäjän liiketoimista aiheuttaisi IFRS-standardien mukaisesti muuntoerojen uudelleenluokittelun konsernin omasta pääomasta tuloslaskelmaan. Kuluksi kirjattaisiin toukokuun tilanteen ja Venäjän ruplan kurssin mukaisesti noin 7 miljoonaa euroa oman pääoman muuntoeron realisoitumisena. Kirjaus ei vähennä konsernin omaa pääomaa, sillä muuntoerot on IFRS-standardin mukaisesti kirjattu oman pääoman vähennyksenä niiden syntymishetkellä.

Loppuvuoteen sisältyy edelleen epävarmuuksia Ukrainan sotaan ja yleiseen talouskehitykseen liittyen. Aspo julkaisee vuoden 2022 puolivuosikatsauksensa keskiviikkona 10.8.2022.


ASPO Oyj

Rolf Jansson
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Rolf Jansson, Aspo Oyj:n toimitusjohtaja, puh +358 400 600 264

JAKELU:
Nasdaq Helsinki        
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspo.fi

Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Omistettujen yritysten tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä pyrkien edelläkävijyyteen vastuullisuudessa omilla toimialoillaan. Aspo tukee liiketoimintojen menestystä ja kasvua oikeilla kyvykkyyksillä. Aspo-konsernilla on liiketoimintoja 18 eri maassa ja sen palveluksessa on yhteensä noin 930 ammattilaista.


Aspo on Suomessa vuonna 1929 perustettu teollisuuden logistiikkapalveluihin keskittyvä monialayhtiö, jonka liiketoiminta koostuu kolmesta liiketoimintasegmentistä: ESL, Telko ja Leipurin. Aspon strategian keskiössä on omistaa ja kehittää B2B-markkinoilla pääsääntöisesti operoivia yrityksiä. Maantieteellisesti Aspo on fokusoitunut toimimaan Pohjois-Euroopassa ja itämarkkinoilla.