Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Aspo Oyj
Muutokset omien osakkeiden omistuksessa        
17.6.2022 klo 10.30

Aspo Oyj:n omien osakkeiden luovutus

Aspo Oyj on luovuttanut 10 000 kpl yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta vuoden 2020 Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän perusteella. Luovutus perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 6.4.2022 antamaan osakeantivaltuutukseen. Osakkeet on luovutettu osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti vastikkeetta.

Luovutuksen jälkeen Aspo Oyj:n hallussa on 62 250 kpl yhtiön omia osakkeita.

Sitouttavasta osakepalkkiojärjestelmästä 2020 on tiedotettu 18.6.2020 julkaistulla pörssitiedotteella.


Aspo Oyj

Arto Meitsalo
talousjohtaja

Lisätietoja:
Arto Meitsalo, talousjohtaja, puh. 040 551 1422, [email protected]

JAKELU:        
Nasdaq Helsinki
www.aspo.fi

Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Omistettujen yritysten tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä pyrkien edelläkävijyyteen vastuullisuudessa omilla toimialoillaan. Aspo tukee liiketoimintojen menestystä ja kasvua oikeilla kyvykkyyksillä. Aspo-konsernilla on liiketoimintoja 18 eri maassa ja sen palveluksessa on yhteensä noin 930 ammattilaista.

 

 
Aspo on Suomessa vuonna 1929 perustettu teollisuuden logistiikkapalveluihin keskittyvä monialayhtiö, jonka liiketoiminta koostuu kolmesta liiketoimintasegmentistä: ESL, Telko ja Leipurin. Aspon strategian keskiössä on omistaa ja kehittää B2B-markkinoilla pääsääntöisesti operoivia yrityksiä. Maantieteellisesti Aspo on fokusoitunut toimimaan Pohjois-Euroopassa ja itämarkkinoilla.