Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.


Investors House Oyj

Lehdistötiedote 16.5.2022 klo 14.30

ASUNTOVUOKRIEN ÄÄRIPÄISSÄ LASKUA JA YLI 7 % KOROTUKSIA

Investors House julkaisi 16.5.2022 osavuosikatsauksen sekä osana sitä arvionsa kiinteistöalan markkinatilanteesta ja -näkymistä.

Näemme kiinteistö- ja asuntosijoittamisen olevan ristiaallokossa, jota leimaavat inflaatio, nousevat korot ja tuottovaateet sekä asuntorakentamisen supistuminen.

Ehkä voimakkaimmillaan polarisaatio näkyy asuntovuokrissa, jotka inflaation myötä voivat paikoittain nousta yli seitsemän prosenttia ja samalla toisaalla laskea. Asuntoaloitukset ovat suistumassa selvään laskuun.

Liitteenä toukokuun 2022 Investors View -tiedote.

Helsinki 16.5.2022

Investors House Oyj

Lisätiedot        Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669

Jakelu             Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fi


Liite


Investors House on vuonna 1988 perustettu yhtiö, joka toimii kiinteistö- ja finanssimarkkinan koko arvoketjussa. Kiinteistömarkkinalla yhtiö toimii aina tontin hankinnasta ja rakennuttamisesta kiinteistöjen omistamiseen ja kiinteistövarallisuuden hoitoon. Finanssimarkkinalla yhtiö pyrkii hakemaan pääomakevyttä ja skaalautuvaa kasvua erityisesti uusien kiinteistörahastojen ja erilaisten yhteissijoitusinstrumenttien avulla. Yhtiö on ollut listattuna Nasdaq Helsingin päälistalla vuodesta 1989.