Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Avidly Oyj on hankkinut tytäryhtiö Avidly Media Oy:n vähemmistöosakkeet

Avidly Oyj, yhtiötiedote 30.9.2020 klo 11.00

Avidly Oyj ("Yhtiö") on hankkinut Avidly-konserniin kuuluvan tytäryhtiönsä Avidly Media Oy:n 125 kappaletta vähemmistöosaketta osakekaupalla, jolla Avidly Media Oy:stä tuli Yhtiön kokonaan omistama tytäryhtiö. Ennen osakekauppaa Yhtiö omisti 95% Avidly Media Oy:n osakkeista. Osakekaupan kohteena olleet osakkeet hankittiin Avidly Media Oy:n toimitusjohtajalta.

Osakekaupan kauppahinta 19 024,00 euroa maksettiin puoliksi käteisellä ja puoliksi Yhtiön hallussa olleilla omilla osakkeilla. Tämän johdosta Avidly Media Oy:n vähemmistöosakkeiden myyjä merkitsi suunnatussa osakeannissa 3 739 kappaletta Yhtiön hallussa ollutta omaa osaketta. Yhtiön osakkeiden arvostus osana osakekaupan kauppahintaa määriteltiin Yhtiön Nasdaq First North Growth -markkinapaikalla Helsingissä noteerattujen osakkeiden kaupankäynnillä painotettujen päivittäisten päätöskurssien keskiarvona kolmenkymmenen osakekauppaa edeltäneen päivän perusteella ajanjaksolla 31.8.2020-29.9.2020, jolloin osakekohtaiseksi hinnaksi muodostui 2,544 euroa.

Yhtiön hallitus päätti suunnatusta osakeannista Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 1.4.2020 sille antaman valtuutuksen perusteella. Osakkeenomistajan merkintäoikeudesta poikkeamiselle on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska osakeanti liittyi Avidly Media Oy:n vähemmistöosakkeiden kauppaan ja vähemmistöosakkeiden siirtyminen Yhtiön omistukseen yksinkertaistaa Avidly-konsernin konsernirakennetta ja hallintoa.

Toteutetun kaupan ja siihen liitännäisen suunnatun osakeannin jälkeen Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä on 10 473 osaketta. Suunnatulla osakeannilla ei ole vaikutusta Yhtiön osakemäärään.

AVIDLY OYJ

Hallitus

Lisätiedot:

Hans Parvikoski, talousjohtaja, puh. +358 40 586 6154

Avidlyn Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Oaklins Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

Avidly on Suomen johtava markkinoinnin ja viestinnän palvelutoimisto ja johtava pohjoismainen markkinoinnin automaatioyhtiö, joka on listattu Nasdaq First North -markkinapaikalla Helsingissä. Synnytämme kasvun mahdollisuuksia, jotka vievät asiakkaitamme eteenpäin. Toteutamme tätä tehtävää yli 230 henkilön voimin 16 toimipisteessä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Saksassa. Lue lisää: investors.avidlyagency.com

Avidly on Suomen johtava markkinoinnin palvelutoimisto ja johtava pohjoismainen markkinoinnin automaatioyhtiö, joka on listattu Nasdaq First North -markkinapaikalla Helsingissä. Synnytämme kasvun mahdollisuuksia, jotka vievät asiakkaitamme eteenpäin. Toteutamme tätä tehtävää yli 230 henkilön voimin 16 toimipisteessä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Saksassa. Lue lisää: investors.avidlyagency.com