Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Basware Oyj, pörssitiedote, 9.5.2022 klo 11:30

Basware Oyj on vastaanottanut 6.5.2022 arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan The Goldman Sachs Group, Inc hallinnoimien osakkeiden osuus Basware Oyj:n osakkeista ja äänistä on 5.5.2022 ylittänyt viisi (5) prosenttia. Ilmoituksen mukaan ilmoituksen perusteena on osakkeiden tai äänioikeuksien hankinta tai luovutus ja rahoitusinstrumenttien hankinta tai luovutus.

Basware Oyj:llä on yksi osakesarja, jossa kullakin osakkeella on yksi ääni. Osakkeiden ja äänten kokonaismäärä on 14 463 936.

The Goldman Sachs Group, Inc:n omistus ilmoituksen mukaan:

% osakkeist % osakkeista ja Yhteenlaskettu Kohdeyhtiön
a äänistä %-osuus osakkeiden
ja äänistä rahoitusvälineiden ja äänten
kautta kokonaismäärä
Osuus 4,01 % 1,36 % 5,37 % 14 463 936
liputusrajan
saavuttamisen
tai
rikkoutumisen
jälkeen:
Edellisessä 3,58 % 0,19 % 3,76 %
liputuksessa
ilmoitettu
osuus (jos
liputettu):

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet

Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Osakesarja/os Suora Välillinen Suora Välillinen
akelaji (AML 9:5) (AML 9:6 ja 9:7) (AML 9:5) (AML 9:6 ja 9:7)
FI0009008403 580 650 4,01 %
A yhteensä: 580 650 4,01 %

B: Rahoitusinstrumentit ja äänioikeudet

Rahoitus- Viimeinen Fyysinen luovutus Osakkeiden ja Osakkeiden ja
instrumentti toteutuspäivä tai nettoarvon äänten äänten %-osuus
(pvm) tilitys lukumäärä
Arvopapereiden Avoin Fyysinen luovutus 176,373 1.22 %
lainaus
Osakkeiden 14/04/2032 Nettoarvon tilitys 11,121 0.08 %
vaihtosopimus
Osakkeiden 07/05/2030 Nettoarvon tilitys 6,043 0.04 %
vaihtosopimus
Osakkeiden 06/05/2030 Nettoarvon tilitys 1,334 0.01 %
vaihtosopimus
Osakkeiden 03/06/2030 Nettoarvon tilitys 362 0.00 %
vaihtosopimus
Osakkeiden 20/05/2030 Nettoarvon tilitys 331 0.002 %
vaihtosopimus
Osakkeiden 22/04/2030 Nettoarvon tilitys 265 0.002 %
vaihtosopimus
Osakkeiden 14/05/2030 Nettoarvon tilitys 249 0.002 %
vaihtosopimus
Osakkeiden 02/03/2032 Nettoarvon tilitys 56 0.0004 %
vaihtosopimus
B yhteensä: 196,133 1,36 %

Koko määräysvaltaketju:

Nimi Osakkeiden ja % osakkeista ja äänistä Yhteenlaskettu
äänten %-osuus rahoitusvälineiden osuus
kautta
The Goldman Sachs
Group, Inc.
Goldman Sachs (UK)
L.L.C.
Goldman Sachs
Group UK Limited
Goldman Sachs
International

The Goldman Sachs
Group, Inc.
GSAM Holdings LLC
Goldman Sachs
Asset Management,
L.P.

The Goldman Sachs
Group, Inc.
Goldman Sachs Bank
USA
Goldman Sachs Bank
Europe SE

Lisätietoja:
Katariina Kataja, Sijoittajasuhdepäällikkö, Basware Oyj
Puh. +358 40 527 1427, [email protected]

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet              
www.basware.fi/sijoittajat

Basware:
Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun -ratkaisujen toimittaja, jolla on maailman suurin avoin verkkolaskutukseen keskittyvä yritysverkosto yli 180 maassa. Pilvipohjainen teknologiamme antaa yrityksille mahdollisuuden hallita kulujaan täysin, pienentää taloudellisia riskejä ja vähentää operatiivisia kustannuksia automatisoimalla taloushallinnon, hankinnan sekä osto- ja myyntireskontran prosessit. Avoin teknologinen ekosysteemimme ja kattava kumppaniverkostomme on auttanut yli 6 500 asiakasta 60 maassa kohti sataprosenttista kulujen läpinäkyvyyttä, minkä avulla yritykset voivat tehdä parempia liiketoimintapäätöksiä - konsepti, jota kutsumme nimellä Läpinäkyvä liiketoiminta. Baswaren ratkaisut tukevat siirtymistä vähähiiliseen talouteen digitalisoinnin ja automatisoinnin avulla. Basware on listattu Helsingin pörssissä (BAS1V: HE). Lue lisää: https://investors.basware.com/fi.

Basware on vuonna 1985 perustettu globaalisti toimiva ohjelmistoyhtiö, joka kehittää koko hankinnasta maksuun (P2P, Procure-to-Pay) -prosessin kattavaa pilvipohjaista ohjelmistoa, laskujen sekä tilausten ja tietojen välittämiseen suunnattua globaalia liiketoiminta-verkostoa. Hankinnasta maksuun (P2P) - prosessi kattaa kaikki vaiheet tuotteen tai palvelun tilauksesta lopulta maksua vaille käsiteltyyn ostolaskuunlasti. Baswarella on asiakkaana yli 2500 suurta yritystä sekä julkisen sektorin organisaatiota.