Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

LEHDISTÖTIEDOTE

Betolar Oyj 18.11.2021, klo 7.48

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, AUSTRALIAAN, KANADAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, UUTEEN-SEELANTIIN, SINGAPOREEN, ETELÄ-AFRIKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Betolar suunnittelee listautumisantia ja listautumista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle

Betolar Oyj ("Betolar" tai "Yhtiö"), suomalainen rakennusmateriaaliteknologian ratkaisujen edelläkävijä, ilmoittaa suunnittelevansa listautumisantia ("Listautumisanti") ja osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle ("Listautuminen"). Betolarin Geoprime®-ratkaisu auttaa globaalisti betonituotteiden valmistajia korvaamaan sementtiä ja samalla leikkaamaan hiilidioksidipäästöjään jopa 80 % sekä vähentämään neitseellisten luonnonvarojen käyttöä hyödyntämällä teollisuuden sivuvirtoja raaka-aineena betonin valmistuksessa. Suunnitellusta listautumisannista saadut varat on tarkoitus käyttää muun muassa Yhtiön ratkaisujen jatkokehitykseen sekä kasvun kiihdyttämiseen Yhtiön strategian mukaisesti.

Betolar lyhyesti

Betolar on vuonna 2016 perustettu suomalainen kasvuvaiheen materiaaliteknologiayritys, jonka missiona on mahdollistaa globaalisti eri toimialojen vihreä siirtymä erityisesti rakennus-, prosessi-, ja energiateollisuudessa tarjoamalla Yhtiön ainutlaatuiseen materiaaliteknologiaan perustuvia ratkaisuja. Yhtiö tarjoaa Geoprime®-ratkaisullaan vaihtoehdon kestävän ja vähähiilisen betonin ja betonisovellusten valmistamiseksi. Ratkaisulla voidaan muuntaa aiemmin vähän hyödynnettyjä tai hyödyntämättömiä teollisuuden sivuvirtoja betonin valmistuksessa käytettävän sementin korvikkeeksi. Betolarin tekoälyä hyödyntävät materiaali- ja tuotantokehitysinnovaatiot voivat vähentää hiilidioksidipäästöjä raaka-ainetasolla jopa 80 % perinteiseen, sementin käyttöön perustuvaan betonin valmistukseen verrattuna.

Innovatiivisen Geoprime®-ratkaisunsa avulla Betolar pyrkii vastaamaan kahteen merkittävään globaaliin haasteeseen:

(1)    Sementin päästöt kiihdyttävät ilmastonmuutosta. Rakennusteollisuudessa syntyy noin 10 % maailman CO2-päästöistä. Sementin valmistus on rakennusteollisuuden suurin yksittäinen päästölähde tuottaen arviolta noin 7 % CO2-päästöistä maailmassa. Sementin tärkein raaka-aine on uusiutumaton kalkkikivi, josta vapautuu sementin valmistuksessa suuria määriä hiilidioksidia. Sementin tuotanto vaatii lisäksi paljon lämpöenergiaa.

(2)    Teollisuudessa syntyy joka vuosi miljardeja tonneja sivuvirtoja, joita ei juuri hyödynnetä, ja rakennusteollisuuden materiaalituotannossa hyödynnetään pääosin edelleen väheneviä neitseellisiä luonnonvaroja.

Geoprime®-ratkaisun avulla eri teollisuuden alojen tuotannon sivuvirroista voidaan jalostaa ympäristöystävällisiä rakennusmateriaaleja, geopolymeerejä. Tällaisia sivuvirtoja ovat esimerkiksi terästeollisuuden kuonat, kuten masuunikuona, kivihiilen lento- ja pohjatuhka, energiateollisuuden biotuhka, metsäteollisuuden viherlipeäsakka sekä rikastushiekat. Geopolymeerien käyttötarkoitus Geoprime®-ratkaisun osana on toimia pääasiassa sideaineen muodostajana valmistettaessa betoninkaltaista kovettuvaa materiaalia yhdessä runkoaineen kanssa. Geopolymeerien käyttökohteita ovat kaikki rakennusmateriaaleja hyödyntävät kohteet, joissa käytetään nykyisin betonia. Muunneltavuutensa ansiosta geopolymeerejä voidaan hyödyntää myös sellaisissa vaativissa erikoissovelluksissa, joihin perinteisen betonin ominaisuudet eivät riitä. Betolar hyödyntää ja optimoi jo olemassa olevia valmistusprosesseja ja teollisuuden sivuvirtoja ratkaisuissaan.

Yhtiön suunniteltu ansaintamalli perustuu Geoprime®-konseptin lisensointiin sekä Geoprime®-teknologian osana käytettävien kemikaalien hankintaan ja jälleenmyyntiin. Yhtiö odottaa liiketoimintansa tuottavan liikevaihtoa eri teollisuuden aloilla toimivien tahojen maksaessa jatkuvia lisenssimaksuja käyttöönsä hankkimista Geoprime®-ratkaisuista, sekä lisenssimaksuun yhdistetyistä tai erikseen veloitettavista kemikaalien jälleenmyynnistä. Betolar tarjoaa ratkaisuissaan käytettävät kemikaalit asiakkaalleen osana Geoprime®-konseptia. Betolar tavoittelee strategiansa mukaisesti kasvua aluksi erityisesti Euroopassa ja Aasiassa sekä myöhemmin globaalisti.

Yhtiön taloudellisena tavoitteena on saavuttaa 200 miljoonan euron liikevaihto ja positiivinen liiketoiminnan rahavirta keskipitkällä aikavälillä vuoteen 2026 mennessä. Pitkällä aikavälillä Betolar tavoittelee Geoprime®-brändille asemaa yhtenä johtavista brändeistä ympäristöllisesti kestävien tuotteiden keskuudessa rakennusmateriaaliteollisuudessa sekä 150 miljoonan tonnin kumulatiivisten hiilidioksidipäästövähennysten saavuttamista vuoteen 2030 mennessä. Betolar tulee panostamaan jatkossakin voimakkaasti tuotekehitykseen. Tuotekehitysmenojen tavoitetaso on noin 5 prosenttia suhteessa Yhtiön tavoittelemaan liikevaihtoon pitkällä aikavälillä.

Tero Ojanperä, Betolarin hallituksen puheenjohtaja kommentoi:

Betolar on kehittänyt rakennusalalle ainutlaatuisen teknologia- ja palveluratkaisun, joka vastaa betonirakentamisen suurimpiin kestävyyshaasteisiin. Yhtiö sai ensimmäiset patenttinsa vuonna 2019 ja sen jälkeen Geoprime®-materiaaliteknologian, data- ja tekoälyalustan sekä kaupallisen ratkaisun kehittäminen ovat edenneet nopeasti. Kestävien ja vähähiilisten rakennustuotteiden globaali kysyntä kasvaa nopeasti, kun rakentajat, suunnittelijat, sijoittajat ja yhteiskunnat ympäri maailman etsivät uusia kestävämpiä ratkaisuja. Uskomme, että Geoprime®-ratkaisu tulee olemaan Euroopan ja Aasian kohdemarkkinoilla merkittävässä asemassa, ja että tämä muodostaa Betolarille merkittävän liiketoimintamahdollisuuden 200 miljardin euron arvoisilla globaaleilla sementtimarkkinoilla.

Matti Löppönen, Betolarin toimitusjohtaja kommentoi:

Betolar on ainutlaatuinen kasvuvaiheen materiaaliteknologiayritys, jonka tavoitteena on globaalisti edistää eri toimialojen vihreää siirtymää. Betolar mahdollistaa teollisten toimijoiden ison mittakaavan ympäristöystävällisen, vastuullisen liiketoiminnan taloudellisesti tehokkaasti. Kehittämämme Geoprime®-ratkaisun avulla betonin ja betonituotteiden valmistajat voivat pienentää päästöjään jopa 80 prosenttia perinteiseen sementtipohjaiseen betoniin verrattuna samalla, kun teollisten sivuvirtojen hyödyntäminen kalkkikivipohjaisen sementin korvaamisessa säästää neitseellisiä luonnonvaroja ja turvaa luonnon monimuotoisuutta. Uskomme, että ratkaisumme on sekä taloudellisesti että ympäristöllisesti erittäin houkutteleva vaihtoehto perinteisen sementin korvaamiseksi ilman merkittäviä investointeja uusiin tuotantolaitteistoihin tai prosesseihin.

Juha Leppänen, Betolarin perustaja ja innovaatiojohtaja kommentoi:

Kehittämämme Geoprime®-ratkaisun erityisyys perustuu Yhtiön syvään tieteelliseen ja teolliseen osaamiseen sekä ratkaisun monipuolisuuteen ja skaalautuvuuteen. Betolar ei ole rakennusmateriaalien valmistaja, vaan suojattua materiaaliteknologiaa, jatkuvasti kehittyvää data- ja tekoälyalustaa sekä kaupallista ja teollista osaamistaan asiakkaidensa käyttöön tarjoava teknologia- ja palveluyritys. Kansainväliset teolliset, kaupalliset ja tieteelliset verkostomme on liiketoimintamme ytimessä. Palvelualustamme kautta viimeisin teknologiamme ja jatkuvasti kehittyvä osaamisemme ovat joka hetki asiakkaidemme ja heidän tuotantoprosessiensa käytössä, mikä osaltaan vahvistaa meidän ja asiakkaidemme jatkuvasti kehittyvää etumatkaa sekä positiivista ympäristövaikutusta.

Betolarin keskeiset vahvuudet

Betolar uskoo, että seuraavat tekijät ovat sen keskeisiä vahvuuksia ja antavat sille kilpailuetua:
 • Innovatiivinen ja joustava ratkaisu sementin aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi
 • Odotettu kyky tarjota edelläkävijyyteen liittyviä etuja asiakkaille
 • Strategiset kumppanuudet betoni- ja sideaineteollisuuden johtavien toimijoiden kanssa
 • Yhtiön tarjoamien ratkaisujen jatkuva kehittäminen tekoälyn tukeman alustamallin avulla
 • Skaalautuva ja käyttöomaisuudeltaan kevyt alustaan perustuva liiketoimintamalli, jota tukee ratkaisujen asiakkaalle joustava ja vähäisiä lisäinvestointeja vaativa käyttöönotto
 • Vahva ja kokenut johto

Betolarin strategia

Betolarin strategiana on mahdollistaa eri toimialojen, erityisesti rakennus-, betoni-, sementti- ja kaivosteollisuuden vihreää murrosta ja siirtymää. Strategisten tavoitteidensa saavuttamiseksi Yhtiö keskittyy erityisesti seuraaviin seikkoihin:
 • Kansainvälisen liiketoiminnan käynnistäminen ja liikevaihdon tuottaminen Betolarin ratkaisujen avulla. Betolar keskittyy strategiassaan Geoprime®-konseptinsa kaupallistamiseen ja kansainvälisen liiketoiminnan käynnistämiseen asiakaspilottien, kumppanuuksien ja teollisen skaalaamisen kautta. Geoprime®-konseptin kehittämistä jatketaan teollisuuden sivuvirtoihin liittyvien sideaineratkaisujen kehittämisen, tekoälyalustan ja sen käytettävissä olevan datan kerryttämisen ja Geoprime®-konseptiin sisältyvän palvelutarjoaman osalta. Yhtiö panostaa Geoprime®-konseptin käyttöönottoon asiakasrajapinnassa, myynnin ja markkinoinnin käynnistämiseen Euroopassa ja Aasiassa, sekä erilaisten tuotekehityspolkujen edistämiseen strategisten kumppanuuksien kautta.
 • Dataan pohjautuvan liiketoimintaekosysteemin rakentaminen. Betolarin tavoitteena on luoda liiketoimintamallinsa ympärille geopolymeeriteknologiasta kerrytettävään dataan perustuva liiketoimintaekosysteemi, jossa Betolarin tekoälyalustan rooli on keskeinen. Tekoälyalusta on suunniteltu tukemaan Betolarin tuotekehitystyötä ja liiketoimintaa, ja tulevaisuudessa sen suunnitellaan mahdollistavan myös asiakkaiden tuotantoprosessien tehostamista hyperautomaatiolla. Betolarin tavoitteena on tulevaisuudessa tarjota Geoprime®-teknologialla valmistettaviin lopputuotteisiin myös ns. älykkäitä ratkaisuja, jotka kykenisivät tuotantoprosessitiedon ja raaka-aineanalyysien lisäksi tuottamaan käyttäjilleen dataa esimerkiksi lopputuotteen tilasta ja ominaisuuksista.
 • Riittävän pääsyn varmistaminen teollisiin sivuvirtoihin. Betolarin ratkaisu on suunniteltu toimivaksi useiden erilaisten ja eri laatuisten teollisten sivuvirtojen kanssa, ja Betolar pyrkii tulevaisuudessa kehittämään edelleen ratkaisunsa soveltuvuutta uusiin vaihtoehtoisiin sivuvirtamateriaaleihin. Betolar pyrkii lisäksi edistämään ja kehittämään erilaisten sivuvirtojen soveltuvuutta ratkaisuilleen toimimalla tiiviissä yhteistyössä sivuvirtojen tuottajien kanssa ja myötävaikuttamalla myös sivuvirtojen käsittelyyn ja muokkaamiseen tuotantoprosessin yhteydessä. Pitkällä aikavälillä Betolar pyrkii myös kehittämään sivuvirtariippumattoman sideaineratkaisun, jolla voidaan täydentää sivuvirtapohjaisten sideaineiden riittävyyttä tulevaisuudessa rakennusmateriaalien valmistuksessa. Näiden lisäksi Betolar aikoo tulevaisuudessa kehittää omaa aktivaattori- ja lisäaineratkaisuaan toimivaksi Geoprime®-ratkaisun yhteydessä.

Liiketoiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Betolarilla on seuraavat lyhyen aikavälin (1-2 vuoden) liiketoiminnalliset tavoitteet:
 • 10-15 pilottihanketta vuosittain uusien merkittävän volyymipotentiaalin asiakkaiden kanssa, pohjautuen Yhtiön yli 150 potentiaalisen tunnistetun asiakkaan joukkoon
 • Ensimmäiset kaupalliset asiakassopimukset
 • Asiakastoimitus- ja myyntiorganisaation kasvattaminen
 • Brändi- ja markkinointitoimenpiteiden laajentaminen kohdemarkkinoille
 • Vahva tuotekehitykseen perustuva ratkaisujen luominen ja arvoketjun kehittäminen yhdessä teollisuuskumppaneiden ja asiakkaiden kanssa
 • Geoprime® Academy -koulutusalustan lanseeraus
 • Automatisoidun laboratorion pilotointi ja tekoälyalustan kehitystyö
Keskipitkällä aikavälillä (4-6 vuotta) Betolarilla on seuraavat liiketoiminnalliset tavoitteet:
 • Betolarin ratkaisujen globaali skaalaaminen
 • 100 kaupallisen sopimuksen saavuttaminen
 • Betolarin ratkaisujen sovellusten ja tuotantovolyymien skaalaus Betolarin tekoälyalustan ja ekosysteemin avulla
 • Vahvat maailmanlaajuiset myynti-, markkinointi- ja toimitusvalmiudet
Pitkällä aikavälillä (10 vuoden kuluessa) Betolarilla on seuraavat liiketoiminnalliset tavoitteet:
 • Tuotekehitysmenot noin 5 prosenttia suhteessa Yhtiön tavoittelemaan liikevaihtoon
 • Geoprime®-brändi yksi johtavista ympäristöllisesti kestävien tuotteiden keskuudessa rakennusmateriaaliteollisuudessa
 • 150 miljoonan tonnin kumulatiivisten hiilidioksidipäästövähennysten saavuttaminen (verrattuna Portlandsementin keskimäärin tuottamiin hiilidioksidipäästöihin vuoden 2021 päästötasolla)
Liiketoiminnallisten tavoitteiden lisäksi Betolarilla on sen skaalautuvaan liiketoimintamalliin perustuen seuraavat keskipitkän ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:
 • Keskipitkä aikaväli: Liikevaihto 200 miljoonaa euroa ja positiivisen liiketoiminnan rahavirran saavuttaminen vuoteen 2026 mennessä
 • Pitkä aikaväli: Liikevaihto yli miljardi euroa ja 30 prosentin käyttökatemarginaalin saavuttaminen 10 vuoden kuluessa

Tietoja listautumisesta

Listautumisannin ja listautumisen tavoitteena on mahdollistaa Betolarin kasvustrategian toteutuminen. Listautuminen mahdollistaisi myös Betolarin pääsyn pääomamarkkinoille lisärahoituksen hankkimiseksi ja Yhtiön omistuspohjan laajenemisen sekä kotimaisilla että ulkomaisilla sijoittajilla, mikä lisäisi Yhtiön osakkeiden likviditeettiä. Listautuminen kasvattaisi Betolarin näkyvyyttä ja siten sijoittajien, liikekumppanien ja asiakkaiden yleistä kiinnostusta Betolaria kohtaan, mikä tukisi Yhtiön kasvustrategian toteuttamista, brändin rakentamista ja uusien työntekijöiden rekrytointia sekä Yhtiön kuvaa korkealaatuisena yrityksenä ja luotettavana liikekumppanina. Listautuminen mahdollistaisi myös Yhtiön osakkeiden tehokkaamman käytön henkilöstön palkitsemisessa ja yritysjärjestelyiden yhteydessä.

Suunnitellussa listautumisannissa tarjotaan merkittäväksi Yhtiön uusia osakkeita. Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenten, vaihtovelkakirjalainan haltijoiden, optio-oikeuksien haltijoiden ja tiettyjen osakkeenomistajien odotetaan sitoutuvan tavanomaisiin luovutusrajoitusjärjestelyihin. Yhtiö pyrkii keräämään Listautumisannilla noin 35 miljoonan euron bruttovarat (ennen listautumisen palkkioita ja kuluja).

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, tietyt SP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot, Ahlström Invest B.V., Nidoco AB, Merimieseläkekassa, ja S-Pankki Fenno Osake, ovat sitoutuneet, tietyin edellytyksin, merkitsemään osakkeita listautumisannissa yhteensä noin 24 miljoonalla eurolla enintään 70 miljoonan euron listautumista edeltävällä koko osakekannan arvostuksella.

Suunnitellun listautumisannin täydelliset ehdot ja ohjeet tullaan sisällyttämään suomenkieliseen EU:n kasvuesitteeseen ja sen englanninkieliseen käännökseen, jotka laaditaan suunnitellun listautumisen yhteydessä. Esite ja sen englanninkielinen käännös tullaan julkaisemaan Yhtiön verkkosivulla www.betolar.com.

Neuvonantajat

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori, toimii suunnitellun Listautumisannin pääjärjestäjänä sekä Yhtiön Nasdaq First North Growth Market Rulebook -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana (Certified Adviser). Roschier Asianajotoimisto Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana ja White & Case LLP toimii Pääjärjestäjän oikeudellisena neuvonantajana. Functos Oy ja Superson Oy toimivat Yhtiön viestinnällisinä neuvonantajina.

Lisätietoja ja mahdolliset haastattelupyynnöt

Matti Löppönen, toimitusjohtaja, Betolar Oyj, +358 50 306 6335

Taneli Hassinen, Functos Oy,+358 40 504 3321 (klo 9.00 alkaen)

Tärkeää tietoa

Tähän tiedotteeseen sisältyvä tieto annetaan ainoastaan taustaksi eikä tämän tiedon väitetä olevan täydellistä. Tähän tiedotteeseen sisältyvään tietoon tai sen paikkansapitävyyteen, oikeellisuuteen tai täydellisyyteen ei tule luottaa mitään tarkoitusta varten. Tässä tiedotteessa olevassa tiedossa saattaa tapahtua muutoksia. Tämä tiedote ei ole tarjous Betolar Oyj:n ("Yhtiö") liikkeeseen laskemien arvopapereiden myymiseksi eikä tarjouspyyntö osto- tai merkintätarjouksien esittämiseksi missään valtiossa, jossa tällainen tarjoaminen tai myyminen olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen jakelu voi olla laillisesti rajoitettua tietyillä lainkäyttöalueilla ja henkilöiden, jotka vastaanottavat dokumentteja tai informaatiota, johon tiedotteessa viitataan, tulisi olla tietoisia ja noudattaa soveltuvia rajoituksia. Rajoitusten noudattamatta jättäminen voi olla näiden lainkäyttöalueiden arvopaperilakien vastaista. Missä tahansa sellaisessa Euroopan talousalueen ("ETA") jäsenvaltiossa, muussa kuin Suomessa, sekä Yhdistyneessä Kuningaskunnassa, jossa sovelletaan asetusta (EU) 2017/1129, muutoksineen ("Esiteasetus") tämä tiedote on osoitettu ja tarkoitettu ainoastaan henkilöille, jotka ovat ETA-alueella ja ovat "kokeneita sijoittajia" siten kuin Esiteasetuksen artiklassa 2(e) määritellään tai asetuksessa (EU) 2017/1129, siten kuin se muodostaa osan kansallista oikeutta säädöksen European Union (Withdrawal) Act 2018 nojalla, määritellään. Tässä tiedotteessa tarkoitettu mahdollinen osakeanti tullaan toteuttamaan esitteellä. Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksen mukainen esite. Sijoittajien ei tulisi merkitä tai ostaa tässä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita muutoin kuin edellä mainitun esitteen perusteella. Tämä tiedote ja sen sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa. Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi eikä tarjouspyyntö osto- tai merkintätarjouksien esittämiseksi Yhdysvalloissa. Tässä asiakirjassa tarkoitettuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain mukaisesti ("Yhdysvaltain Arvopaperimarkkinalaki"), muutoksineen, eikä niitä saa tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, ellei niitä ole rekisteröity, paitsi Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, joka ei ole Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksen alainen. Yhtiön tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa. Tämä tiedote ja tässä tarkoitettuja arvopapereita koskevat muut tiedot on tarkoitettu Iso-Britanniassa julkaistavaksi ja levitettäväksi vain vuoden 2000 rahoituspalvelu ja markkinalain 86(7) kohdan (Financial Services and Markets Act) määrittelemille "kokeneille sijoittajille", joilla on (i) ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu-ja markkinalain (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (ii) Määräyksen 49(2) (a) - (d) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä, "asiaankuuluvat tahot"). Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. Tämä tiedote on tarkoitettu tiedotustarkoituksiin, eikä sitä tule pitää tarjouksena tai perusteena päätökselle sijoittaa Yhtiön arvopapereihin. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori ("SEB") toimii yksinomaan Yhtiön puolesta, eikä kenenkään muun tahon puolesta Listautumisannin yhteydessä. SEB ei Yhtiön lisäksi katso ketään muuta henkilöä asiakkaakseen Listautumisannin yhteydessä eikä sillä ole vastuuta tarjota muille henkilöille asiakkailleen kuuluvaa suojaa, eikä se tarjoa neuvoa kenellekään muille henkilöille koskien Listautumisantia, tämän tiedotteen sisältöä tai mitään transaktiota, järjestelyä tai muuta tässä tiedotteessa viitattua seikkaa koskien. Yhtiö on yksin vastannut tämän tiedotteen sisällön tuottamisesta ja on siitä vastuussa. SEB tai kukaan sen hallituksen jäsenistä, johtajista, toimihenkilöistä, työntekijöistä, neuvonantajista tai edustajista ei ota mitään vastuuta eikä vastaa tai vakuuta, suoraan tai epäsuorasti, tämän tiedotteen tietojen tai muiden Yhtiötä tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvia yhtiöitä koskevien tietojen, täydellisyydestä, tarkkuudesta tai todenperäisyydestä (tai, jos tietojen sisällyttäminen tiedotteeseen on laiminlyöty) riippumatta siitä, onko tieto kirjallisessa, suullisessa tai sähköisessä muodossa ja riippumatta, miten tieto on asetettu saataville tai lähetetty, eikä minkäänlaisesta vahingosta, joka on syntynyt tiedotteen käyttämisestä, sen sisällöstä tai muutoin tiedotteesta johtuen.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tässä tiedotteessa esitetyt asiat voivat sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja "aikoa", "arvioida", "ennakoida", "ennustaa", "jatkua", "odottaa", "olettaa", "pyrkiä", "saattaa", "suunnitella", "tavoitella", "tulla", "tähdätä", "uskoa", "voisi" ja muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat erilaisiin olettamiin, jotka voivat osaltaan perustua toisiin olettamiin. Vaikka Yhtiö pitää tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyjä odotuksia kohtuullisina, ei ole takeita siitä, että odotukset toteutuisivat tai pitäisivät paikkaansa. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä, epävarmuustekijöitä ja lukuisia tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Yhtiö ei takaa, että tässä esitettyihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin perustuvat olettamat ovat virheettömiä, eikä se ota vastuuta tässä esitettyjen näkemysten tulevasta paikkansapitävyydestä tai sitoudu päivittämään tai arvioimaan uudelleen mitään tulevaisuutta koskevia lausumia uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Tässä tiedotteessa esitetyt tiedot, näkemykset ja tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tiedotteen julkaisupäivän tilanteeseen ja voivat näin ollen muuttua. Yhtiö ei sitoudu julkisesti päivittämään tai arvioimaan uudelleen mitään tulevaisuutta koskevia lausumia tämän tiedotteen jakelun jälkeen uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella tai muusta syystä.

Tietoa jakelijoille

Johtuen yksinomaan tuotevalvontavaatimuksista, jotka sisältyvät: (a) EU direktiiviin 2014/65/EU rahoitusvälineiden markkinoista, muutoksineen ("MiFID II"); (b) 9 ja 10 artikloihin komission delegoidussa direktiivissä (EU) 2017/593, joka täydentää MiFID Il:ta; ja (c) Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin koskien sijoituspalvelutoimintaa ja sen harjoittamista (yhdessä "MiFID II Tuotevalvontavaatimukset"), sekä kiistäen kaiken vastuun, joka "valmistajalla" (MiFID II Tuotevalvontavaatimuksista johtuen) voi muutoin asiaa koskien olla, riippumatta siitä, perustuuko vastuu rikkomukseen, sopimukseen vai muuhun, osakkeet ovat olleet tuotehyväksyntämenettelyn kohteena, jonka mukaan kukin niistä täyttää loppuasiakkaiden kohdemarkkinavaatimukset: (i) yksityissijoittajille sekä vaatimukset (ii) sijoittajille, jotka määritellään ammattimaisiksi asiakkaiksi ja hyväksyttäviksi vastapuoliksi, kuten erikseen määritelty MiFID II:ssa ("kohdemarkkinat"). Jakelijoiden tulisi huomioida että: osakkeiden hinta voi laskea ja sijoittajat saattavat menettää osan tai kaiken sijoituksestaan; osakkeet eivät tarjoa mitään taattua tuloa tai pääomasuojaa; ja sijoitus osakkeisiin on sopiva vain sijoittajille, jotka eivät tarvitse taattua tuloa tai pääomasuojaa, jotka (joko yksin tai yhdessä asianmukaisen sijoitusneuvojan tai muun neuvonantajan kanssa) ovat kykeneviä arvioimaan kyseessä olevan sijoituksen edut ja riskit ja joilla on riittävät resurssit kantaakseen siitä mahdollisesti koituvat tappiot. Kohdemarkkina-arviointi ei rajoita tai vaikuta mihinkään sopimukseen, lakiin tai sääntelyyn perustuviin myyntirajoituksiin Listautumisantiin liittyen. Epäselvyyksien välttämiseksi, kohdemarkkina-arviointi ei ole: (a) sopivuuden tai asianmukaisuuden arviointi MiFID Il:ta sovellettaessa; tai (b) kenellekään sijoittajalle tai sijoittajaryhmälle suositus sijoittaa, tai ostaa tai tehdä mitään muita osakkeisiin liittyviä toimenpiteitä. Jokainen jakelija on velvollinen ottamaan vastuulleen oman kohdemarkkina-arviointinsa liittyen Yhtiön osakkeisiin ja asianmukaisten jakelukanavien määrittämisen.

Betolar on vuonna 2016 perustettu suomalainen kasvuvaiheen materiaaliteknologiayritys, jonka missiona on mahdollistaa globaalisti eri toimialojen vihreä siirtymä erityisesti rakennus-, prosessi-, ja energiateollisuudessa tarjoamalla Yhtiön ainutlaatuiseen materiaaliteknologiaan perustuvia ratkaisuja.