Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Bilot Oyj - Johdon liiketoimet

Tiedotteet 04.12.2020 17:15 Bilot

Bilot Oyj     Johtohenkilöiden liiketoimet    4.12.2020 kello 17.15

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Puolanne, Lauri
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Ensimmäinen
ilmoitus
Viitenumero: 743700HBCMNRT3YQAZ45_20201204112254_6

Liikkeeseenlaskija
Nimi: Bilot Oyj
LEI: 743700HBCMNRT3YQAZ45

Liiketoimien
yksityiskohtaiset
tiedot
Liiketoimen 2020-12-04
päivämäärä:
Liiketoimen luonne: Osakeoption hyväksyminen

Instrumentti: Rahoitusinstrumentti, joka liittyy
osakkeeseen tai vieraan pääoman
ehtoiseen instrumenttiin
Nimi: Bilot Oyj:n optio-oikeus 2020A

Volyymi: 5474
Yksikköhinta: 0.00000 Euro

Liiketoimien
yhdistetyt tiedot
Volyymi: 5474
Keskihinta: 0.00000 Euro

Lisätietoja:
Mikko Marttinen
talousjohtaja
Bilot Oyj
puh. +358 50 581 7669

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.bilot.fi

Bilot Oyj on suomalainen ohjelmisto- ja IT-palveluyhtiö, joka luo yrityksille strategista kilpailuetua rakentamalla ylivertaista digitaalista asiakaskokemusta. Bilot tarjoaa asiakkailleen kattavan valikoiman digitaalisia palveluita ja ratkaisuita asiakaspolun eri vaiheisiin sekä tekoälyä ja analytiikkaa valjastavia älykkäitä myynnin ja markkinoinnin työkaluja. Yhtiöllä on tunnustettua huippuosaamista ja Suomessa merkittävä markkina-asema johtavissa ohjelmistoalustoissa ja keskeisissä teknologiaekosysteemeissä (mm. SAP ja Microsoft) sekä niiden integroinnissa saumattomaksi osaksi asiakkaiden liiketoimintaa. Bilot syntyi vuonna 2005 halusta luoda alan paras työpaikka parhaille osaajille. Bilotilla on noin 200 työntekijää Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa. Vuonna 2019 Bilot-konsernin liikevaihto oli noin 18,5 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) noin 1,7 miljoonaa euroa.

Bilot on suomalainen ohjelmisto- ja IT-palveluyhtiö, joka luo yrityksille strategista kilpailuetua rakentamalla ylivertaista digitaalista asiakaskokemusta. Bilot tarjoaa asiakkailleen kattavan valikoiman digitaalisia palveluita ja ratkaisuita asiakaspolun eri vaiheisiin sekä tekoälyä ja analytiikkaa valjastavia älykkäitä myynnin ja markkinoinnin työkaluja. Yhtiöllä on tunnustettua huippuosaamista ja Suomessa merkittävä markkina-asema johtavissa ohjelmistoalustoissa ja keskeisissä teknologiaekosysteemeissä (mm.