Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Citycon Oyj   Pörssitiedote   11.10.2021 klo 15:15

Citycon Oyj on vastaanottanut 11.10.2021 arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigtin hallinnoimien osakkeiden osuus Citycon Oyj:n osakkeista ja äänistä on 8.10.2021 alittanut viisi (5) prosenttia.
CItycon Oyj:llä on yksi osakesarja, jossa kullakin osakkeella on yksi ääni. Osakkeiden ja äänten kokonaismäärä on 177 998 525.
Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigtin omistus saadun ilmoituksen mukaan:

% osakkeista % osakkeista ja äänistä Yhteenlaskettu
ja äänistä rahoitusvälineiden %-osuus
  kautta
 
Osuus liputusrajan Alle 5 % Alle 5 %
saavuttamisen
tai rikkoutumisen
jälkeen
Edellisessä 5,10 % 5,10 %
liputusilmoituksessa
ilmoitettu osuus
(jos liputettu)

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

Osakesarja / Osakkeiden ja Osakkeiden ja äänten %-osuus
osakelaji äänten
ISIN-koodi lukumäärä
(jos
mahdollista)
Suora(AML 9:5) Välillinen(AML Suora(AML 9:5) Välillinen(AML 9:6 ja 9:7)
9:6 ja 9:7)
FI4000369947 8 765 000 4,92 % -
A YHTEENSÄ 8 765 000 4,92 %

CITYCON OYJ
Lisätiedot:
Laura Jauhiainen
Strategia- ja sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 040 725 7573
[email protected]
Citycon on päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 4,5 miljardia euroa. Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja se on markkinajohtajien joukossa Norjassa, Ruotsissa ja Virossa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla.
Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa3), Fitch (BBB-) ja Standard & Poor's:lta (BBB-). Citycon Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinkiin.
www.citycon.com

Citycon on vuonna 1988 perustettu päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 4,4 miljardia euroa. Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja se on markkinajohtajien joukossa Norjassa, Ruotsissa ja Virossa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla.