Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

CITYCON OYJ    Pörssitiedote    10.3.2023 klo 19:00

Citycon Oyj ("Citycon" tai "Yhtiö") on vastaanottanut 10.3.2023 seuraavan arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Gazit Europe Netherlands B.V.:n suoraan hallinnoimien Cityconin osakkeiden omistusosuuden muutoksesta.

Muutos osakkeiden omistuksessa on seurausta 24.2.2023 julkistetun liputusilmoituksen mukaisesti G City Ltd:n ja sen kokonaan omistaman tytäryhtiön Gazit Europe Netherlands BV:n 22.2.2023 tekemän osakeostosopimuksen osasuorituksesta. Tämä ilmoitus koskee osakeostosopimuksen kuudetta ja samalla viimeistä osasuosuoritusta, jossa siirrettiin yhteensä 3 000 000 Cityconin osaketta.

Osakkeidenostosopimus ei vaikuttanut G Cityn Ltd:n suoraan ja välilliseen kokonaisomistukseen Cityconista, sillä Gazit Europe Netherlands B.V:n aikaisemmin rahoitusvälineiden kautta omistetut osakkeet olivat G City Ltd:n hallussa.

Gazit Europe Netherlands BV:n emoyhtiö, G City Ltd., on Norstar Holdings Inc'n määräysvallassa, jonka ylin määräysvallan käyttäjä on Chaim Katzman. Gazit Europe Netherlands BV:n omistamien 36 285 000 osakkeiden ja G City Ltd:n omistamien 51 274 016 osakkeiden lisäksi tässä ilmoituksessa on huomioitu Chaim Katzmanin omistamat 35 771 osaketta.

Cityconilla on yksi osakesarja, jossa kullakin osakkeella on yksi ääni. Osakkeiden ja äänten kokonaismäärä on 168 008 940.

Gazit Europe Netherlands B.V:n ja G City Ltd:n (Gazit Europe Netherlands B.V:n emoyhtiö) omistus toimitetun ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja % osakkeista ja äänistä Yhteenlaskettu
äänistä rahoitusvälineiden %-osuus
kautta
Osuus liputusrajan Gazit Europe - 21.60
saavuttamisen Netherlands - 30.52
tai rikkoutumisen B.V.: - 0.02
jälkeen 21.60
G City Ltd.
(Gazit Europe
Netherlands
B.V.:n
emoyhtiö):
30.52
Chaim Katzmanin
omistamat muut
osakkeet: 0.02
Edellisessä Gazit Europe 3.69 21.60
liputusilmoituksessa Netherlands - 30.52
ilmoitettu osuus B.V.: - 0.02
(jos liputettu) 17.91
G City Ltd.
(Gazit Europe
Netherlands
B.V.:n
emoyhtiö):
30.52
Chaim Katzmanin
omistamat muut
osakkeet: 0.02

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja
äänet
Osakesarja / Osakkeiden ja Osakkeiden ja äänten %-osuus
osakelaji äänten
ISIN-koodi lukumäärä
(jos
mahdollista)
Suora(AML 9:5) Välillinen(AML Suora(AML 9:5) Välillinen(AML 9:6 ja 9:7)
9:6 ja 9:7)
FI4000369947 36,285,000 - 21.60 -
FI4000369947 51,274,016 - 30.52 -
FI4000369947 35,771 - 0.02 .
YHTEENSÄ 87,594,787 52.14

B: AML:n 9 luvun
6 a §:ssä
tarkoitetut
rahoitusvälineet
Rahoitusvälineen Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa Osakkeiden Osakkeiden
luonne (osaketoimitus ja ja
/ äänten äänten %
nettoarvon lukumäärä -osuus
tilitys)
- - - - - -
B YHTEENSÄ - -

Määräysvaltayhteisöt,
joiden kautta
osakkeita,
äänioikeuksia ja
rahoitusvälineitä
hallitaan:
Nimi %-osuus %-osuus osakkeista Osakkeet, äänet ja
osakkeista ja rahoitusvälineet
ja äänistä yhteensä
äänistä rahoitusvälineiden
kautta
Chaim Katzman 0.02 0.02
Norstar Holdings Inc
G City Ltd. 30.52 30.52
Gazit Europe 21.60 21.60
Netherlands BV
YHTEENSÄ 52.14 52.14

CITYCON OYJ

Lisätiedot:
Sakari Järvelä
Vice President, Corporate Finance and Investor Relations
Puh. +358 50 387 8180
[email protected]
Citycon on johtava monikäyttöisten kaupunkikeskusten omistaja, kehittäjä ja hallinnoija. Keskeisillä kaupunkialueilla sijaitsevissa keskuksissamme vähittäiskauppa, toimistotilat ja asuminen yhdistyvät hyvin toimiviin liikenneyhteyksiin. Olemme sitoutuneet kestävään kiinteistönhoitoon, ja hallinnoimamme kiinteistöomaisuuden arvo Pohjoismaissa on yhteensä noin 4,3 miljardia euroa. Päivittäistavarahyödykkeitä, terveydenhuollon palveluita sekä muita palveluita tarjoavat keskuksemme vastaavat asiakkaidemme jokapäiväisiin tarpeisiin.
Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa3) ja Standard & Poor's:lta (BBB-). Cityconin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.citycon.com/fi

Citycon on vuonna 1988 perustettu päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 4,4 miljardia euroa. Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja se on markkinajohtajien joukossa Norjassa, Ruotsissa ja Virossa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla.