Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

CITYCON OYJ   Pörssitiedote   7.7.2021 klo 18.00 

Citycon Oyj:n hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että Ljudmila Popova ja Cityconin toimitusjohtaja F. Scott Ball valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Citycon ehdottaa uusien hallituksen jäsenten valintaa sekä muutetun palkitsemispolitiikan hyväksymistä 2.8.2021 pidettävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle. Yhtiön hallituksen ehdotukset löytyvät kokonaisuudessaan myöhemmin 8.7.2021 julkaistavasta Cityconin ylimääräisen yhtiökokouksen kutsusta.
Hallitus katsoo, että Popovan kansanvälinen kiinteistökokemus sekä hänen laaja talousosaamisensa edelleen vahvistaisi hallituksen kiinteistösijoittamiseen liittyvää asiantuntemusta. Ballin valinta hallitukseen puolestaan vahvistaisi hallituksen ja yhtiön operatiivisen johdon välistä aktiivista vuoropuhelua ja yhteistyötä sekä tukisi Cityconin strategian implementointia. Saatavilla olevien tietojen perusteella hallitus on arvioinut ehdokkaiden riippumattomuutta ja katsonut, että Ljudmila Popova on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. F. Scott Ball ei ole riippumaton yhtiöstä johtuen hänen asemastaan Cityconin toimitusjohtajana, ja hän on riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Ballin hallituksen jäsenyys tarkoittaisi pysyvää poikkeamista nykyisestä palkitsemispolitiikasta, jonka mukaan hallituksen jäsenet eivät kategorisesti osallistuisi samoihin palkitsemis- ja kannustinjärjestelmiin kuin yhtiön toimiva johto. Palkitsemispolitiikkaa muutetaan tältä osin. Lisäksi johdon jatkuvuuden varmistamiseksi yhtiön hallitus määrittelee vuotuisen pitkän aikavälin kannustimien ylärajan jokaisen suoritusjakson alussa.
Lisätietoa hallitukseen ehdolla olevista henkilöistä sekä muutettu palkitsemispolitiikka tulevat olemaan saatavilla Yhtiön verkkosivuilla kokouskutsun julkistamisen jälkeen.
Citycon Oyj
Hallitus
Lisätiedot:
Eero Sihvonen
Talous- ja varatoimitusjohtaja
Puh. 050 557 9137
[email protected]
Laura Jauhiainen
Strategia- ja sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 040 823 9497
[email protected]
Citycon on johtava monikäyttöisten kaupunkikeskusten omistaja, kehittäjä ja hallinnoija. Keskeisillä kaupunkialueilla sijaitsevissa keskuksissamme vähittäiskauppa, toimistotilat ja asuminen yhdistyvät hyvin toimiviin liikenneyhteyksiin. Olemme sitoutuneet kestävään kiinteistönhoitoon, ja hallinnoimamme kiinteistöomaisuuden arvo Pohjoismaissa on yhteensä noin 4,4 miljardia euroa. Päivittäistavarahyödykkeitä, terveydenhuollon palveluita sekä muita palveluita tarjoavat keskuksemme vastaavat asiakkaidemme jokapäiväisiin tarpeisiin.
Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa3), Fitch (BBB-) ja Standard & Poor's:lta (BBB-). Citycon Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinkiin.
www.citycon.com/fi

Citycon on vuonna 1988 perustettu päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 4,4 miljardia euroa. Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja se on markkinajohtajien joukossa Norjassa, Ruotsissa ja Virossa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla.