Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Citycon Oyj   Osavuosikatsaus   10.11.2022 klo 09.00

VAHVAT OPERATIIVISET TULOKSET
 • Vertailukelpoiset nettovuokratuotot kasvoivat vuoden kolmannella vuosineljänneksellä 3,4 % edellisvuoteen verrattuna
 • Q1-Q3/2022 aikana vertailukelpoiset nettovuokratuotot kasvoivat 5,2 %
 • Nykyisen portfolion nettovuokratuotot kasviovat vuoden kolmannella vuosineljänneksellä 5,3% ja Q1-Q3/2022 7,8%
 • Vertailukelpoiset kävijämäärät kasvoivat 4,3 % vuoden kolmannella vuosineljänneksellä ja 12,1 % vuoden alusta
 • Vertailukelpoiset myynnit kasvoivat vuoden kolmannen vuosineljänneksen aikana 0,1 %; 7,9 % yli Q3/2019 vastaavan ajankohdan tason (ennen pandemiaa)
 • Q1-Q3/2022 aikana vertailukelpoiset myynnit kasvoivat 7,0 % edellisvuoteen verrattuna ja 7,2 % verrattuna Q1-Q3/2019 (ennen pandemiaa)

 • Keskivuokra nousi Q1-Q3/2022 aikana 1,0 euroa 23,6 euroon per neliömetri vuokrien indeksoinnin sekä aktiivisen vuokraustoiminnan seurauksena

(Vuokrien indeksointi lasketaan vuosittain loppuvuodesta, joten vuonna 2023 tulemme hyötymään nykyisestä inflaatioympäristöstä)
 • Keskuksiemme, pois lukien kehityshankkeet, käyvät arvot jatkoivat kasvuaan seitsemättä peräkkäistä vuosineljännestä.  Vuoden 2022 kolmannen vuosineljänneksen aikana käyvän arvon muutos oli 0,9 miljoonaa euroa
KEHITYSHANKKEET: PÄÄOMATARPEET VÄHENEVÄT
 • Lippulaivan liikekiinteistöjen valmistumisen ja ensi vuoden rajoitettujen investointisitoumusten seurauksena ennakoimme Cityconin investointitarpeiden pienenevän vuonna 2023.
 • Kaikki nykyiset rakennusprojektimme on solmittu kiinteähintaisina
 • Kuusi kahdeksasta Lippulaivan yhteyteen rakentuvasta asuinkerrostalosta nyt rakenteilla (joista Citycon omistaa 6). Kerrostalot valmistuvat 2022-2024

 • Citycon jatkaa omistamansa noin 300 miljoonan euron arvoisen rakennusoikeuspotentiaalin kehittämistä. Rakennusoikeuksien realisoituminen on mahdollista saavuttaa pienellä sijoitetulla pääomalla

 • Trekanten, Norja: uusi kaava hyväksytty mikä on merkittävä virstanpylväs rakennusoikeuksien realisoitumisessa
 • Rakennusoikeudet mahdollista myydä, kehittää itse tai perustaa yhteisyritys
TASE: PÄÄOMAN KIERRÄTTÄMINEN JATKUI VELAN MÄÄRÄN VÄHENTÄMISEKSI
 • Citycon osti takaisin joukkovelkakirjalainojaan syyskuussa ja vuosineljänneksen päättymisen jälkeen yhteensä noin 29 miljoonan euron arvosta
 • Citycon on kokonaisuudessaan vuoden 2022 aikana ostanut takaisin joukkovelkakirjalainojaan yhteensä noin 108,3 miljoonan euron nimellisarvoa vastaavalla määrällä ja käyttänyt ostoihin yhteensä noin 98,7 miljoonaa euroa

 • Vuosineljänneksen aikana siirsimme kaksi yhteisarvoltaan noin 125 miljoonan euron kohdetta taseessamme myytävänä oleviin liikekiinteistöihin. Myynnistä saatavat varat on tarkoitus käyttää velkojen takaisinmaksuun.

 • Nämä kaupat pois lukien, Citycon on myynyt vuosina 2021-2022 kohteitaan yhteensä noin 400 miljoonan euron arvosta.
 • Seuraavan 24 kuukauden aikana Cityconin tavoitteena on toteuttaa kohteiden myyntejä noin 500 miljoonalla eurolla, sisältäen yllä mainitut kaksi kohdetta. Kohteiden myynnistä saatavat varat on tarkoitus käyttää velkojen takaisinmaksuun.

 • Cityconilla on investointitason tase:

 • ei merkittäviä velkojen erääntymisiä ennen lokakuuta 2024
 • 95 % velasta kiinteä korkoista
 • 100 % keskuksistamme on kiinnittämättömiä
 • noin 537 miljoonan euron likviditeetti.

Nykyisen
portfolion
avainluvut 1)
Q3/202 Q3/202 % Q1 Q1 %
2 1 -Q3/20 -Q3/20
22 21
Nettovuokratuotto Me 50.6 48.1 5.3 151.1 140.3 7.8
% %
Operatiivinen Me 43.6 41.5 5.1 128.8 121.9 5.7
liikevoitto % %
(Direct operating
profit) 2)

EPRA:n mukaiset
tunnusluvut 2)
Operatiivinen Me 29.8 29.3 1.7 88.9 84.9 4.6
tulos % %
(EPRA Earnings)
Oikaistu Me 22.1 21.8 1.7 66.0 68.3 -3.3
operatiivinen % %
tulos
(Adjusted EPRA
Earnings) 3)
Operatiivinen EUR 0.177 0.165 7.7 0.529 0.477 10.8
tulos/osake % %
(EPRA EPS, basic)
Oikaistu EUR 0.132 0.122 7.7 0.393 0.384 2.5
operatiivinen % %
tulos/osake
(Adjusted EPRA
EPS, basic) 3)

1) Nykyisen portfolion avainluvut sisältävät vain 30.9.2022 konsernitaseessa olleista sijoituskiinteistöistä syntyneet tuotot ja kulut. Portfolio on sama raportointikaudella ja vertailukaudella, jonka vuoksi luvut ovat vertailukelpoisia. Nykyiseen portfolioon sisältyy 31.3.2022 avattu Lippulaiva.
2) Citycon esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeiden mukaisesti. Lisätietoja on esitetty liitetietojen laadinta- ja laskentaperiaatteissa.
3) Tunnusluku sisältää hybridilainan korot ja jaksotetut palkkiot.

Avainluvut
Q3/2022 Q3/2021 % Vertailukelpoinen
muutos % 1)
Nettovuokratuotto Me 50.6 51.3 -1.3 -1.7 %
%
Vertailukelpoisten % 3.4 0.4 - -
nettovuokratuottojen
kehitys
Operatiivinen Me 43.7 44.7 -2.4 -2.9 %
liikevoitto %
(Direct operating
profit) 2)
IFRS tulos/osake 3) EUR 0.09 0.01 - -
Sijoituskiinteistöjen Me 4094.3 4215.3 -2.9 -
käypä arvo %
Luototusaste (LTV) 2) % 41.7 39.6 5.3 -
4) 6) %

EPRA:n mukaiset
tunnusluvut 2)
Operatiivinen tulos Me 29.8 32.5 -8.3 -8.7 %
(EPRA Earnings) %
Oikaistu operatiivinen Me 22.1 24.9 -11.3 -11.8 %
tulos %
(Adjusted EPRA
Earnings) 3)
Operatiivinen EUR 0.177 0.183 -2.8 -3.2 %
tulos/osake %
(EPRA EPS, basic)
Oikaistu operatiivinen EUR 0.132 0.140 -6.0 -6.5 %
tulos/osake %
(Adjusted EPRA EPS,
basic) 3)
Nettovarallisuus/osake EUR 11.68 11.58 0.8 -
(EPRA NRV per share) 5) %

Q1 Q1 % Vertailukelpoinen Q1
-Q3/202 -Q3/202 muutos % 1) -Q4/202
2 1 1
Nettovuokratuotto Me 152.4 152.5 -0.1 -0.3 % 202.3
%
Vertailukelpoisten % 5.2 -2.9 - - -1.5
nettovuokratuottojen
kehitys
Operatiivinen Me 130.1 133.7 -2.7 -3.0 % 176.1
liikevoitto %
(Direct operating
profit) 2)
IFRS tulos/osake 3) EUR 0.35 0.32 8.8 8.1 % 0.55
%
Sijoituskiinteistöjen Me 4094.3 4215.3 -2.9 - 4189.2
käypä arvo %
Luototusaste (LTV) 2) % 41.7 39.6 5.3 - 40.3
4) 6) %

EPRA:n mukaiset
tunnusluvut 2)
Operatiivinen tulos Me 90.1 96.8 -6.9 -7.3 % 124.4
(EPRA Earnings) %
Oikaistu operatiivinen Me 67.3 80.1 -16.0 -16.4 % 100.0
tulos %
(Adjusted EPRA
Earnings) 3)
Operatiivinen EUR 0.536 0.544 -1.4 -1.8 % 0.703
tulos/osake %
(EPRA EPS, basic)
Oikaistu operatiivinen EUR 0.400 0.450 -11.0 -11.5 % 0.565
tulos/osake %
(Adjusted EPRA EPS,
basic) 3)
Nettovarallisuus/osake EUR 11.68 11.58 0.8 - 12.15
(EPRA NRV per share) 5) %

1) Muutos edeltävästä vuodesta (vertailukelpoisin kurssein). Muutosprosentti on laskettu tarkoista luvuista.
2) Citycon esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeiden mukaisesti. Lisätietoja on esitetty liitetietojen laadinta- ja laskentaperiaatteissa.
3) Tunnusluku sisältää hybridilainan korot ja jaksotetut palkkiot.
4) Erittäin likvidit rahamarkkinasijoitukset on laskettu mukaan nettovelkaan.
5) Laskentaperiaate päivitetty tältä ja vertailukausilta. Jakajana raportointipäivän osakkeiden määrä eikä raportointikauden osakemäärän keskiarvo.
6) Q4/2021 LTV luku muuttunut johtuen korjauksesta IFRS 16 varojen esittämisessä. Aiemmin raportoitu luku Q4 2021 oli 40,7.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS:

Cityconin liiketoiminta jatkui vahvana haastavasta makroekonomisesta ympäristöstä huolimatta. Aivan kuten Citycon menestyi koronaviruspandemian aikana, Cityconin liiketoimintamallin vakaus todistaa edelleen toimivuutensa nykyisessäkin liiketoimintaympäristössä.
Vuoden kolmannen vuosineljänneksen aikana vertailukelpoiset nettovuokratuotot kasvoivat +3,4 % ja kokonaisuudessaan vuoden aikana +5,2 % edellisvuoteen verrattuna. Nettovuokratuottoihin osaltaan vaikutti vertailukelpoisten vuokralaismyyntien kasvu, joka nousi vuoden aikana kokonaisuudessaan +7,0 % edellisvuoteen verrattuna. Myös kävijämäärät jatkoivat positiivista kehitystään. Kävijämäärät kasvoivat edellisvuoteen verrattuna vuoden kolmannella neljänneksellä +4,3 % ja vuoden alusta alkaen yhteensä +12,1 %.
Operatiiviset tunnusluvut ovat jo yli koronaa edeltäneen vuoden 2019, tason. Vuoden 2022 vertailukelpoiset vuokralaismyynnit ylittävät vuoden 2019 tason +7,2 %:lla ja keskivuokra on noussut +0,8 euroa neliömetriltä verrattuna Q3/2019. Tämä kuvastaa Cityconin päivittäistavarakauppaan ja kunnallispalveluihin keskittyvien ja julkisen liikenteen solmukohtiin sijoittuvien keskuksien vakautta.
Vuokraustoimintamme säilyi aktiivisena myös vuoden kolmannella vuosineljänneksellä ja allekirjoitimme 21 000 neliömetriä uusia sopimuksia 1,7 %:n leasing spreadillä. Liiketilojen vuokrausaste katsauskauden lopussa oli 94,9 %. Tämä kuvastaa keskuksiemme houkuttelevuutta vuokralaisille kannattavan liiketoiminnan harjoittamiseen.  Vahva vuokraustoiminta vaikutti liiketilojen vuokrausasteeseen, joka pysyi korkealla tasolla sekä keskivuokraan, joka on noussut 1,0 euroa 23,6 euroon per neliömetri vuoden 2021 lopun tilanteeseen verrattuna.
Nykyinen inflaatioympäristö tulee realisoitumaan Cityconille vuokrien nousuna vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä, sillä 92 % vuokristamme on sidottu inflaatioon. Markkinoidemme ennustettu inflaatiotaso on noin 7-8 %, mikä enteilee hyvää kasvua vuodelle 2023 Huomionarvoista on, että vuokralaisillamme vuokran osuus liikevaihdosta on yksi markkinoiden alhaisimmista. Ylläpito- ja palvelukulut sisältävä keskimääräisen vuokran osuus liikevaihdosta on portfoliossamme 9,0 %, mikä mahdollistaa vuokrien korottamisen erityisesti vuokralaisten myyntien kasvaessa. Lisäksi keskuksiemme vuokralaiskannasta johtuen keskustemme tarjoamat tuotteet ja palvelut ovat vähemmän riippuvaisia harkinnanvaraisesta kulutuksesta kuin perinteinen, muotivetoinen vähittäiskauppa.
Lippulaivan kauppakeskusosion (johon metro alkaa operoida 3.12.2022) valmistumisen ja ensi vuoden rajoitettujen investointisitoumusten seurauksena ennakoimme Cityconin investointitarpeiden pienenevän huomattavasti vuonna 2023. Tyypillisten ylläpito- ja vuokralaismuutostöiden lisäksi olemme vuonna 2023 sitoutuneet investoimaan ainoastaan noin 8 miljoonaa euroa kiinteähintaisia investointeja kehityshankkeisiin. Jatkamme rakennusoikeuksiemme voimaansaattamisen edistämistä, mikä ei vaadi meiltä merkittäviä pääomainvestointeja. Vähentyneet pääomasitoumukset lisäävät operatiivista kassavirtaa tarjoten lisätukea taseen vahvistamiseen.
Citycon jatkaa pääoman kierrättämistä investointitason taseensa vahvistamiseksi ja ylläpitääkseen joustavat mahdollisuudet. Syyskuussa ja osin vuosineljänneksen päättymisen jälkeen, takaisinostimme joukkovelkakirjojamme markkinoilta alennuksella kirja-arvoon verrattuna yhteensä 29,0 miljoonan euron arvosta. Kokonaisuudessaan vuoden 2022 aikana Citycon on ostanut joukkovelkakirjojaan takaisin yhteensä 108,3 miljoonan euron arvosta ja käyttänyt ostoihin yhteensä noin 98,7 miljoonaa euroa noin 4,9 %:n keskituotolla (average yield).
Vuosineljänneksen aikana siirsimme kaksi yhteisarvoltaan noin 125 miljoonan euron kohdetta taseessamme myytävänä oleviin liikekiinteistöihin.  Kohteiden myynnit ovat nyt due dilligence -vaiheessa ja kauppojen odotetaan toteutuvan vuoden viimeisen vuosineljänneksen jälkipuoliskolla ja myynneistä saatavat varat on tarkoitus käyttää velan määrän vähentämiseen. Nämä kaupat pois lukien, Citycon on myynyt vuosina 2021-2022 kohteitaan yhteensä noin 400 miljoonan euron arvosta. Seuraavan 24 kuukauden aikana, Citycon tavoittelee kohteiden myyntejä noin 500 miljoonaa euroa vastaavalla määrällä, sisältäen kaksi kohdetta, jotka nyt on luokiteltu myytävänä oleviin liikekiinteistöihin. Saatavat varat on tarkoitus käyttää velkojen takaisinmaksuun. Sijoituskiinteistöjemme käyvän arvon muutos oli vuoden kolmannella vuosineljänneksellä noin 0,9 miljoonaa euroa ja Q1-Q3 yhteensä 23,1 miljoonaa euroa. Kiinteistöjen käypien arvojen nousuun vaikutti positiivisesti erityisesti vuokrien indeksointi sekä rakennusoikeuksien realisoituminen eritoten Trekantenissa, missä uusi kaava hyväksyttiin vuoden kolmannella vuosineljänneksellä.  
Nämä toimet yhdistettynä vahvoihin operatiivisiin tunnuslukuihin, vähentyneisiin investontitarpeisiin ja positiiviseen indeksoinnin tuottamaan kasvuun, vakauttavat edelleen Cityconin velkojen maturiteettiprofiilia ja tunnuslukuja. Meillä ei ole merkittäviä velkojen erääntymisiä ennen lokakuuta 2024, 95 % velastamme on kiinteäkorkoista, 100 % keskuksistamme on kiinnittämättömiä sekä meillä on yli 500 miljoonan euron likviditeetti. Tämän johdosta Citycon on hyvässä asemassa jatkamaan hyvää kehitystään huolimatta rahoitusmarkkinoiden lyhytaikaisista häiriöistä.
Välttämättömyyshyödykkeisiin keskittyvän päivittäiskaupan ja asuinkiinteistöt yhdistävä liiketoimintamallimme, joka perustuu sijainteihin kasvavissa pohjoismaisissa kaupungeissa julkisen liikenteen solmukohdissa tuottaa arvoa kaikille sidosryhmille. Vakaan vuosineljänneksen tuloksen sekä liiketoimintaamme kohdistuvan luottamuksemme myötä vahvistamme vuoden 2022 ohjeistustamme.
F. Scott Ball
Varapuheenjohtaja ja toimitusjohtaja
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 2022
Citycon vahvistaa aikaisemman ohjeistuksensa alla olevan taulukon mukaisesti.
 

Nykyinen Aiemmin Keskipisteen Alkuperäinen Keskipisteen
ohjeistus (10.8.2022) muutos vuoden muutos
(10.11.2022) aikaisempaan 2022 alkuperäiseen
verrattuna ohjeistus ohjeistukseen
(17.2.2022) verrattuna
Operatiivinen Me 170-180 170-180 0 164-180 +3
liikevoitto
(Direct
operating
profit)
Osakekohtainen EUR 0,68-0,72 0,68-0,72 0 0,62-0,72 +0,03
operatiivinen
tulos (EPRA
EPS)
Oikaistu EUR 0,50-0,58 0,50-0,58 0 0,48-0,58 +0,01
osakekohtainen
operatiivinen
tulos
(adjusted
EPRA EPS)

Tulosohjeistus perustuu oletukseen, ettei makrotaloudellisessa tilanteessa tapahdu merkittäviä muutoksia ja ettei tule uutta koronavirusaaltoa, joka johtaisi merkittäviin liikkeiden sulkemisiin, ja ettei Ukrainan sota aiheuta merkittäviä häiriöitä. Arviot perustuvat nykyiseen kiinteistökantaan sekä vallitsevaan inflaatioon ja EUR-SEK- sekä EUR-NOK-valuuttakurssitasoihin sekä nykyisiin korkotasoihin.
AUDIOCAST
Sijoittajille, analyytikoille ja lehdistölle järjestetään puhelinkonferenssi ja suora audiocast-lähetys torstaina 10.11.2022 kello 10.00. Puhelinkonferenssia voi seurata myös suorana lähetyksenä audiocast-muodossa osoitteessa: https://citycon.videosync.fi/2022-q3
Kysymyksiä voi esittää puhelimitse rekisteröitymällä puhelinkonferenssiin oheisen linkin kautta: https://call.vsy.io/access-8157.
Rekisteröidyttyään osallistuja saa puhelinnumeron ja tunnuksen puhelinkonferenssiin. Kysymyksen esittämiseksi osallistujan tulee painaa puhelimestaan *5 liittyäkseen kysymysjonoon.
Audiocast-lähetys tallennetaan ja se on saatavilla myöhemmin Cityconin verkkosivuilla. Konferenssin kielenä on englanti.
CITYCON OYJ
Lisätiedot:
Bret McLeod
Talousjohtaja
Puh. +46 73 326 8455
[email protected]
Sakari Järvelä
Vice President, Corporate Finance and Investor Relations
Puh. +358 50 387 8180
[email protected]
Citycon on johtava monikäyttöisten kaupunkikeskusten omistaja, kehittäjä ja hallinnoija. Keskeisillä kaupunkialueilla sijaitsevissa keskuksissamme vähittäiskauppa, toimistotilat ja asuminen yhdistyvät hyvin toimiviin liikenneyhteyksiin. Olemme sitoutuneet kestävään kiinteistönhoitoon, ja hallinnoimamme kiinteistöomaisuuden arvo Pohjoismaissa on yhteensä noin 4,5 miljardia euroa. Päivittäistavarahyödykkeitä, terveydenhuollon palveluita sekä muita palveluita tarjoavat keskuksemme vastaavat asiakkaidemme jokapäiväisiin tarpeisiin.
Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa3) ja Standard & Poor's:lta (BBB-). Citycon Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinkiin.
www.citycon.com

Citycon on vuonna 1988 perustettu päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 4,4 miljardia euroa. Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja se on markkinajohtajien joukossa Norjassa, Ruotsissa ja Virossa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla.