Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Cramo Oyj    Pörssitiedote 14.1.2020, klo 15.15

Cramo Oyj:n ja Adapteo Oyj:n osakkeiden hankintamenon määrittäminen Suomen tuloverotuksessa

Cramo Oyj:n Siirtokelpoiset tilat -liiketoiminta siirtyi Adapteo Oyj:lle Cramo Oyj:n osittaisjakautumisessa 30.6.2019. Cramo Oyj:n osakkeenomistajat saivat jakautumisvastikkeena Adapteo Oyj:n osakkeita (1:1). Jakautumisen johdosta Cramo Oyj:n osakkeen alkuperäinen hankintameno jaetaan Suomen tuloverotuksessa Cramo Oyj:n ja Adapteo Oyj:n osakkeiden välillä. Hankintameno vaihtelee osakkeiden alkuperäisestä hankinta-ajankohdasta riippuen. Hankintamenon määrittäminen on tarpeen verotusta varten osakkeiden luovutuksessa syntyvän voiton tai tappion laskemiseksi.

Konserniverokeskus on vahvistanut, että Cramo Oyj:n osakkeen alkuperäinen hankintameno jakautuu nettovarallisuuksien suhteessa Cramo Oyj:n ja Adapteo Oyj:n osakkeille.

Cramo Oyj:n nettovarallisuus jakautui osittaisjakautumisessa Cramo Oyj:n ja Adapteo Oyj:n välillä seuraavasti:

•           Cramo Oyj:lle jäi 59,55 % ja 
•           Adapteo Oyj:lle siirtyi 40,45 %.


Esimerkki: Jos osakkeenomistaja on hankkinut ennen osittaisjakautumista (30.6.2019) Cramo Oyj:n osakkeen hintaan 12 euroa, on Cramo Oyj:n osakkeen hankintameno osittaisjakautumisen jälkeen 7,15 euroa (59,55 %) ja Adapteo Oyj:n osakkeen hankintameno 4,85 euroa (40,45 %).

Yllä kuvattu hankintamenon jakautuminen ei koske Suomen ulkopuolella asuvia osakkeenomistajia. Suosittelemme muussa maassa verovelvollisten osakkeenomistajien selvittävän oman veroasiantuntijansa kanssa tai paikallisen veroviranomaisen kanssa, miten osakkeen hankintameno määritetään heidän verotuksessaan.

Hankintamenon määrittäminen Suomen tuloverotuksessa

Suomen tuloverotuksessa Cramo Oyj:n osakkeen alkuperäinen hankintameno jaetaan Cramo Oyj:n ja jakautumisvastikkeena saatujen Adapteo Oyj:n osakkeiden välillä joko yhtiöiden jakautumishetken nettovarallisuuksien jakautumisen suhteessa tai osakkeiden käypien arvojen suhteessa. Käypien arvojen suhdetta käytetään, jos nettovarojen jakosuhde poikkeaa olennaisesti osakkeiden käypien arvojen suhteesta. Cramo Oyj:n ja Adapteo Oyj:n osakkeiden käypien arvojen suhde ei olennaisesti poikkea nettovarallisuuksien suhteesta. Siten osakkeen hankintamenot määritetään yllä kerrotulla tavalla nettovarallisuuksien suhteessa.

Lisätietoja päätöksestä löytyy osoitteesta: https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/81329/cramo-oyjn-osittaisjakautumisessa-syntyneen-adapteo-oyjn-sek%C3%A4-cramo-oyjn-osakkeiden-hankintamenon-m%C3%A4%C3%A4ritt%C3%A4minen-verotuksessa/

CRAMO OYJ

Leif Gustafsson
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Aku Rumpunen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh: 040 556 3546, sähköposti: [email protected]


Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.cramogroup.com

Cramo on yksi Euroopan johtavista kone- ja laitevuokrauspalveluyrityksistä, jonka liikevaihto oli 632 miljoonaa euroa vuonna 2018. Cramon noin 300 toimipistettä 11 markkina-alueella palvelee noin 150 000 asiakasta täyden valikoiman kone- ja laitevuokrauspalveluilla. Cramolla on vankka markkina-asema kaikilla avainmarkkinoilla sekä vahva fokus vaativimpiin asiakkaisiin korjaus- ja uudisrakentamisen, teollisuuden sekä julkisen sektorin markkinoilla. Cramo (CRA1V) on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Lisätietoja: www.cramogroup.comwww.twitter.com/cramogroup

Cramo on yksi Euroopan johtavista kone- ja laitevuokrauspalveluyrityksistä, jonka liikevaihto oli 632 miljoonaa euroa vuonna 2018. Cramon noin 300 toimipistettä 11 markkina-alueella palvelee noin 150 000 asiakasta täyden valikoiman kone- ja laitevuokrauspalveluilla. Cramolla on vankka markkina-asema kaikilla avainmarkkinoilla sekä vahva fokus vaativimpiin asiakkaisiin korjaus- ja uudisrakentamisen, teollisuuden sekä julkisen sektorin markkinoilla. Cramo (CRA1V) on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.