Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Detection Technology Oyj yhtiötiedote 21.12.2021 klo 9.00

Detection Technology: Osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla 2018A1 ja 2018A2

Detection Technology Oyj:n optio-oikeuksilla 2018A1 ja 2018A2 on ajanjaksolla 15.10.2021-8.12.2021 merkitty yhteensä 75 000 uutta yhtiön osaketta. Optio-oikeuksilla tehtyjen merkintöjen merkintähinta 1 591 500,00 euroa kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Kaupparekisteriin merkinnän jälkeen yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 14 655 930 osaketta.

Optio-oikeuksien perusteella merkityt osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 29.12.2021. Uudet osakkeet tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien. Osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n First North Growth Market Finland -markkinapaikalla yhtiön vanhojen osakkeiden lisäeränä arviolta 30.12.2021 alkaen.

Merkintäaika optio-oikeuksilla 2018A1 ja 2018A2 on alkanut 2.5.2021, ja se päättyy 31.5.2022. Optio-ohjelmien 2018 ehdot ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.deetee.com/investors/share-and-shareholders/stock-options/.

Lisätietoja
Hannu Martola, toimitusjohtaja
+358 500 449 475, [email protected]

Nordea toimii yhtiön Nasdaq First North GM -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana.

Detection Technology on globaali röntgenilmaisimien ratkaisutoimittaja lääketieteen, turvallisuusalan ja teollisuuden sovelluksiin. Yhtiön ratkaisut ulottuvat valodiodeista optimoituihin ilmaisinjärjestelmiin, joissa on mikropiirejä, elektroniikkaa, mekaniikkaa, ohjelmistoja ja algoritmeja. Yhtiöllä on toimipisteitä Suomessa, Kiinassa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle kaupankäyntitunnuksella DETEC.

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.deetee.com

Detection Technology on vuonna 1991 perustettu yritys, joka kehittää, valmistaa, markkinoi ja myy röntgenkuvantamislaitteisiin komponentteja ja järjestelmiä sekä kehittää niihin liittyvää teknologiaa. Yhtiön tuotteita käytetään lääketieteellisissä röntgenkuvantamislaitteissa sekä turvallisuuteen ja teollisuuteen liittyvissä röntgenkuvantamislaitteissa. Yhtiöllä on toimipisteet Suomessa, Kiinassa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa. Tuotekehitys tapahtuu Suomessa, Kiinassa sekä Ranskassa, ja valtaosa valmistuksesta tehdään Kiinassa.