Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

DNA OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.2.2020 klo 17:05

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Telenor Finland Holding Oy ("Telenor") on 3.2.2020 asettanut välimiesoikeuden hyväksymän vakuuden lunastushinnan ja sille kertyvän koron maksamisesta ja siten saanut omistusoikeuden kaikkiin DNA Oyj:n ("DNA") vähemmistöosakkeisiin osakeyhtiölain ("OYL") 18 luvun 6 §:n mukaisesti. Vakuuden asettamisen ja omistusoikeuden siirtymisen jälkeen lunastusmenettelyssä mukana olevat DNA:n vähemmistöosakkeenomistajat ovat oikeutettuja saamaan ainoastaan lunastushinnan ja sille maksettavan koron.

Nasdaq Helsinki Oy ("Nasdaq Helsinki") on 17.12.2019 DNA:n hakemuksesta päättänyt poistaa DNA:n osakkeet pörssilistalta sen jälkeen, kun omistusoikeus kaikkiin DNA:n ulkona oleviin osakkeisiin on siirtynyt Telenorille lunastusmenettelyssä OYL:n mukaisesti. Kaupankäynti DNA:n osakkeilla Nasdaq Helsingissä keskeytettiin 30.1.2020 ja DNA:n osakkeet on tänään poistettu pörssilistalta Nasdaq Helsingin julkaisemien erillisten tiedotteiden mukaisesti.

DNA:n osakkeiden listalta poistamisen jälkeen DNA ei ole arvopaperimarkkinalain mukaisen tiedonantovelvollisuuden piirissä osakkeiden liikkeeseenlaskijana. DNA:n osakkeiden poistamisella pörssilistalta ei ole vaikutusta DNA:n tiedonantovelvollisuuteen vuonna 2025 erääntyvän joukkovelkakirjalainan (ISIN: FI4000312095) liikkeeseenlaskijana.

DNA Oyj

Lisätietoja:
Marja Mäkinen, Head of IR, DNA Oyj, +358 44 044 1262, [email protected]
DNA:n viestintä, +358 44 044 8000, [email protected]

DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyhtiöistä. Haluamme tehdä asiakkaidemme arjesta mutkattomampaa. Tarjoamme yhteydet, palvelut ja laitteet koteihin sekä töihin ja pidämme näin huolta yhteiskunnan digitalisaatiosta. DNA:n matkaviestinverkon asiakkaat käyttävät eniten mobiilidataa maailmassa liittymää kohden. Olemme Suomen suurin kaapelioperaattori. DNA:lla on yli 4 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Yhtiö valittiin Suomen parhaaksi työpaikaksi vuonna 2019 Great Place To Work -tutkimuksessa suurten yritysten sarjassa. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 942,1 miljoonaa euroa ja yhtiössä työskentelee noin 1600 henkilöä ympäri Suomea. DNA on osa Telenoria, joka on Pohjoismaiden johtava tietoliikenneyhtiö. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi, Facebookissa @DNA.fi ja LinkedInissä.

 

DNA Oyj on yksi Suomen johtavista tietoliikennekonserneista, joka tarjoaa yhteydenpitoon, viihtymiseen ja työntekoon laadukkaita puhe-, data- ja tv-palveluita.