Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

DNA:n vuoden 2019 liikevaihto ja käyttökate ennätyksellisen korkeat vahvan matkaviestinpalveluliikevaihdon siivittämänä

DNA OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.1.2020 KLO 8.30

Tämä tiedote on tiivistelmä DNA:n tilinpäätöstiedotteesta 2019. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja verkkosivuillamme, osoitteessa www.dna.fi/sijoittajat.

Yhteenveto

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Luvut ovat tilintarkastamattomia. IFRS 16 -standardin vaikutus taseeseen ja tuloslaskelmaan on esitetty liitetiedossa 12.

Telenor Finland Holding Oy:n käynnistämän DNA:n vähemmistöosakkaita koskevan lunastusmenettelyn johdosta DNA haki joulukuussa 2019 osakkeidensa julkisen kaupankäynnin lopettamista ja osakkeen poistamista Nasdaq Helsingin pörssilistalta. Kaupankäynti DNA:n osakkeilla päättyy kun Telenor on saanut lunastusmenettelyssä omistusoikeuden kaikkiin DNA:n ulkona oleviin osakkeisiin.

Loka–joulukuu 2019

 • Liikevaihto kasvoi 2,3 % ja oli 242,4 miljoonaa euroa (236,9).
 • Matkaviestinpalveluliikevaihto kasvoi 6,6 % ja oli 123,6 miljoonaa euroa (116,0).
 • Käyttökate kasvoi 10,7 % ja oli 72,4 miljoonaa euroa (65,4). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta oli 29,9 % (27,6).
 • Neljänneksellä liiketuloksen vertailukelpoisuuteen vaikutti heikentävästi 3,1 miljoonan euron kertaluonteinen poisto.
 • Liiketulos laski 8,4 % ja oli 26,1 miljoonaa euroa (28,4). Liiketuloksen osuus liikevaihdosta oli 10,8 prosenttia (12,0).
 • Vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 2,6 % oli 29,2 miljoonaa euroa (28,4).
 • IFRS 16 vaikutti neljänneksellä käyttökatetta parantavasti, ja sillä oli hyvin vähäinen vaikutus liiketulokseen (liitetieto 12).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,14 euroa (0,16).
 • Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) laski 0,6 % ja oli 18,7 euroa (18,9).
 • Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) kasvoi ja oli 17,5 % (14,8).
 • DNA haki joulukuussa osakkeidensa poistamista Nasdaq Helsingin pörssilistalta.

Tammi–joulukuu 2019

 • Liikevaihto kasvoi 3,3 % ja oli 942,1 miljoonaa euroa (911,8).
 • Matkaviestinpalveluliikevaihto kasvoi 7,0 % ja oli 486,4 miljoonaa euroa (454,4).
 • Käyttökate kasvoi 7,2 % ja oli 305,6 miljoonaa euroa (284,9). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta oli 32,4 % (31,2).
 • Vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 8,8 % oli 309,9 miljoonaa euroa (284,9).
 • Katsauskaudella käyttökatteen vertailukelpoisuuteen vaikuttivat 4,3 miljoonan euron yritysjärjestelystä johtuvat kuluerät
 • Liiketuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttivat yhteensä 7,4 miljoonan euron kertaluonteiset erät
 • Liiketulos laski 3,7 % ja oli 133,7 miljoonaa euroa (138,9). Liiketuloksen osuus liikevaihdosta oli 14,2 prosenttia (15,2).
 • Vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 1,6 % oli 141,1 miljoonaa euroa (138,9).
 • IFRS 16 vaikutti katsauskaudella käyttökatetta parantavasti, ja sillä oli hyvin vähäinen vaikutus liiketulokseen (liitetieto 12).
 • Operatiivinen vapaa kassavirta kasvoi 12,3 % ja oli 169,6 miljoonaa euroa (151,0).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,75 euroa (0,77).
 • Matkaviestinliittymäkanta laski 1,9 % 2 822 000 liittymään (2 877 000).
 • Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli edellisvuoden tasolla ja oli 18,7 euroa (18,7).
 • Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) oli edellisvuoden tasolla ja oli 16,2 % (16,2).
 • Kiinteän verkon liittymämäärä (puhe, laajakaista ja kaapelitelevisio) kasvoi 7,7 % ja oli 1 241 000 liittymää (1 152 000).
 • DNA:n hallitus ei ole tilinpäätöksen julkaisuhetkellä tehnyt päätöstä yhtiökokoukselle mahdollisesti ehdotettavasta osakekohtaisesta osingosta.

Vuoden 2020 näkymät

Olemme muuttaneet tulosohjeistustamme, emmekä enää anna ohjeistusta vuodelle 2020 liikevaihdon ja käyttökatteen kehityksestä. Arvioimme kilpailun jatkuvan kireänä vuonna 2020, mutta DNA:n liiketoiminnan kehittyvän myönteisesti. DNA:n rahoitusaseman ja maksuvalmiuden arvioidaan pysyvän hyvänä.

Keskeiset tunnusluvut

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Milj. euroa 10–12/2019 10–12/2018 Muutos-% 1–12/2019 1–12/2018 Muutos-%
Liikevaihto 242,4 236,9 2,3 942,1 911,8 3,3
Käyttökate 72,4 65,4 10,7 305,6 284,9 7,2
osuus liikevaihdosta, % 29,9 27,6   32,4 31,2  
Vertailukelpoinen käyttökate 72,4 65,4 10,7 309,9 284,9 8,8
osuus liikevaihdosta, % 29,9 27,6   32,9 31,2  
Poistot ja arvonalentumiset 46,3 37   171,9 146  
Liiketulos 26,1 28,4 –8,4 133,7 138,9 –3,7
osuus liikevaihdosta, % 10,8 12   14,2 15,2  
Vertailukelpoinen liiketulos 29,2 28,4 2,6 141,1 138,9 1,6
osuus liikevaihdosta, % 12 12   15 15,2  
Tulos ennen veroja 24 26,3 –8,7 124,6 127,7 –2,4
Tilikauden tulos 19 21,2 –10,4 98,8 102,2 –3,3
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 9,3 11,5   12,1 14,1  
Oman pääoman tuotto (ROE), % 13,9 14,2   17,1 16,4  
Investoinnit 74,2 53,7 38,1 158,7 138,3 14,8
Rahavirta investointien jälkeen  3,3 10,5 –68,5  60,6 63,4 –4,6
Vapaa kassavirta omalle pääomalle       88,5 72  
Nettovelka - -   559,1 379,3  
Nettovelka/käyttökate 1,93 1,45   1,83 1,33  
Nettovelkaantumisaste (gearing), % - -   101,4 62,7  
Omavaraisuusaste, % - -   38,8 46,9  
Osakekohtainen tulos (euroa) 0,14 0,16   0,75 0,77  
Laimennettu osakekohtainen tulos (euroa) 0,14 0,16   0,75 0,77  
Henkilöstön määrä kauden lopussa - -   1 624 1 590  

Toimitusjohtajan katsaus

DNA on jälleen suoriutunut hienosti haastavassa markkina­ympäristössä. Tammi–joulukuun liikevaihto kasvoi 3,3 prosenttia ja oli 942,1 miljoonaa euroa. Hyvään kehitykseen myötävaikuttivat erityisesti matkaviestinpalveluliikevaihto, joka kasvoi 7,0 prosenttia ja vilkas mobiililaitemyynti, joka kasvoi 10,3 prosenttia. Vertailukelpoinen käyttökate kehittyi vuoden aikana vahvasti ja kasvu tuli yhtiön molemmilta liiketoiminnoilta. Vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 8,8 prosenttia vertailukaudesta 309,9 miljoonaan euroon, mikä oli 32,9 prosenttia liikevaihdosta.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä kilpailu kiristyi entisestään. Tästä huolimatta sekä kasvu että kannattavuus kehittyivät myönteisesti. Liikevaihto kasvoi 2,3 prosenttia vertailukaudesta ja oli 242,4 miljoonaa euroa. Liikevaihdon hyvä kehitys johtui erityisesti vahvasta matkaviestinpalveluliikevaihdosta, joka kasvoi neljänneksellä 6,6 prosenttia vuoden takaisesta. Kasvu tuli asiakaslaskutuksen ja postpaid-liittymäkannan hyvästä kehityksestä. Mobiililaitemyynti kasvoi 3,2 prosenttia. Käyttökate parani vuoden viimeisellä neljänneksellä 10,7 prosenttia 72,4 miljoonaan euroon ja oli 29,9 prosenttia liikevaihdosta.

Matkaviestinverkkomme liittymämäärät laskivat 55 000 liittymällä loka–joulukuussa. Tämä johtui prepaid-liittymien määrän vähenemisestä. Postpaid-liittymien määrä kasvoi 37 000 liittymällä. Liittymäkohtainen liikevaihto laski hieman vertailukaudesta ja oli 18,7 euroa. Lasku johtuu vertailukautta matalammista yhdysliikennemaksuista. Asiakasvaihtuvuutemme oli 17,5 prosenttia. Kiinteän verkon liittymäkanta kasvoi 89 000 liittymällä erityisesti uusien laajakaistayhteyksien myötä.

Olemme juuri aloittamassa 5G-liittymien myynnin yksityis- ja yritysasiakkaille. Alkuvuoden aikana DNA:n 5G-verkko tulee olemaan käytössä yli 20 paikkakunnalla. 5G-liittymien avulla asiakkaamme saavat käyttöönsä korkeammat nopeudet ja alhaisemmat viiveet. 5G-tekniikan hyödyt ja merkitys asiakaskokemukseen korostuvat jatkuvasti, kun asiakkaat käyttävät yhä rikkaampia sisältöjä; videoiden resoluutiot kasvavat ja viivekriittinen nettipelaaminen lisääntyy. Joulukuussa aloitimme 5G-teknologiaan pohjautuvan kiinteä 5G eli Fixed Wireless Access -palvelun myynnin. Tämä mahdollistaa huippunopean laajakaistapalvelun sellaiseen kohteeseen, johon kuitua ei ole saatavissa tai sen rakentaminen on erittäin kallista. 5G-investointien rinnalla tehostamme ja laajennamme jatkuvasti myös 4G-verkkoamme.

Norjalaisesta tietoliikenneyhtiö Telenorista tuli elokuussa DNA:n pääomistaja 54 prosentin osuudella. Osakekaupan toteutumisen myötä ja sitä seuranneen pakollisen ostotarjouksen jälkeen Telenorin omistus nousi 97,87 prosenttiin kaikista DNA:n osakkeista. Tämä velvoitti Telenorin käynnistämään jäljellä olevia osakkeita koskevan lunastusmenettelyn, jonka seurauksena DNA haki joulukuussa osakkeensa kaupankäynnin lopettamista ja sen poistamista Nasdaq Helsingin pörssilistalta. DNA:n osake poistuu pörssilistalta arviolta alkuvuoden 2020 aikana, kun Telenor on saanut lunastusmenettelyssä omistusoikeuden kaikkiin DNA:n ulkona oleviin osakkeisiin.

Jatkamme liiketoimintamme pitkäjänteistä kehittämistä keskittyen asiakaskokemukseen, henkilöstön työtyytyväisyyteen ja näiden tuloksena saavutettavaan kannattavaan kasvuun. Odotamme liiketoimintamme kehittyvän myönteisesti kuluvana vuonna.

Jukka Leinonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jukka Leinonen, DNA Oyj, puh. 044 044 1000, [email protected]
Talous- ja rahoitusjohtaja Timo Karppinen, DNA Oyj, puh. 044 044 5007, [email protected]
Head of IR Marja Mäkinen, sijoittajasuhteet, DNA Oyj, puh. 044 044 1262, [email protected]
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, [email protected]

DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyhtiöistä. Haluamme tehdä asiakkaidemme arjesta mutkattomampaa. Tarjoamme yhteydet, palvelut ja laitteet koteihin sekä töihin ja pidämme näin huolta yhteiskunnan digitalisaatiosta. DNA:n matkaviestinverkon asiakkaat käyttävät eniten mobiilidataa maailmassa liittymää kohden. Olemme Suomen suurin kaapelioperaattori. DNA:lla on yli 4 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Yhtiö valittiin Suomen parhaaksi työpaikaksi vuonna 2019 Great Place To Work -tutkimuksessa suurten yritysten sarjassa. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 942,1 miljoonaa euroa ja yhtiössä työskentelee noin 1600 henkilöä ympäri Suomea. DNA on osa Telenoria, joka on Pohjoismaiden johtava tietoliikenneyhtiö. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi, Facebookissa @DNA.fi ja LinkedInissä.

 

Liite

DNA Oyj on yksi Suomen johtavista tietoliikennekonserneista, joka tarjoaa yhteydenpitoon, viihtymiseen ja työntekoon laadukkaita puhe-, data- ja tv-palveluita.