Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Dovre Group Oyj                Pörssitiedote                26.10.2022 klo 8.45

DOVRE GROUPIN LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.1.–30.9.2022

Dovren kaikki kolme liiketoiminta-aluetta jatkoivat kannattavaa kasvua vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä

Dovre Group Oyj julkistaa tänään konsernin liiketoimintakatsauksen kaudelta 1.1.–30.9.2022. Tämän liiketoimintakatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. Suluissa edellisvuoden vastaavan ajankohdan vertailuluvut.

Heinäsyyskuu 2022

 • Liikevaihto 59,7 (46,5) milj. euroa – kasvua 28,5 %
  • Projektihenkilöstö: liikevaihto 22,5 (19,4) milj. euroa – kasvua 16,1 %.
  • Konsultointi: liikevaihto 4,4 (3,3) milj. euroa – kasvua 32,8 %.
  • Uusiutuva Energia: liikevaihto 32,9 (23,9) milj. euroa – kasvua 37,9 %.
 • Käyttökate (EBITDA) 3,2 (2,9) milj. euroa – kasvua 10,5 %.
 • Liikevoitto 3,0 (2,7) milj. euroa – kasvua 11,5 %.
 • Voitto ennen veroja 2,9 (1,5) milj. Euroa – kasvua 96,9 %.
 • Tulos emoyhtiön osakkeenomistajille 1,9 (1,5) milj. euroa – kasvua 29,2 %.
 • Osakekohtainen tulos 0,018 (0,014) euroa.
 • Liiketoiminnan nettokassavirta 0,6 (3,4) milj. euroa

Tammisyyskuu 2022

 • Liikevaihto kasvoi 54,3 % ja oli 154,9 (100,4) miljoonaa euroa. Kaikki liiketoiminta-alueet jatkoivat kasvuaan, mutta erityisesti Uusiutuva energia -liiketoiminta kasvoi nopeasti.
  • Projektihenkilöstö: liikevaihto 67,6 (53,4) milj. euroa – kasvua 26,6 %.
  • Konsultointi: liikevaihto 13,3 (11,9) milj. euroa – kasvua 11,8 %.
  • Uusiutuva Energia: liikevaihto 73,9 (35,0) milj. euroa – kasvua 111,0 %. Vertailuluku on ajalta 1.4.–30.9.2021
 • Käyttökate (EBITDA) 7,0 (4,9) milj. euroa – kasvua 41,5 %.
 • Liikevoitto 6,3 (4,3) milj. euroa – kasvua 47,7 %.
 • Voitto ennen veroja 6,0 (4,0) milj. Euroa – kasvua 53,0 %.
 • Tulos emoyhtiön osakkeenomistajille 4,1 (2,5) milj. euroa – kasvua 59,8 %.
 • Osakekohtainen tulos 0,038 (0,024) euroa.
 • Liiketoiminnan nettokassavirta 0,0 (1,2) milj. euroa

Näkymä vuodelle 2022 ennallaan (annettu 25.10.2022)

Dovren liikevaihdon vuonna 2022 odotetaan olevan yli 195 miljoonaa euroa ja liikevoiton (EBIT) yli 7,3 miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJA ARVE JENSEN:

Kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihtomme kasvoi 28,5 % ja oli 59,7 (46,5) miljoonaa euroa. Kasvua vauhditti orgaaninen kasvu kaikilla kolmella liiketoiminta-alueella. Konsultointi ja Uusiutuva Energia kasvattivat kumpikin liikevaihtoaan noin kolmanneksella edellisen vuoden. Olen iloinen nähdessäni, että kaikki kolme liiketoimintasegmenttiä tekivät tällä vuosineljänneksellä jälleen kannattavan liiketuloksen.

Nykyinen energiakriisi ja tarve korvata fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaa energiantuotantoa ohjaavat kasvua kaikilla liiketoiminta-alueillamme, mutta erityisesti Uusiutuvan Energian segmentissämme. Lähes 75 % kolmannen vuosineljänneksen - ja myös tammi–syyskuun - liikevaihdon kasvusta tuli tästä segmentistä, joka koostuu maaliskuussa 2021 ostetun Suvic Oy:n liiketoiminnasta. Kolmannella vuosineljänneksellä Suvic oli mukana rakentamassa seitsemää eri tuulipuistoa Suomessa, ja katsauskauden jälkeen se ilmoitti allekirjoittaneensa sopimuksen kahdesta uudesta tuulipuistohankkeesta, jotka käynnistyvät vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä. Olen ylpeä Suvicin vahvasta kehityksestä ja siitä, kuinka he ovat pystyneet hallitsemaan projektejaan erittäin kiireisen kesäkauden aikana.

Liiketoiminnan volyymi oli korkealla myös projektihenkilöstö- ja konsultointitoiminnoissamme. Palvelujemme lisääntynyt kysyntä Norjassa tuki näiden segmenttien kasvua. Projektihenkilöstötoiminnan liikevaihto kasvoi 16,1 % ja kannattavuus parani selvästi kolmannella vuosineljänneksellä, vaikka tällä segmentillä työskentelevien konsulttien määrä väheni merkittävästi Castberg-projektin päätyttyä Singaporessa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Konsultoinnin 32,8 %:n liikevaihdon kasvuun myötävaikuttivat useat isot projektit Norjassa niin julkisella sektorilla kuin energiasektorilla. Suomen konsultointiliiketoiminnassa Prohan toiminta on ollut aktiivista, ja liiketoimintamme vahvistaminen uusien eSiten-palveluiden avulla etenee suunnitelmien mukaisesti.

Lyhyellä aikavälillä toimintaympäristössämme on edelleen useita huolenaiheita, kuten nykyinen geopoliittinen tilanne, korkea inflaatio ja korkea öljyn hinta. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä energian kysyntä pakottaa hallitukset ja yksityisen sektorin etsimään uusia energiatehokkaita ratkaisuja, minkä uskomme tukevan kaikkien liiketoiminta-alueiden kasvua.

Pandemian jälkeisen erittäin korkean liikevaihdon ja liikevoiton kasvun jälkeen vuonna 2022 odotamme vuoden 2023 kasvulukujen palaavan normaalimmalle tasolle.

Pysyäksemme alamme tiukan kilpailun kärjessä, keskitymme edelleen laajentamaan palveluitamme energia-alalla, jatkamaan kannattavaa kasvuamme ja säilyttämään korkean asiakastyytyväisyyden varmistamalla asiakkaidemme projekteihin parhaat ammattilaiset.

LIIKEVAIHTO

Liikevaihto heinä–syyskuussa

Dovre Groupin liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 28,5 prosenttia ja oli 59,7 (46,5) miljoonaa euroa. Suurin osa kasvusta, lähes kolme neljännestä, tuli Uusiutuvan Energian liiketoiminnasta.

Projektihenkilöstön osuus konsernin liikevaihdosta oli 38 (42) prosenttia, Konsultoinnin 7 (7) prosenttia ja Uusiutuvan Energian osuus 55 (51) prosenttia. Projektihenkilöstön liikevaihto kasvoi 16,1 prosenttia 22,5 (19,4) miljoonaan euroon ja Konsultoinnin liikevaihto kasvoi 32,8 prosenttia 4,4 (3,3) miljoonaan euroon. Uusiutuvan Energian liikevaihto kasvoi 37,9 prosenttia ja oli 32,9 (23,9) miljoonaa euroa.

Liikevaihto tammisyyskuussa

Dovre Groupin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 54,3 prosenttia 154,9 (100,4) miljoonaan euroon. Uusiutuvan energian osuus kasvusta oli noin 71 prosenttia. Vertailukaudella 2021 Uusiutuva Energia sisältyi konsernilukuihin 1.4.2021 alkaen.

Projektihenkilöstön osuus konsernin liikevaihdosta oli 44 (53) prosenttia, Konsultoinnin 9 (12) prosenttia ja Uusiutuvan Energian osuus 48 (35) prosenttia.

Projektihenkilöstön liikevaihto kasvoi 26,6 prosenttia 67,6 (53,4) miljoonaan euroon erityisesti Norjan suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Konsultoinnin liikevaihto kasvoi 11,8 prosenttia ja oli 13,3 (11,9) miljoonaa euroa. Uusiutuva Energia -segmentti on kasvanut nopeasti uusien tuulimyllypuistohankkeiden käynnistämisen myötä vuoden 2021 vertailukauden jälkeen, ja segmentin liikevaihto oli tammi-–syyskuussa 73,9 miljoonaa euroa (35,0 huhti-kesäkuussa 2021).

Valuuttakurssimuutoksilla oli pieni positiivinen vaikutus kolmannen neljänneksen liikevaihtoon. Kiintein valuuttakurssein laskettuna liikevaihto olisi noussut tammi–syyskuussa 52,0 prosenttia vertailukaudesta 54,3 prosentin sijaan.

Liikevaihto segmenteittäin  

7-9
 

7-9
 

Muutos
 

1-9
 

1-9
 

Muutos
 

1-12
Milj. euroa 2022 2021 % 2022 2021 % 2021
Projektihenkilöstö 22,5 19,4 16,1 67,6 53,4 26,6 76,2
Konsultointi 4,4 3,3 32,8 13,3 11,9 11,8 16,1
Uusiutuva Energia* 32,9 23,9 37,9 73,9 35,0 111,0 50,4
Konserni yhteensä 59,7 46,5 28,5 154,9 100,4 54,3 142,7

* Uusiutuva Energia 1.4.2021 alkaen (Suvic-yrityshankinta).

KANNATTAVUUS

Kannattavuus heinä–syyskuussa

Konsernin käyttökate (EBITDA) parani 10,5 prosenttia heinä–syyskuussa ja oli 3,2 (2,9) miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto kasvoi 11,5 prosenttia 3,0 (2,7) miljoonaan euroon. Projektihenkilöstön liikevoitto oli 1,1 (0,7) miljoonaa euroa, Konsultoinnin liikevoitto 0,7 (0,4) miljoonaa euroa ja Uusiutuvan Energian liikevoitto 1,4 (1,8) miljoonaa euroa. Uusiutuvan Energian kolmannen vuosineljänneksen kannattavuus heikkeni edellisvuodesta projektiportfolion muutosten vuoksi. Konsernin muiden toimintojen liiketappio oli -0,1 (-0,1) miljoonaa euroa.

Kannattavuus tammisyyskuussa

Konsernin käyttökate parani tammi-syyskuussa 41,5 prosenttia ja oli 7,0 (4,9) miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto kasvoi 47,7 prosenttia 6,3 (4,3) miljoonaan euroon. Projektihenkilöstön liikevoitto oli 3,2 (1,8) miljoonaa euroa, Konsultoinnin liikevoitto 1,6 (1,7) miljoonaa euroa ja Uusiutuvan Energian liikevoitto 2,3 (1,5) miljoonaa euroa. Konsernin muiden toimintojen liiketappio oli -0,3 (-0,2) miljoonaa euroa.

Käyttökate (EBITDA)  

7-9
 

7-9
 

Muutos
 

1-9
 

1-9
 

Muutos
 

1-12
Milj. Euroa 2022 2021 % 2022 2021 % 2021
Projektihenkilöstö 1,2 0,7 55,0 3,4 2,1 64,6 3,3
Konsultointi 0,7 0,4 60,7 1,6 1,8 -8,8 2,3
Uusiutuva Energia* 1,5 1,8 -18,3 2,4 1,6 54,1 2,0
Muut toiminnot -0,1 -0,1 -6,4 -0,4 -0,5 17,7 -0,7
Kohdistamattomat ** 0,0 0,1 -45,8 -0,1 0,0 -499,8 0,0
Konserni yhteensä 3,2 2,9 10,5 7,0 4,9 41,5 6,9


Liikevoitto  

7-9
 

7-9
 

Muutos
 

1-9
 

1-9
 

Muutos
 

1-12
Milj. Euroa 2022 2021 % 2022 2021 % 2021
Projektihenkilöstö 1,1 0,7 57,1 3,2 1,8 73,2 2,9
Konsultointi 0,7 0,4 65,5 1,6 1,7 -7,5 2,3
Uusiutuva Energia* 1,4 1,8 -18,9 2,3 1,5 54,9 1,9
Muut toiminnot -0,2 -0,1 -3,0 -0,5 -0,6 18,6 -0,7
Kohdistamattomat ** -0,1 -0,1 -37,1 -0,3 -0,2 -46,1 -0,3
Konserni yhteensä 3,0 2,7 11,5 6,3 4,3 47,7 6,1

* Uusiutuva Energia 1.4.2021 alkaen (Suvic-yritysosto).
** Kohdistamattomia kuluja ovat asiakassopimusten ja niihin liittyvien asiakassuhteiden poistot.

RAHAVARAT

Konsernin nettovelat 30.9.2022 olivat 1,3 (0,3) miljoonaa euroa. Konsernin rahavarat olivat 7,9 (6,9) miljoonaa euroa. Konsernin korollinen vieras pääoma oli 9,2 (7,2) miljoonaa euroa, josta 6,2 (4,2) miljoonaa euroa oli lyhytaikaista ja 3,0 (3,1) miljoonaa euroa pitkäaikaista.

Liiketoiminnan nettorahavirta tammi–syyskuussa oli 0,0 (1,2) miljoonaa euroa, ja siihen sisältyy käyttöpääoman muutos -5,6 (-1,7) miljoonaa euroa. Käyttöpääoman muutos johtuu pääasiassa Suvicin lyhytaikaisten saamisten (valmistusasteen mukainen tuloutus) kasvusta.

Liiketoiminnan luonteesta johtuen konsernin kassavirtakehitys on tyypillisesti epäsuotuisa ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

HENKILÖSTÖ

Vuoden 2022 kolmannella vuosineljänneksellä henkilöstön keskimääräinen määrä laski 11,4 % vuodentakaisesta, kun vertailukauden jälkeen saatiin päätökseen suuria projekteja Projektihenkilöstötoiminnassa. Dovre-konsernin palveluksessa oli tammi–syyskuussa keskimäärin 789 henkilöä (763). Keskimääräinen henkilöstömäärä kauden aikana kasvoi Konsultointi- ja Uusiutuva Energia -toimintojen orgaanisen kasvun ansiosta.

Dovre Group työllisti 30.9.2022 708 (884) henkilöä, joista 563 (761) oli Projektihenkilöstön, 101 (92) Konsultoinnin, 42 (30) Uusiutuvan energian ja 2 (2) Muiden toimintojen palveluksessa.

Henkilöstö keskimäärin  

7-9
 

7-9
 

Change
 

1-9
 

1-9
 

Change
 

1-12
lukumäärä 2022 2021 % 2022 2021 % 2021
Projektihenkilöstö 619 741 -16,5 653 654 -0,1 685
Konsultointi 99 88 13,1 97 87 11,9 88
Uusiutuva Energia 42 30 40,0 36 19 88,5 22
Muut toiminnot 2 2 0,0 2 2 -18,2 2
Konserni yhteensä 762 861 -11,4 789 763 3,4 796


Henkilöstö kauden lopussa  

30.9.
 

30.9.
 

Change
 

31.12.
lukumäärä 2022 2021 % 2021
Projektihenkilöstö 563 761 -26,0 743
Konsultointi 101 92 10,4 90
Uusiutuva Energia 42 30 40,0 32
Muut toiminnot 2 2 0,0 1
Konserni yhteensä 708 884 -20,0 865

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Uudet tuulipuistoprojektit

Suvic Oy, joka muodostaa konsernin Uusiutuva Energia -liiketoiminta-alueen, ilmoitti 5.10.2022 solmineensa uuden urakkasopimuksen Pohjois-Pohjanmaalle Iihin rakennettavien Isokankaan ja Palokankaan tuulivoimapuistojen perustusten rakentamista. Uusien tuulipuistojen suunnittelutyöt alkavat vuoden 2022 lopussa ja rakennustyöt alkavat keväällä 2023.

SaraRasa allekirjoitti pellettien poistosopimuksen joulukuuhun 2024 asti

Dovre Groupin osittain omistama osakesijoitus (omistus 19,86 %) SaraRasa Bioindo Pte. Ltd., kertoi 14.10.2022 sopineensa Cellmark Ab:n kanssa, että SaraRasa toimittaa suurimman osan pellettituotannostaan kahden vuoden ajan joulukuusta 2022 alkaen joulukuuhun 2024 saakka Korean markkinoille Cellmarkin palveluita käyttäen. Sopimus on kiinteähintainen ja sopimuksen arvo on noin 14 miljoonaa euroa. Tämä uusi myyntisopimus korvaa aiemman, 25.7.2019 julkistetun samojen osapuolten välisen sopimuksen.

Uusi ohjeistus vuodelle 2022 annettiin 25.10.2022

Dovren liikevaihdon vuonna 2022 odotetaan olevan yli 195 miljoonaa euroa ja liikevoiton (EBIT) yli 7,3 miljoonaa euroa.

Ohjeistuksen noston syynä on Dovren projektihenkilöstö- ja konsultointipalveluiden vahvana jatkuva kysyntä sekä Suvicin varma suorittaminen uusiutuvan energian rakennusprojekteissa.

Espoossa, 26. lokakuuta 2022

DOVRE GROUP OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:

Dovre Group Oyj

Arve Jensen, toimitusjohtaja
puh.  +47 90 60 78 11
[email protected]

Sirpa Haavisto, talousjohtaja
puh. 020 436 2000
[email protected]

Jakelu
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.dovregroup.com

 

Liite


Dovre Group on vuonna 1977 perustettu kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja. Dovre Group -konsernin liiketoimintaryhmät ovat Projektihenkilöstö ja Konsultointi. Konsernilla on toimipisteet Kanadassa, Norjassa, Singaporessa, Suomessa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa.