Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Tecnotree Oyj Sisäpiiritieto 19.10.2021 klo 9.55

DSC kehittää ja järjestää kokonaisvaltaisia urheilutapahtumia ja tukee 1 miljardin dollarin urheilualaa Dubaissa yli 400 urheilutapahtumalla vuosittain. DSC on valinnut Tecnotreen alustan, 5G yhteensopivan Tecnotree Momentsin™, toimimaan keskitettynä urheilutapahtumiin liittyvänä markkinapaikkana muodostaen tapahtumiin liittyvän ekosysteemin. Tämän keskitetyn markkinapaikan kautta ekosysteemin jäsenet, urheilijat, fanit, tapahtumien järjestäjät, lipunmyyjät, laitteiden valmistajat ja valmentajat pystyvät maksimoimaan tarjontansa näkyvyyden. Alusta yksinkertaistaa ja tehostaa lipunmyyntiä, e-sport turnaisten järjestämistä, korkealaatuisen AR/VR avusteisen videon suoratoistoa, on-line valmennusten tarjontaa, ja edistää yleistä tietoisuutta liittyen terveyteen ja urheiluun Dubaissa.

Tecnotree Moments™ on B2B2C-alusta, jonka käyttöönotto mahdollistaa partner ekosysteemien kehittymisen liiketoimintaa tukeviksi yhteisöiksi mahdollistaen ekosysteemin jäsenten transaktiopohjaisen ja/tai jatkuvan liikevaihdon. Alusta yhdistää ekosysteemin jäsenet Telco- sekä Ei-Telco-kanavien kautta asiakaskuntaan tarjotakseen paketoituja palvelukokonaisuuksia, lippuja ja kestotilaustuotteita.

Tämä on ainutlaatuinen ja strateginen liikesuhde Tecnotreelle Lähi -idässä. Tämä mahdollistaa Tecnotreelle uuden skaalautuvan tulovirran. Tecnotree Moments™ suunnittelee solmivansa Edtech-, terveydenhuolto-, peli-, urheilu-, matka- ja viihdealueilla monia tällaisia kumppanuuksia useilla maantieteellisillä alueilla teleoperaattoreiden, hallitusten ja muiden toimialojen kanssa.

Tecnotree on vuonna 1978 perustettu kansainvälisesti operoiva ja teleoperaattoreiden palvelemiseen keskittynyt IT-ratkaisutoimittaja. Asiakkailleen Tecnotree tarjoaa pilvipohjaisia järjestelmiä nykyisten tuotteiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan, näiden taustalla olevien prosessien digitalisoimisiin sekä asiakkaan kokeman arvon kasvattamiseen. Yhtiön tuoteportfolio kattaa teleoperaattoreiden liiketoimintatukijärjestelmien lähes koko kentän (order-to-cash).