Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuosiraportointia ja tavanomaisesti julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot.

Vahvaa liikevaihdon kasvua syys-marraskuussa 2021

Syyskuu-Marraskuu 2021 "Q1 2022" (suluissa vertailuluvut 9-11/2020):

  • Liikevaihto kasvoi 73 % edellisvuoteen verrattuna ja oli 27,2 miljoonaa euroa (15,7). Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli 32 %.
  • Oikaistu EBITDA kasvoi 60 % ja oli 2,0 miljoonaa euroa (1,3) ja oikaistu EBITDA-marginaali oli 7,4 % (8,0 %). EBITDA oli 0,0 miljoonaa euroa (1,3). Oikaistujen ja raportoitujen lukujen erot selittyvät kertaluonteisilla erillä. Kertaluonteisiin eriin sisältyi 2,0 miljoonaan euroa Duell Oyj:n listautumiseen liittyviä palkkioita ja kuluja.
  • Oikaistu EBITA kasvoi 64 % 1,9 miljoonaan euroon (1,1), ja oikaistu EBITA-marginaali oli 6,8 % (7,2 %).
  • Oikaistu liikevoitto nousi 53 % 1,5 miljoonaan euroon (1,0) ja oikaistu liikevoitto-marginaali  oli 5,4 % (6,1 %).
  • Duell Oyj jätti 15.11.2021 Nasdaq Helsinki Oy:lle listautumishakemuksen yhtiön osakkeiden listaamiseksi Nasdaq Helsingin ylläpitämälle First North Growth Market pörssilistalle. Kaupankäynti Duellin osakkeilla alkoi Nasdaq Helsingin First North Growth Marketilla 24.11.2021.

 

Näkymät vuodelle 2022

COVID-19:n aiheuttama epävarmuus jatkuu markkinoilla ja heikentää ennustettavuutta. Käytännössä tilanne aiheuttaa jatkuvia haasteita Duellin toimitusketjulle. Duell on onnistunut hallitsemaan tilannetta hyvin. Tilanteen hallitsemiseksi toteutetut toimenpiteet ovat kuitenkin johtaneet tilapäisesti korkeampiin varastoihin ja käyttöpääoman tasoon.

Duell odottaa liikevaihdon orgaanisen kasvun olevan vähintään 15 prosenttia 31.8.2022 päättyvällä tilikaudella. Orgaaninen liikevaihdon kasvu on laskettu ilman yritysostojen ja -myynnin vaikutusta.


Toimitusjohtaja Jarkko Ämmälä:

Tilikautemme alkua siivitti vahva kysyntä, mikä johti 32 % orgaaniseen liikevaihdon kasvuun edellisvuoteen verrattuna. Yhdessä hiljattain Ranskasta ostetun Tecno Globen ja Alankomaista ostetun IGM:n kanssa raportoitu liikevaihtomme kasvoi 73 % ja oli 27,2 miljoonaa euroa.

Orgaanista kasvua vauhditti vahva kausiluonteinen ennakkomyynti. Vahva liikevaihdon kasvu paransi oikaistua EBITA:amme 64 %. Ensimmäinen vuosineljännes on tyypillisesti tilikautemme alhaisin myyntivuosineljännes ja sisältää merkittävän määrän jälleenmyyjille suunnattua kausiluonteista ennakkomyyntiä alennetulla hintatasolla.

Kasvustrategiamme etenee hyvin huolimatta COVID-19-pandemian aiheuttamasta epävarmuudesta ja siihen liittyvistä haasteista. Ranskan Tecno Globen ja Alankomaiden IGM Tradingin integraatio etenee hyvin aikataulussa ja tuottaa odotettuja myyntisynergiaetuja erityisesti Alankomaissa. Toimme Pohjoismaissa markkinoille oman Amoq-brändimme moottorikelkkakategoriassa, jolla on ollut jonkun verran vaikutusta myyntiimme syys-marraskuussa 2021. Julkaisimme yhteensä yhdeksän uutta tuotemerkkiä vuosineljänneksen aikana.

Kaiken kaikkiaan voin ilokseni todeta, että myynnin kasvuamme alkuvuonna vauhditti hyvin tasapainoinen kysyntä käytännössä kaikilla markkinoillamme ja tuotekategorioissamme. Edistymme hyvin kaikissa myyntikanavissamme, perinteisissä kanavissa ja yhä enemmän verkkomyynnin kautta. Olemme luotettava kumppani, jolla on laaja tuotevalikoima. Matkamme pörssiyhtiönä on alkanut hyvin ja haluan vielä kerran kiittää kaikkia sidosryhmiämme ja uusia osakkeenomistajia luottamuksesta sen toteuttamisessa.
 

 

Tunnusluvut ja suhdeluvut
tuhatta euroa

Q1 2022

(9-11/2021)

Q1 2021

(9-11/2020)

FY 2021

(9/20-8/21)

Liikevaihto

27,154

15,697

76,756

Liikevaihdon kasvu, %

73,0 %

4,6 %

29,1 %

Valuuttakurssineutraali liikevaihdon kasvu, %

70,2 %

4,7 %

26,7 %

Orgaaninen liikevaihdon kasvu, %

32,2 %

-1,7 %

24,1 %

EBITDA

-31

1,261

8,322

EBITDA -marginaali, %

-0,1 %

8,0 %

10,8 %

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, EBITDA

2,051

0

333

Oikaistu EBITDA

2,020

1,261

8,656

Oikaistu EBITDA -marginaali, %

7,4 %

8,0 %

11,3 %

EBITA

-195

1,129

7,711

EBITA -marginaali, %

-0,7 %

7,2 %

10,0 %

Oikaistu EBITA

1,856

1,129

8,044

Oikaistu EBITA -marginaali, %

6,8 %

7,2 %

10,5 %

Liikevoitto

-586

956

7,282

Liikevoitto-marginaali, %

-2,2 %

6,1 %

9,5 %

Oikaistu liikevoitto

1,465

956

7,615

Oikaistu liikevoitto-marginaali, %

5,4 %

6,1 %

9,9 %

Osakekohtainen tulos

-0.07

-

-

Investoinnit aineellisin ja aineettomiin hyödykkeisiin ilman tuotemerkkiostoja

-40

-101

-398

Nettovelka

27,627

26,282

38,683

Nettokäyttöpääoma

41,080

26,464

33,744

Operatiivinen vapaa rahavirta

-7,460

-5,702

2,329

Liiketoiminnan tunnusluvut

Q1 2022

(9-11/2021)

Q1 2021

(9-11/2020)

FY 2021

(9/20-8/21)

Brändien määrä

300

245

291

Omien brändien osuus kokonaismäärästä %

22 %

21 %

21 %

Verkkokaupan osuus kokonaismyynnistä %

26 %

27 %

26 %

Omavaraisuusaste, %

36,1 %

17,2 %

15,2 %

Kokoaikaiset työntekijät

171

101

112

 

Raportointikauden jälkeiset tapahtumat

Joulukuussa 2021 Duell julkisti merkittävän jakelusopimuksen Michelinin kanssa, joka on yksi maailman johtavista rengasvalmistajista. Sopimuksen myötä Michelinin moottoripyörän ja skootterin renkaat tulevat Duellin tuontivalikoimaan Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa.

Keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet (3-5 vuotta)

Kasvu: liikevaihto on 200–300 miljoonaa euroa vuoden 2025 loppuun mennessä, saavutettuna selvästi yli 10 prosentin vuotuisen orgaanisen kasvun ja yritysostojen yhdistelmällä.

Kannattavuus: oikaistu EBITA-marginaali vähintään 13 prosenttia.

Velkaantuminen: nettovelka suhteessa oikaistuun käyttökatteeseen välillä 2–3. Velkaantuneisuus voi tilapäisesti ylittää tavoitealueen (esimerkiksi yritysostojen yhteydessä).

Kun osa velasta, mukaan lukien vaihtovelkakirjalaina, maksettiin takaisin ja osakeanneista saadun tuoton vaikutus huomioidaan, Duellin nettovelka pieneni 29 % 27,6 miljoonaan euroon (38,7 milj. euroa 31.8.2021). Duellin nettovelka suhteessa oikaistuun käyttökatteeseen viimeisen kahdentoista kuukauden ajanjaksolla pieneni 2,9:ään 30.11.2021 (31.8.2021: 4,5).Taloudellinen tiedottaminen ja varsinainen yhtiökokous vuonna 2022

  • Liiketoimintakatsaus syyskuu 2021-marraskuu 2021 (Q1 2022), 18.1.2022 noin klo 8.30.
  • Puolivuosikatsaus syyskuu 2021-helmikuu 2022, 6.4.2022 noin klo 8.30.
  • Liiketoimintakatsaus syykuu 2021-toukokuu 2022, 7.7.2022 noin klo 8.30.
  • Tilinpäätöstiedote tilikaudelta syyskuu 2021-elokuu 2022, 10.11.2022 noin klo 8.30.
  • Vuosikertomus 2022 julkaistaan 14.11.2022 alkavalla viikolla.

 Yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 1.12.2022. Yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus.

Lisätietoja

Jarkko Ämmälä, toimitusjohtaja, Duell Oyj
050 056 5149
[email protected]

Hyväksytty neuvonantaja

Oaklins Merasco Oy
09 612 9670

 

Duell Oyj on vuonna 1983 perustettu mustasaarelainen maahantuontiyritys, jonka maahantuomien ja valmistamien tuotteiden myynti tapahtuu kattavan jälleenmyyntiverkoston kautta Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Hollannissa, Ranskassa, Belgiassa, Saksassa, Englannissa, Irlannissa, Espanjassa, Tsekissä, Romaniassa ja Venäjällä. Duellin maahantuontivalikoimaan kuuluvat kaikki moottoripyöräilyyn, moottorikelkkailuun ja veneilyyn kuuluvat ajovarusteet, tarvikkeet sekä varaosat. Duellin modernit logistiikkakeskukset sijaitsevat Suomessa Mustasaaressa, Ruotsissa Tranåsissa, Hollannissa Hengelossa ja Ranskassa Montpellierissä. Yhtiö työllistää kansainvälisesti tällä hetkellä lähes 200 työntekijää.
Liitteet

Duell on yksi johtavista jakelijoista moottoriurheilun (powersports) jälkimarkkinoilla Pohjoismaissa ja sen toiminta kasvaa nopeasti muualla Euroopassa. Duell tarjoaa moottoripyörä-, ATV‑maastoajoneuvo‑ (all-terrain-vehicle), moottorikelkka-, polkupyörä- ja veneilytuotteita kuten teknisiä osia ja varaosia sekä henkilökohtaisia tarvikkeita (esimerkiksi vaatteita ja varusteita), jälleenmyyjille usealla Euroopan markkinalla.