Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

EAB Group Oyj, Pörssitiedote 4.10.2021 klo 15.10

EAB Group Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen Ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

EAB Group Oyj on 1.10.2021 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n omistusosuus EAB Group Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on ylittänyt 5 prosentin rajan.

Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n omistus on 1.10.2021 tehtyjen osakekauppojen jälkeen 1 112 031 osaketta, joka vastaa 8,03 prosenttia EAB Group Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

EAB Group Oyj:llä on yhteensä 13 843 272 osaketta. Yhtiöllä on vain yksi osakesarja, ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeist % osakkeista Yhteen- Kohdeyhtiön
a ja äänistä laskettu osakkeiden
ja äänistä rahoitus- %-osuus ja äänten
  välineiden kokonaismäärä
kautta
Osuus liputusrajan 8,03% 8,03% 13 843 272
saavuttamisen
tai rikkoutumisen
jälkeen
Edellisessä
liputusilmoituksessa
ilmoitettu osuus
(jos liputettu)

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja
äänet
Osakesarja / Osakkeiden Osakkeiden
osakelaji ja äänten ja äänten
lukumäärä %-osuus
ISIN-koodi Suora (AML Välillinen Suora (AML Välillinen
(jos 9:5) (AML 9:6 ja 9:5) (AML 9:6 ja
mahdollista) 9:7) 9:7)
FI4000157441 1 112 031 8,03%

YHTEENSÄ A 1 112 031 8,03%

Ilmoituksen tiedot liputusvelvollisesta:

Liputusvelvollinen ei ole minkään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön määräysvallassa eikä ilmoitusvelvollisella määräysvaltayhteisöjä, joilla on suora tai välillinen osuus kohdeyhteisössä.

EAB GROUP OYJ
Lisätietoja:
Roman Cherkasov, talousjohtaja
+358 40 847 5959
[email protected]

Pia Hidén, laki-, compliance- ja riskienhallintajohtaja
+358 50 501 1176
[email protected]

Elite Alfred Berg tarjoaa vastuullisia sijoittamisen ja varainhoidon palveluita sekä yksityisasiakkaille, yrityksille että ammattisijoittajille. Elite Alfred Berg on EAB-konsernin markkinointinimi. Konsernin emoyhtiön EAB Group Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Konserniin kuuluu sijoituspalveluita tarjoava EAB Varainhoito Oy ja rahastoyhtiönä ja vaihtoehtorahaston hoitajana toimiva EAB Rahastoyhtiö Oy. Konsernin asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita se palvelee valtakunnallisesti 13 paikkakunnalla. Konsernin palveluksessa on 93 sijoitusalan ammattilaista, minkä lisäksi sen palveluita tarjoaa yli 20 sidonnaisasiamiestä. Konserni hoitaa asiakkaidensa puolesta 3,8 miljardin euron varallisuutta. Tutustu EAB-konsernin palveluihin osoitteessa www.eabgroup.fi.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.eabgroup.fi

Elite Alfred Berg on vuonna 2004 perustettu sijoituspalveluyhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen säästämis-, sijoitus- ja varainhoitopalveluja. Yhtiön yksityispankkiirit ja asiantuntijat palvelevat asiakkaita Suomessa henkilökohtaisesti 13 paikkakunnalla. EAB on keskittynyt erityisesti varakkaiden yksityishenkilöiden varainhoitoon ja yhtiöllä on noin 10 000 asiakasta. EAB:n liiketoiminnan ytimessä on asiakkaiden varallisuudenhoito, jota yhtiö toteuttaa varainhoitomalliensa mukaisesti.