Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

EAB Group Oyj, Pörssitiedote 21.9.2022 klo 10.00

EAB Group Oyj käynnistää muutosneuvottelut

EAB Group Oyj käynnistää tänään 21.9.2022 yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut Evli Oyj:n pyynnöstä. Neuvottelujen piirissä on arviolta 1.10.2022 Evli Oyj:hin sulautuvan EAB Group Oyj:n henkilöstö sekä EAB Varainhoito Oy:n, EAB Rahastoyhtiö Oy:n ja Elite Vakuutuspalvelu Oy:n henkilöstöt, jotka siirtyvät osaksi Evli-konsernia samana päivänä.

Muutosneuvotteluiden piiriin kuuluu myös Evli-konsernin Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat- sekä Konsernitoiminnot-segmenteissä työskentelevä henkilöstö Suomessa, pois lukien tietyt yksittäiset toiminnot, joiden osalta päällekkäisyyttä Evlin ja EAB:n toimintojen osalta ei arvioida olevan sulautumisen tapahtumisen jälkeen.

EAB Group Oyj tiedotti 31.5.2022 allekirjoittaneensa sulautumista koskevan yhdistymissopimuksen Evli Oyj:n kanssa. Sulautumisen täytäntöönpanon arvioidaan toteutuvan 1.10.2022. Neuvotteluissa tullaan käsittelemään Evlin uudelleenorganisointisuunnitelmaa, jonka tavoitteena on muun muassa selkeyttää ja tehostaa sulautumisessa syntyvän Evlin organisaatiota ja osaltaan mahdollistaa yhdistymiselle asetettujen 31.5.2022 tiedotettujen synergiatavoitteiden toteutuminen. Muutosneuvotteluissa käsiteltävät suunnitelmat voivat johtaa toteutuessaan enimmillään 44 toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen vähennykseen. Evlin tavoitteena on, että suunniteltu organisaatio on mahdollista ottaa käyttöön arviolta 11.11.2022.

EAB GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:

EAB Group Oyj

Daniel Pasternack, toimitusjohtaja
+358 50 569 3416
[email protected]

Therese Cedercreutz, hallituksen puheenjohtaja
+358 40 544 2502
[email protected]

Elite Alfred Berg tarjoaa vastuullisia sijoittamisen ja varainhoidon palveluita sekä yksityisasiakkaille, yrityksille että ammattisijoittajille. Elite Alfred Berg on EAB-konsernin markkinointinimi. Konsernin emoyhtiön EAB Group Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Konserniin kuuluu sijoituspalveluita tarjoava EAB Varainhoito Oy ja rahastoyhtiönä ja vaihtoehtorahaston hoitajana toimiva EAB Rahastoyhtiö Oy. Konsernin asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita se palvelee valtakunnallisesti 13 paikkakunnalla. Konsernin palveluksessa on 95 sijoitusalan ammattilaista, minkä lisäksi sen palveluita tarjoaa yli 20 sidonnaisasiamiestä. Konserni hoitaa asiakkaidensa puolesta 3,5 miljardin euron varallisuutta. Tutustu EAB-konsernin palveluihin osoitteessa www.eabgroup.fi.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.eabgroup.fi

Elite Alfred Berg on vuonna 2004 perustettu sijoituspalveluyhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen säästämis-, sijoitus- ja varainhoitopalveluja. Yhtiön yksityispankkiirit ja asiantuntijat palvelevat asiakkaita Suomessa henkilökohtaisesti 13 paikkakunnalla. EAB on keskittynyt erityisesti varakkaiden yksityishenkilöiden varainhoitoon ja yhtiöllä on noin 10 000 asiakasta. EAB:n liiketoiminnan ytimessä on asiakkaiden varallisuudenhoito, jota yhtiö toteuttaa varainhoitomalliensa mukaisesti.