Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

EAB Group Oyj, Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot, Pörssitiedote 6.8.2021 klo 9.10

EAB Group Oyj:n hallitus on päättänyt osingonmaksusta

EAB Group Oyj:n hallitus on päättänyt maksaa osakkeenomistajille osinkoa 0,05 euroa osakkeelta vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen mukaisesti.

Osinko, 0,05 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31. elokuuta 2021 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 7. syyskuuta 2021 tai mahdollisimman pian sen jälkeen.

Vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään, että tilikaudelta 2020 voidaan maksaa osinkoa enintään 0,05 euroa osakkeelta.

EAB GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:

EAB Group Oyj

Daniel Pasternack, toimitusjohtaja
+358 50 569 3416
[email protected]

Therese Cedercreutz, hallituksen puheenjohtaja
+358 40 544 2502
[email protected]

Elite Alfred Berg tarjoaa vastuullisia sijoittamisen ja varainhoidon palveluita sekä yksityisasiakkaille, yrityksille että ammattisijoittajille. Elite Alfred Berg on EAB-konsernin markkinointinimi. Konsernin emoyhtiön EAB Group Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Konserniin kuuluu sijoituspalveluita tarjoava EAB Varainhoito Oy ja rahastoyhtiönä ja vaihtoehtorahaston hoitajana toimiva EAB Rahastoyhtiö Oy. Konsernin asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita se palvelee valtakunnallisesti 13 paikkakunnalla. Konsernin palveluksessa on 93 sijoitusalan ammattilaista, minkä lisäksi sen palveluita tarjoaa yli 20 sidonnaisasiamiestä. Konserni hoitaa asiakkaidensa puolesta 3,8 miljardin euron varallisuutta. Tutustu EAB-konsernin palveluihin osoitteessa www.eabgroup.fi.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.eabgroup.fi

Elite Alfred Berg on vuonna 2004 perustettu sijoituspalveluyhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen säästämis-, sijoitus- ja varainhoitopalveluja. Yhtiön yksityispankkiirit ja asiantuntijat palvelevat asiakkaita Suomessa henkilökohtaisesti 13 paikkakunnalla. EAB on keskittynyt erityisesti varakkaiden yksityishenkilöiden varainhoitoon ja yhtiöllä on noin 10 000 asiakasta. EAB:n liiketoiminnan ytimessä on asiakkaiden varallisuudenhoito, jota yhtiö toteuttaa varainhoitomalliensa mukaisesti.