Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

EAB Group Oyj, Sisäpiiritieto, Pörssitiedote 28.06.2021 klo 15.10.

EAB Group Oyj:n tammi-kesäkuun tuloksesta selvästi positiivinen, koko vuoden 2021 tuloksesta odotetaan selvästi positiivista

EAB Group Oyj (EAB, Yhtiö) antaa ennakkotiedon sekä tammi-kesäkuun, että koko vuoden 2021 nettotuloksesta. Tammi-kesäkuun 2021 tulos on liiketoiminnan positiivisen kehityksen johdosta muodostumassa selvästi positiiviseksi. Myös koko vuoden 2021 nettotuloksen ennakoidaan olevan selvästi positiivinen (aiemmin positiivinen), mikäli markkinatilanne pysyy ennallaan loppuvuoden aikana.

EAB kertoi tilinpäätöstiedotteen julkaisun yhteydessä 12. helmikuuta 2021, että mikäli markkinaympäristö säilyy nykyisellään, on koko vuoden 2021 nettotulos arvion mukaan positiivinen. Liiketoiminta on kehittynyt alkuvuoden aikana hyvin sekä jatkuvan liiketoiminnan että uusien pääomarahastolanseerausten osalta ja tammi-kesäkuun tulos on tämän seurauksena muodostumassa selvästi positiiviseksi. Yhtiö on myös pystynyt ylläpitämään suunniteltua kustannustasoa ja odottaa tuotteidensa kysynnän pysyvän vahvana myös loppuvuoden aikana. Tämä tekee Yhtiön arvion mukaan koko vuoden 2021 nettotuloksesta selvästi positiivisen.

Yhtiö julkaisee puolivuosikatsauksen kaudelta 1.1.-30.6.2021 perjantaina 6. elokuuta 2021.

EAB GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:

EAB Group Oyj

Daniel Pasternack, toimitusjohtaja
+358 50 569 3416
[email protected]

Therese Cedercreutz, hallituksen puheenjohtaja
+358 40 544 2502
[email protected]

Elite Alfred Berg tarjoaa vastuullisia sijoittamisen ja varainhoidon palveluita sekä yksityisasiakkaille, yrityksille että ammattisijoittajille. Elite Alfred Berg on EAB-konsernin markkinointinimi. Konsernin emoyhtiön EAB Group Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Konserniin kuuluu sijoituspalveluita tarjoava EAB Varainhoito Oy ja rahastoyhtiönä ja vaihtoehtorahaston hoitajana toimiva EAB Rahastoyhtiö Oy. Konsernin asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita se palvelee valtakunnallisesti 13 paikkakunnalla. Konsernin palveluksessa on 88 sijoitusalan ammattilaista, minkä lisäksi sen palveluita tarjoaa yli 20 sidonnaisasiamiestä. Konserni hoitaa asiakkaidensa puolesta yli 3 miljardin euron varallisuutta. Tutustu EAB-konsernin palveluihin osoitteessa www.eabgroup.fi.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.eabgroup.fi

Elite Alfred Berg on vuonna 2004 perustettu sijoituspalveluyhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen säästämis-, sijoitus- ja varainhoitopalveluja. Yhtiön yksityispankkiirit ja asiantuntijat palvelevat asiakkaita Suomessa henkilökohtaisesti 13 paikkakunnalla. EAB on keskittynyt erityisesti varakkaiden yksityishenkilöiden varainhoitoon ja yhtiöllä on noin 10 000 asiakasta. EAB:n liiketoiminnan ytimessä on asiakkaiden varallisuudenhoito, jota yhtiö toteuttaa varainhoitomalliensa mukaisesti.