Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

EcoUp Oyj, yhtiötiedote 24.5.2022 klo 17.30

EcoUp Oyj:n hallitus on järjestäytymiskokouksessaan valinnut puheenjohtajakseen Matti Kasken. Hallituksen jäseninä jatkavat Jussi Aho, Kim Poulsen ja Tuomas Mikkonen. Uusiksi jäseniksi valittiin Anne Korkiakoski ja Merja Kivelä.

Matti Kaski omistaa välillisesti yli 10 prosenttia yhtiön osakkeista, eikä hän ole siten riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Tuomas Mikkonen on Kaski Partners Oy:n hallituksen jäsen ja omistaa välillisesti yli 10 prosenttia Kaski Partners Oy:n osakkeista, eikä hän ole siten riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Lisäksi Tuomas Mikkonen toimii toimitusjohtajana Kaski Partners Oy -konserniin kuuluvassa Dynamik Oy:ssä, joka tarjoaa ohjelmistokehityspalveluja yhtiölle, eikä hän siten ole riippumaton yhtiöstä. Muiden hallituksen jäsenten osalta hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuuden ja todennut, että Kim Poulsen, Jussi Aho, Anne Korkiakoski ja Merja Kivelä ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

EcoUp Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Antti Ollikainen

Toimitusjohtaja, EcoUp Oyj

Puhelin: +358 44 703 3170

Sähköposti: [email protected]

Hyväksytty neuvonantaja

Aktia Alexander Corporate Finance Oy

puh. +358 50 520 4098

EcoUp Oyj lyhyesti

EcoUp Oyj edistää rakennusteollisuuden vihreää siirtymää tuottamalla hiilineutraaleja, energiatehokkaita ja kiertotalouteen pohjaavia materiaaleja, palveluita ja teknologiaa, jotka auttavat rakennusalan toimijoita keventämään omaa ympäristökuormitustaan. Yhtiöllä on yli 40 vuotta kokemusta kiertotalousratkaisujen kehittämisestä ja toimittamisesta asiakkaille. Lue lisää: sijoittajat.ecoup.fi

EcoUp on kiertotalouskonserni, joka tarjoaa asiakkailleen hiilineutraaleja, ylijäämävapaita, energiaa säästäviä ja kilpailukykyisiä tuotteita, palveluita ja teknologioita, jotka auttavat sen asiakkaita tekemään niiden toiminnasta ympäristöystävällisempää. Yhtiön tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin kuuluvat esimerkiksi ekologiset eristeet ja kuitutuotteet sekä rakennusalan kiertotalouspalvelut, kuten suurtehoimuroinnit.