Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

 

ELECSTER OYJ                     PÖRSSITIEDOTE 25.4.2019 KLO 15:00

ELECSTER OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 25.4.2019 pitämässään kokouksessa vahvistanut vuoden 2018 tilinpäätöksen ja myöntänyt vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.


Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 0,33 euroa kultakin A- ja K-sarjan osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 29.4.2019 ja maksupäivä 7.5.2019.


Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin kolme. Hallitukseen valittiin Jarmo Halonen, Jukka Halonen ja Hilkka Tuori. Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan 10.000 euron suuruinen vuosipalkkio. Matkakustannukset korvataan

Verohallinnon verovapaiden matkakustannusten korvauspäätöksen mukaisesti. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Jukka Halosen.


Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin KHT Jukka Lahdenpää ja KHT Veikko Terho. Varatilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Moore Stephens Rewinet Oy. Tilintarkastajien palkkio vahvistettiin maksettavaksi kohtuullisen laskun mukaan.


Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta hallituksen esityksen mukaisesti.


Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 9.5.2019 alkaen.


ELECSTER OYJ

Arto Kinnunen
toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Arto Kinnunen, puh. 0400 191 980

JAKELU

Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elecster.fi


Elecster-konserni suunnittelee, valmistaa ja markkinoi päätuotteenaan UHT-maidon prosessointi- ja aseptisia pakkauslinjoja, pastoroidun maidon pakkauslinjoja sekä niihin liittyviä pakkausmateriaaleja. Elecster-konsernin muodostavat emoyhtiö Elecster Oyj sekä tytäryhtiöt Sandudd Oy, Oy Finvac Automation Ltd, Oy Finvenla Ldt Suomessa, A/S Eesti Elecster ja Elecster Baltic OÛ Virossa, OOO Finnpack, OOO Finnpack Systems, OOO Finnpack Upakovka ja OOO Elecster Venäjällä sekä Elecster (Tianjin) Dairy Machinery Ltd ja Elecster (Tianjin) Aseptic Packaging Co.Ltd Kiinassa.