Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

 

ELECSTER OYJ                PÖRSSITIEDOTE 27.4.2021 KLO 14:20

 

ELECSTER OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 27.4.2021 pitämässään kokouksessa vahvistanut vuoden 2020 tilinpäätöksen ja myöntänyt vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 0,28 euroa kultakin A- ja K-sarjan osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 29.4.2021 ja maksupäivä 6.5.2021.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti palkitsemisraportin.

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin kolme. Hallitukseen valittiin Jarmo Halonen, Jukka Halonen ja Hilkka Tuori. Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan 12.000 euron suuruinen vuosipalkkio. Matkakustannukset korvataan Verohallinnon verovapaiden matkakustannusten korvauspäätöksen mukaisesti. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Jukka Halosen.

Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin KHT Jukka Lahdenpää ja KHT Veikko Terho. Varatilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Moore Rewinet Oy. Tilintarkastajien palkkio vahvistettiin maksettavaksi kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta hallituksen esityksen mukaisesti.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 7.5.2021 alkaen.

ELECSTER OYJ

Arto Kinnunen

toimitusjohtaja

 

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Arto Kinnunen, puh. 0400 191 980

 

JAKELU

Nasdaq OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.elecster.fi

 

 


Elcester on vuonna 1966 perustettu yhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi UHT-maidon prosessointilinjoja ja aseptisia pakkauslinjoja, pastöroidun maidon pakkauslinjoja sekä edellisiin liittyviä pakkausmateriaaleja maailmanlaajuisesti. Konsernin kotipaikkakunta on Akaa ja sillä on valmistustoimintaa Suomen lisäksi Eestissä, Venäjällä ja Keniassa. Konsernin liiketoiminta jakautuu kolmeen liiketoimintasegmenttiin: Teollisuustuotteet, Kuluttajatuotteet ja Muut toiminnot. Teollisuustuotteet-segmentin asiakkaat ovat pääosin meijereitä.