Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Endomines AB, Stock Exchange Release 29 April 2020 at 16:00 CEST

Endomines AB's Annual Report in Swedish is now published on the Company's website www.endomines.com

The Finnish and English summary versions of the annual report will be published later.

Contact person
Marcus Ahlström, Deputy CEO and CFO, +358 50 544 68 14, mar[email protected]

The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 16:00 CEST on 29 April 2020.  

About Endomines
Endomines is a mining and exploration company with its primary focus on gold. The Company explores for gold along the Karelian Gold Line in Eastern Finland and develops mining operations in Idaho, USA. Endomines aims to improve its long-term growth prospects by increasing its exploration activities and through acquisitions. Endomines aims to acquire deposits that are situated in stable jurisdictions and can be brought to production rapidly with limited investments.

The shares trade on Nasdaq Stockholm (ENDO) and Nasdaq Helsinki (ENDOM).

Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.