Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Endomines AB (publ), Pörssitiedote 31.5.2022 kello 13:00 CEST

Endomines tiedottaa Suomen ja Yhdysvaltojen toimintojensa edistymisestä.

Pampalo Suomi

Viime aikoina kullan hinnan kehitys on ollut hyvin positiivista. Endomines on tutkinut mahdollisuutta hyödyntää muita alueita ja tunnettuja kultaesiintymiä Karjalan kultalinjan alueella nostaakseen kullan tuotantoa Pampalossa. Ensimmäisenä askeleena Endomines avaa avolouhoksen itäosan tuotantoon. Avolouhoksen suunnitellaan olevan tuotannossa syyskuussa 2022 ja sen arvioidaan nostavan kullan tuotantotasoa Pampalossa 10-20 %:lla. Avolouhoksen mineraalivarat on arvioitu olevan noin 150000 t kullan keskipitoisuuden ollessa 1.2 g/t. Avolouhoksen tuotannon arvioidaan kestävän noin 2.5 vuotta.

"Päivitämme parhaillaan pitkän tähtäimen strategiaamme. Karjalan kultalinjan operaatioiden kehittäminen on merkittävä osa tulevaisuuden strategiaamme. Kullan nykyhinta mahdollistaa kannattavan kullan tuotannon alhaisemman pitoisuuden varannoista kuin aikaisemmin ja meillä on vapaata kapasiteettia Pampalon tuotantolaitoksella. Avolouhoksen itäosan avaaminen on ensimmäinen askel lisämateriaalien tuomiseksi Pampalon tuotantoon ja uskon tämän kehityksen jatkuvan myös tulevaisuudessa. Karjalan kultalinjalla on merkittävää kullan tuotanto potentiaalia. On todennäköistä, että tulemme myös hakemaan lisärahoitusta kehitysaktiviteettien nopeuttamiseksi," sanoo toimitusjohtaja Kari Vyhtinen.

Friday Idaho, USA

Keskeytettyään tuotannon Fridayn kaivoksella vuoden 2021 alkupuolella, Endomines on toteuttanut maanalaisen timanttikairauskampanjan testatakseen malmilinssien laajuutta sekä jatkuvuutta nykyisen S4500-kaivostason alapuolella. Kairaustulokset ovat olleet hyvin rohkaisevia, sillä kahdeksasta (8) kampanjassa kairatusta reiästä, yhteensä 342 m, viisi (5) reikää lävisti korkean pitoisuuden (yli 8 g/t) kultamineralisaation ulottuen jopa 60m pystysuoraan nykyisen kaivostason alapuolelle. Lisää kairausta on tehtävä, jotta kultamineralisoituneiden rakenteiden jatkuvuus ja muoto voidaan paremmin määrittää tulevaa kaivosuunnittelua varten.

[image]

Kuva 1: Fridayn kaivoksen pituusleikkaus, Idaho, USA

Taulukko 1 -Vuoden 2022 timanttikairaustulokset Fridayn kaivoksesta, Idaho, USA

+---------+-----+-----+----------------------+---------------------+-----+
|ID |Mistä|Mihin|Lävistyksen pituus (m)|Todellinen leveys (m)|Au |
| |(m) |(m) | | |(g/t)|
+---------+-----+-----+----------------------+---------------------+-----+
|FD21-041 |16.8 |18.0 |1.2 |1.0 |5.6 |
+---------+-----+-----+----------------------+---------------------+-----+
| |22.3 |25.3 |3.1 |2.6 |6.0 |
+---------+-----+-----+----------------------+---------------------+-----+
|Including|23.5 |24.1 |0.6 |0.5 |12.5 |
+---------+-----+-----+----------------------+---------------------+-----+
| |30.8 |33.9 |3.1 |2.6 |7.2 |
+---------+-----+-----+----------------------+---------------------+-----+
|FD21-042 |29.7 |31.0 |1.2 |0.9 |7.1 |
+---------+-----+-----+----------------------+---------------------+-----+
|FD21-043 |9.0 |9.9 |0.9 |0.9 |3.7 |
+---------+-----+-----+----------------------+---------------------+-----+
| |13.2 |15.9 |3.5 |3.3 |4.8 |
+---------+-----+-----+----------------------+---------------------+-----+
|Including|14.0 |14.9 |0.9 |0.9 |9.0 |
+---------+-----+-----+----------------------+---------------------+-----+
|FD21-044 |20.2 |22.6 |2.4 |2.3 |3.7 |
+---------+-----+-----+----------------------+---------------------+-----+
|FD22-001 |21.2 |27.9 |6.7 |6.4 |8.5 |
+---------+-----+-----+----------------------+---------------------+-----+
|Including|26.2 |26.5 |0.3 |0.3 |37.3 |
+---------+-----+-----+----------------------+---------------------+-----+
|FD22-002 |0.0 |2.7 |2.7 |2.2 |8.5 |
+---------+-----+-----+----------------------+---------------------+-----+
|FD22-003 |25.2 |27.9 |2.7 |1.6 |4.4 |
+---------+-----+-----+----------------------+---------------------+-----+
| |38.9 |39.8 |0.9 |0.5 |36.7 |
+---------+-----+-----+----------------------+---------------------+-----+
| |44.4 |47.4 |3.1 |1.8 |20.4 |
+---------+-----+-----+----------------------+---------------------+-----+
|Including|46.2 |47.4 |1.2 |0.7 |32.1 |
+---------+-----+-----+----------------------+---------------------+-----+
|FD22-004 |7.3 |8.2 |0.9 |0.4 |3.5 |
+---------+-----+-----+----------------------+---------------------+-----+
| |27.1 |30.7 |3.5 |1.4 |3.2 |
+---------+-----+-----+----------------------+---------------------+-----+
| |37.8 |38.7 |0.9 |0.4 |3.7 |
+---------+-----+-----+----------------------+---------------------+-----+
| |46.5 |49.3 |2.7 |1.1 |3.8 |
+---------+-----+-----+----------------------+---------------------+-----+

Huomautus: Vain yli 3,4 g/t pitoisuudet on raportoitu.

"Fridayn tulokset ovat hyvin lupaavia ja lisävahvistavat kultamineralisaation alueella. Olemme arvioineet tulokset kokonaisuudessaan ja tulleet siihen johtopäätökseen, että lisäkairauksia kuitenkin tarvitaan tuotannon uudelleenkäynnistämiseksi Fridayn kaivoksella. Fridayn ylösajossa oli useita haasteita vuonna 2021 ja meillä tulee olla yksityiskohtaisemmat kaivossuunnitelmat olemassa tuotannon käynnistämiseksi. Yrityksenä millä on rajoitetut taloudelliset resurssit, tulemme priorisoimaan itäosan avolouhoksen avaamisen Pampalossa Fridayn edelle ja sen johdosta lisäkairaustarve arvioidaan Fridayssa loppuvuodesta 2022. Tulemme myös tutkimaan yhteistyömahdollisuuksia Fridayn kaivoksella ja Orogranden tuotantolaitoksella," sanoo toimitusjohtaja Kari Vyhtinen. 

Kairaustekniikka

Maanalaisen kairauksen toteutti American Drilling, käyttäen Hagby 1000/Sandvik DE130:a NQ-putkia, jotka tuottavat kairasydäntä 47,6 mm halkaisijalla. Kairareikien sijainnit, alkusuunta ja -kaateet mitattiin kaivosmittauslaitteistolla. Reiät olivat pääosin alle 100m mittaisia ja reikämittauksia ei suoritettu. Saanti oli yli 90 %. Kaikki reiät paine-injektoitiin lopuksi.

Analyysi ja QA/QC protokollat

Kairasydämet on raportoitu Endominesin oman henkilökunnan sekä sopimusgeologien toimesta. Kairasydännäytteiden valmistelutyöt on suoritettu Endominesin laboratoriossa Oro Granden tuotantolaitoksessa Elk Cityssä, Idahossa. Yritykset, joita käytettiin analysointiin, olivat American Analytical Services (Osburn, Idaho), Skyline Laboratories (Tucson, Arizona) ja Bureau Veritas (Vancouver, Canada). Kullan analysointiin käytettiin Fire assay metodia.

Normaaleja QA/QC (laadunvarmistus ja laadunvalvonta) menetelmiä on käytetty kaikkien näytteiden kohdalla, sisältäen standardien (CDN Resource Labs, Kanada) ja duplikaattinäytteiden toimittamisen osana näytteenotto-ohjelmaa. Näytteiden valmistelutyö, turvallisuus ja kemialliset analyysit vastaavat tai ylittävät tämänhetkiset teollisuusstandardit ja JORC-koodin vaatimukset.

 

Pätevä henkilö

Tämän tiedotteet tekniset tiedot on hyväksynyt FM Jani Rautio, Eurogeologi, jolla on Fennoscandian Association for Metals and Mining Professionals (FAMMP) standardien mukainen "Qualified Person" status, Jani Rautio on Endominesin työntekijä.

Lisätietoja:

Kari Vyhtinen, toimitusjohtaja, [email protected],+358 40585 0050

Tämä tiedote sisältää sellaista tietoa, joka Endomines AB:n on julkaistava arvopaperimarkkinalain mukaan. Tämä tiedote on annettu julkaistavaksi 31.5.2022 kello 13:00 CEST.
 

Endomines
 

Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö louhii kultamalmia ja tuottaa kultarikastetta Pampalon kaivoksella Itä-Suomessa sekä harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla. Lisäksi yhtiö on kehittämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa ja Montanassa. Endomines pyrkii parantamaan kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM)

Endomines on vuonna 2005 kultakaivoksiin keskittynyt kaivosteollisuuden tuotanto- ja kehitysyhtiö (ns. junior mining company). Endomines-konserni koostuu Ruotsiin rekisteröidystä emoyhtiö Endomines AB:stä ja sen täysin omistamista suomalaisista ja yhdysvaltalaisista tytäryhtiöistä. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.