Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Endomines AB, pörssitiedote  3.3.2020 klo 08:30 CET

Endomines julkistaa vuoden 2020 mineraalivarantoarviot Pampalon kultakaivokselle sekä varannot muille Karjalan kultalinja kohteille, 31.12. 2019 tilanteen mukaisesti, ja varantoarviot kultaprojekteille Idahossa Yhdysvalloissa.

Pampalon kaivoksen kultavarannot sekä Karjalan kultalinjan varannot

Pampalon kaivos on pidetty ns. care & maintenance:lla lokakuusta 2018 alkaen. Näin ollen Pampalon mineraalivarannot ovat pysyneet muuttumattomina. Pampalon malmin syväjatkeen varannot ovat 16 610 unssia kultaa 101 500 tonnissa mineralisoitunutta kiveä, sekä mahdolliset varannot 20 340 unssia kultaa 118 125 tonnissa mineralisoitunutta kiveä. Vuonna 2018 kullan hinta ei vielä mahdollistanut investointeja näiden malmivarantojen kehittämiseen. Kullan hinnan nousun myötä yritys uudelleenarvioi tilannetta.

Karjalan kultalinjan muihin raportoituihin mineraalivarantoihin ei ole ollut muutoksia. Tavoitteena on päivittää ja vahvistaa mineraalivarantoarviot vuoden 2020 aikana. Päivitys tulee heijastamaan lisääntynyttä geologista ymmärrystä varannoista sekä muutoksia nykyisessä markkinatilanteessa.

Pampalon kaivoksen ja Karjalan kultalinjan arviot on laadittu JORC 2012 raportointikoodin mukaisesti (Australian Code for Reporting of Mineral Resources and Ore Reserves (Joint Ore Reserve Committee - JORC-code)).

Kultavarannot Idahossa, Yhdysvalloissa

Vuoden 2019 aikana Endomines jatkoi työtään tiedon ja ymmärryksen lisäämistä Idahon kultaprojekteista, jotka se hankki helmikuussa 2018. Endomines jatkaa  Fridayn maanalaisen kaivoksen kehittämistä ja osan 97,200 kultaunssin mitattujen ja osoitettujen varantojen muuttamista malmireserveiksi. Fridayn mahdolliset varannot ovat 46,700 unssia kultaa 296 000 tonnissa mineralisoitunutta kiveä.

Vuonna 2018 Buffalo Gulch -projektin historialliset tiedot todennettiin ja muunnettiin mitatuiksi ja osoitetuiksi varannoiksi suuruudeltaan yhteensä 114,700 unssia kultaa 6 745 miljoonassa tonnissa mineralisoitunutta kiveä. Samanlainen muunnos on suunnitteilla Deadwoodin historiallisille varannoille. Tämän lisäksi yhtiö tekee töitä kehittääkseen mineraalivarantoarvioita Kimberly ja Rescue projekteille malminetsintäohjelmien kautta jo tunnetuille kulta- ja hopeajuoniesiintymien alueelle.

Deadwoodin, Rescuen ja Kimberlyn malminetsintäprojekteja koskevat mineraalivarannot on määritelty historiallisiksi, sillä ne ovat tehty ennen tämän päivän parempaan ymmärrykseen tähtääviä standardeja. Endomines huomauttaa, että vaikka esitetyt historialliset varannot Kimberlylle, Rescuelle ja Deadwoodille vaikuttavat olevan linjassa NI 43-101 kappaleiden 1.2 ja 1.3 määritelmien kanssa, pätevyyden omaava henkilö ei ole tehnyt tarpeeksi töitä luokitellakseen historialliset arviot kuten nykyiset mineraalivarannot, ja Endomines ei käsittele historiallisia arvioita nykyisinä tai luotettavina.

Fridayn kaivokselle ja Buffalo Gulch -projektille raportoidut mineraalivarannot Idahossa, Yhdysvalloissa, on luokiteltu Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum ("CIM") -standardien mukaisesti. "CIM Definition Standards - For Mineral Resources and Mineral Reserves", valmistellut CIM Standing Committee on Reserve Definitions ja ottanut käyttöön CIM Council 10.05.2014.

Muiden Idahon projektien mineraalivarantoihin ei ole tullut muutoksia. Mineraalivarantoarviot pyritään päivittämään ja vahvistamaan vuoden 2020 aikana. Päivitys tulee heijastamaan lisääntynyttä geologista ymmärrystä varannoista sekä muutoksia nykyisessä markkinatilanteessa.

Taulukko 1. Pampalon ja Karjalan kultalinjan mineraalivarannot

Mineraalivarannot  
- Karjalan
Kultalinja
(tilanne
31.12.2019)
Esiintymä Tonnit Pitoisuus Oz kg Luokittelu Laatija    
Au g/t
Pampalo Resources                
Pampalo Deep 101 5,1 16 517 Osoitetut Endomines (1)  
500 610
Pampalo East 229 1,8 12 401 Osoitetut Endomines (2)  
000 900
Pampalo NW 29 000 2,5 2 28 71 Osoitetut Endomines (3)  

0
Pampalo Osoitetut 359 2,8 31 989 Osoitetut Endomines    
yht. 500 790
Pampalo Deep 118 5,36 20 633 Mahdollinen Endomines (1)  
125 340
Pampalo D-zone 164 1,9 9 91 308 Mahdollinen Endomines (1)  
110
0
Pampalo East 62 000 1,4 2 79 87 Mahdollinen Endomines (2)  

0
Pampalonlammit 103 1,8 5 96 185 Mahdollinen Endomines (3)  
000
0
Pampalo 447 2,7 39 1 21 Mahdollinen Endomines    
Mahdollinen yht. 235 000
3
Karjalan                
Kultalinjan
varannot
Hosko 35 000 4,1 4 56 142 Mitatut Geoconsulting (4)  
Parkkinen
0
Hosko 675 1,2 25 801 Osoitetut Geoconsulting (4)  
000 760 Parkkinen
Muurinsuo 354 1,9 22 687 Osoitetut Endomines (6)  
000 080
Kuivisto East 37 000 3,2 3 81 118 Osoitetut MAPTEK    

0
Karjalan 1 101 1,6 56 1 74 Mitatut ja      
Kultalinja M+O 000 210 Osoitetut
yht. 8
Hosko 240 0,8 6 02 187 Mahdollinen Geoconsulting (4)  
000 Parkkinen
0
Rämepuro 136 2,3 9 93 309 Mahdollinen Geoconsulting (5)  
000 Parkkinen
0
Muurinsuo 231 1,4 10 323 Mahdollinen Endomines (6)  
000 400
Kuivisto East 145 1,0 4 66 145 Mahdollinen MAPTEK    
000
0
Kuittila 275 2,6 22 715 Mahdollinen GSF,    
000 990 historical
Korvilansuo 256 2,0 16 512 Mahdollinen Outotec (7)  
000 460 (Finland) Oy
Karjalan 1 283 1,7 70 2 19 Mahdollinen      
Kultalinja 000 460
mahdolliset Yht. 1
 
Mineraalivarannot      
on arvioitu JORC
-koodin mukaan
(paitsi
Kuittila),
kaikki numerot
ovat
riippumattomasti
pyöristetty. 
Mineraalivarannot  
on raportoitu
sisältäen
malmireservit.
(1) Cut-off 1,5  
g/t; topcut 10-20
g/t kultaa
(2) Cut-off 0,5  
g/t; topcut 7 g/t
kultaa
(3) Cut-off 0,5  
g/t; topcut 10
g/t
kultaa
(4) Cut off 0,5  
g/t; topcut 11g/t
(alhaisen
pitoisuuden alue)
tai 50 g/t gold
(korkeapitoinen
alue)
(5) Cut-off 0,5  
g/t, topcut 40
g/t
kultaa
(6) Cut-off 0,5  
g/t, topcut 10
g/t
kultaa
(7) Cut-off 0,5  
g/t gold; ei top
cut:ia
Troy ounce =  
31,1035 g  
                       

Taulukko 2. Idahon, Yhdysvallat, mineraalivarannot

Mineraalivarannot
- Idaho,
Yhdysvallat 
(tilanne
31.12.2019)
Esiintymä Tonnit Pitoisuus Oz kg Luokiteltu Laatinut  
Au g/t
Friday Varannot              
Mitatut 245 6,88 54 1 68 Mitatut Hard Rock (1,2)
000 200 Consulting
6
Osoitetut 217 6,16 43 1 33 Osoitetut Hard Rock (1,2)
000 000 Consulting
7
Mitatut + 462 6,54 97 3 02 M+O Hard Rock (1,2)
Osoitetut yht. 000 200 Consulting
3
Mahdollinen 296 4,91 46 1 45 Mahdollinen Hard Rock (1,2)
000 700 Consulting
3
Buffalo Gulch              
Varannot
Mitatut 3 515 0,57 64 2 01 Mitatut Hard Rock (1,3,4)
000 800 Consulting
6
Osoitetut 3 230 0,48 49 1 55 Osoitetut Hard Rock (1,3,4)
000 900 Consulting
2
Mitatut + 6 745 0,53 114 3 56 M+O Hard Rock (1,3,4)
Osoitetut yht. 000 700 Consulting
8
Mahdollinen 2 128 0,38 25 799 Mahdollinen Hard Rock (1,3,4)
000 700 Consulting
Historialliset              
Varannot
Rescue 67 000 21,35 45 1 43 Historiallinen Kimberly (5)
980 Mines,
0 (2004)
Kimberly 261 19,18 160 5 00 Historiallinen Laczay, (5)
000 930 (2010)
5
Deadwood 2 375 0,77 58 1 82 Historiallinen BEMA Gold (5)
000 601 Corporation
3 (1989)
Historialliset 2 703 3,06 265 8 25     (5)
Varannot 000 511
8

 *Lisätiedot:  
(1) Mitattujen, osoitetuttujen ja mahdollisten mineraalivarantojen luokittelu
on tehty CIM -standardin määritelmien mukaan. Mineraalivarannoilla, jotka
eivät ole mineraalireservejä, ei ole osoitettua taloudellista kannattavuutta
ja ei ole takeita, että mineraalivarannot tullaan muuntamaan
mineraalireserveiksi. Mineraalivarantojen tonnit ja metallipitoisuus on
pyöristetty heijastamaan arvion tarkkuutta, ja numerot eivät välttämättä
täsmää pyöristämisestä johtuen.
 
(2) Mineraalivarantoarvion on tehnyt HRC, perustuen 1.3.2016 saatavilla
olevaan dataan ja tietoon. Mitatut, osoitetut ja mahdolliset mineraalivarannot
on raportoitu koskien perustapausarviota, joka on tehty 3.4 g/t cutoff
-kultapitoisuudella perustuen arvioituihin käyttökustannuksiin, saantoihin ja
$1,300/oz kullan hintaan.
 
(3) Mineraalivarantoarvion on tehnyt HRC, perustuen 10.12.2017 saatavilla
olevaan dataan ja tietoon. Mitatut, osoitetut ja mahdolliset mineraalivarannot
on raportoitu koskien perustapausarviota, joka on tehty 0.14 g/t cutoff
-kultapitoisuudella perustuen arvioituihin käyttökustannuksiin, saantoihin ja
$1,300/oz kullan hintaan.
 
(4) Mineraalivarannot, jotka jäävät avolouhosmallin sisään täyttää
kohtuulliset näkymät taloudelliseen louhintaan ja voidaan julistaa
mineraalivarannoiksi.  Avolouhoksen optimointi perustuu oletettuun
kullanhintaan US$1,300/oz, louhinta, prosessointi ja G&A kuluihin US$15.20 per
prosessoitu tonni. Metallurgiset saannot kullalle on oletettu 90%.
 
(5) Endomines varoittaa, että vaikka esitetyt historialliset varannot
vaikuttavat olevan linjassa NI 43-101 kappaleiden 1.2 ja 1.3 määritelmien
kanssa, pätevyyden omaava henkilö ei ole tehnyt tarpeeksi töitä
luokitellakseen historialliset arviot kuten nykyiset mineraalivarannot ja
Endomines ei käsittele historiallisia arvioita nykyisinä tai luotettavina.
 
Troy ounce = 31,103

Tässä tiedotteessa julkaistua Suomen projektien mineraalivarantoarvioiden päivitystä on johtanut Eurogeologi, FM Jani Rautio, jolla on Fennoscandian Association for Metals and Mining Professionals (FAMMP) standardien mukainen "Qualified Person" status. Jani Rautio on Endominesin työntekijä.

Fridayn Underground ja Buffaco Gulch projektien mineraalivarantoarvioista vastaa Endominesin työntekijä, pätevä henkilö ("Qualified Person"), Zachary Black. Friday Underground ja Orogrande Open Pit projektin tekniset raportit valmistuivat 12.12.2017.

Lisätietoja
Greg Smith, CEO, +44 7717 880 923, [email protected]

Tämä tiedote sisältää sellaista tietoa, joka Endomines AB:n on julkaistava EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan. Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilön toimesta julkaistavaksi 3.3.2020 kello 08:30 CET.

Endomines
Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).

Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.