Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Enersense International Oyj
Pörssitiedote 14.9.2021 klo 9.30

Enersense International Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen MBÅ Invest Oy:ltä. Ilmoituksen mukaan MBÅ Invest Oy:n osakeomistus Enersense International Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on laskenut 16,82 prosenttiin 13.9.2021. Ilmoituksen mukaan tällä yhtiöllä on yhteensä 2 253 072 Enersense International Oyj:n osaketta, mikä vastaa 16,82 prosenttia kaikista Enersense International Oyj:n osakkeista ja äänistä.

Liputusvelvollisen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakke % osakkeista ja Yhteenlaskettu Kohdeyhtiön
äänistä %-osuus osakkeiden
i rahoitusvälineiden ja äänten
s kautta kokonaismäärä
t
a
ja
äänistä
Osuus liputusrajan 16,82 % - 16,82 % 13 397 729
saavuttamisen
tai rikkoutumisen
jälkeen
Edellisessä
liputusilmoituksessa
ilmoitettu osuus
(jos liputettu)

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet
Osakesarja/osakelajiISIN Osakkeiden ja Osakkeiden ja
-koodi (jos mahdollista) äänten äänten %-osuus
lukumäärä
Suora(AML 9:5) Välillinen(AML Suora(AML Välillinen(AML
9:6 ja 9:7) 9:5) 9:6 ja 9:7)
FI4000301585 2 253 072 - 16,82 % -
A YHTEENSÄ 2 253 072 16,82 %

Tietoja liputusvelvollisesta ja koko määräysvaltaketjusta, jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus %-osuus osakkeista ja Osakkeet, äänet ja
osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden rahoitusvälineet
äänistä kautta yhteensä
MBÅ 16,82 % - 16,82 %
Invest
Oy
 

Enersense on vuonna 2005 perustettu suomalainen, kansainvälisesti toimiva päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja. Yhtiön päätoimialoja ovat teollisuus, rakentaminen, energia ja tietoliikenne. Enersense tukee palveluillaan ja osaamisellaan pohjoismaisten ja kansainvälisten teollisuus-, energia-, tietoliikenne- ja rakennusalan yhtiöiden siirtymistä kohti päästötöntä tulevaisuutta. Enersensen monipuoliset palvelut pitävät sisällään projektien elinkaaren eri vaiheet suunnittelusta ja toteutuksesta kunnossapitoon ja huoltoon.