Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Enersense International Oyj   
Pörssitiedote 3.1.2022 klo 12.15

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja Enersense International Oyj ("Enersense") tiedotti 8.12.2021 allekirjoittaneensa sopimuksen 13-18 miljoonan euron oman pääoman ehtoisesta sijoituksesta vihreän vedyn tuottajayhtiöön P2X Solutions Oy:öön ("P2X") sekä sen yhteydessä sovitusta kumppanuusjärjestelystä.  Sijoitus- ja yhteistyöhankkeen toteutuksen edellytyksenä oli työ- ja elinkeinoministeriön merkittävä tuki P2X:lle Harjavallan tuotantolaitoksen rakentamiseen liittyen sekä tiettyjä muita tavanomaisia ennakkoehtoja. Enersense tiedotti 20.12.2021 työ- ja elinkeinoministeriön noin 26 miljoonan euron investointituen myöntämisestä P2X:lle.

Tiedotteissaan 8.12.2021 ja 20.12.2021 Enersense on arvioinut järjestelyn toteutuvan tammikuun 2022 loppuun mennessä. Järjestelyn edetessä aikataulu on täsmentynyt siten, että muiden tavanomaisten ennakkoehtojen arvioidaan täyttyvän tammikuun 2022 lopussa ja järjestelyn toteutuvan helmikuun 2022 aikana. 

Järjestelyn keskeiset ehdot on kuvattu Enersensen 8.12.2021 julkaisemassa pörssitiedotteessa.

Enersense on vuonna 2005 perustettu suomalainen, kansainvälisesti toimiva päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja. Yhtiön päätoimialoja ovat teollisuus, rakentaminen, energia ja tietoliikenne. Enersense tukee palveluillaan ja osaamisellaan pohjoismaisten ja kansainvälisten teollisuus-, energia-, tietoliikenne- ja rakennusalan yhtiöiden siirtymistä kohti päästötöntä tulevaisuutta. Enersensen monipuoliset palvelut pitävät sisällään projektien elinkaaren eri vaiheet suunnittelusta ja toteutuksesta kunnossapitoon ja huoltoon.