Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

eQ Oyj osavuosikatsaus
25.10.2022, klo 8:00

Tammi-syyskuu 2022 lyhyesti

 • Konsernin nettoliikevaihto oli kaudella 64,2 miljoonaa euroa (57,8 MEUR 1.1.-30.9.2021).
 • Konsernin nettopalkkiotuotot olivat 62,8 miljoonaa euroa (52,1 MEUR).
 • Konsernin oman sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 1,4 miljoonaa euroa (5,7 MEUR) sisältäen tuotot pääoma- ja kiinteistörahastosijoituksista sekä likvideistä korkorahastoista.
 • Konsernin liikevoitto kasvoi 13 prosenttia ja oli 39,5 miljoonaa euroa (35,0 MEUR).
 • Konsernin tulos oli 31,4 miljoonaa euroa (28,0 MEUR).
 • Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,79 euroa (0,71 euroa).
 • Varainhoito-segmentin nettoliikevaihto kasvoi 21 prosenttia 58,6 miljoonaan euroon (48,5 MEUR) sekä liikevoitto 27 prosenttia 38,4 miljoonaan euroon (30,2 MEUR).
 • Corporate Finance -segmentin nettoliikevaihto oli 4,3 miljoonaa euroa (3,7 MEUR) sekä liikevoitto 1,5 miljoonaa euroa (1,1 MEUR).
 • Konsernin oman pääoma- ja kiinteistörahastosijoitustoiminnan nettokassavirta oli 2,3 miljoonaa euroa (3,7 MEUR).

Heinä-syyskuu 2022 lyhyesti

 • Konsernin nettoliikevaihto vuoden kolmannella neljänneksellä oli 20,1 miljoonaa euroa (20,9 MEUR 1.7.-30.9.2021).
 • Konsernin nettopalkkiotuotot olivat 19,9 miljoonaa euroa (18,9 MEUR).
 • Konsernin oman sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 0,3 miljoonaa euroa (2,1 MEUR) sisältäen tuotot pääoma- ja kiinteistörahastosijoituksista sekä likvideistä korkorahastoista.
 • Konsernin liikevoitto laski 11 prosenttia ja oli 12,4 miljoonaa euroa (13,8 MEUR).
 • Konsernin tulos oli 9,8 miljoonaa euroa (11,1 MEUR).
 • Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,24 euroa (0,28 euroa).
Avainluvut1-9/221-9/21Muutos7-9/227-9/21Muutos1-12/21
Nettoliikevaihto konserni, MEUR64,257,811 %20,120,9-4 %78,9
Varainhoito nettoliikevaihto, MEUR58,648,521 %18,517,65 %64,9
Corporate Finance nettoliikevaihto, MEUR4,33,718 %1,41,312 %6,9
Sijoitukset nettoliikevaihto, MEUR1,45,5-75 %0,22,0-88 %7,1
Konsernihallinto ja eliminoinnit       
nettoliikevaihto, MEUR-0,10,0 0,00,0 0,0
        
Liikevoitto konserni, MEUR39,535,013 %12,413,8-11 %47,7
Varainhoito liikevoitto, MEUR38,430,227 %12,111,83 %40,3
Corporate Finance liikevoitto, MEUR1,51,136 %0,50,511 %2,7
Sijoitukset liikevoitto, MEUR1,45,5-75 %0,22,0-88 %7,1
Konsernihallinto liikevoitto, MEUR-1,9-1,9 -0,5-0,4 -2,5
        
Kauden tulos, MEUR31,428,012 %9,811,1-11 %38,1
        
Avainluvut1-9/221-9/21Muutos7-9/227-9/21Muutos1-12/21
Tulos / osake, EUR0,790,7110 %0,240,28-13 %0,97
Oma pääoma / osake, EUR1,891,767 %1,891,767 %2,02
Kulu/tuotto -suhde, konserni, %38,439,3-2 %38,333,813 %39,5
        
Likvidit varat, MEUR31,640,7-22 %31,640,7-22 %56,0
Pääoma- ja kiinteistörahastosijoitukset, MEUR18,017,62 %18,017,62 %18,8
Korolliset lainat, MEUR0,00,00 %0,00,00 %0,0
        
Hallinnoitavat varat ilman raportointipalveluita, mrd. EUR9,48,87 %9,48,87 %9,2
Hallinnoitavat varat yhteensä, mrd. EUR12,311,011 %12,311,011 %11,6

Toimitusjohtaja Mikko Koskimies

Ukrainan sota aiheutti koronan jälkeen toisen tarjontashokin ja nosti etenkin energian hintaa voimakkaasti. Tämän seurauksena länsimaiden inflaatio kiihtyi merkittävästi. USA:n keskuspankki aloitti koronnostot jo alkuvuonna 2022 ja teki vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä kaksi 0,75 %-yksikön nostoa. Euroopan Keskuspankki EKP aloitti koronnostot kolmannella neljänneksellä. Korkojen noston tavoitteena on hidastaa kysyntää ja sitä kautta inflaatiota. 

USA:n talous on sietänyt hyvin rahapolitiikan kiristämistä ja etenkin maan työmarkkinat ovat pysyneet erittäin vahvoina. Euroopassa inflaation voimakas kiihtyminen ja etenkin energiahintojen raju nousu heikentävät kuluttajien ostovoimaa ja leikkaavat yksityistä kulutusta. Kiinassa inflaatio ei ole ollut samalla tavalla ongelma kuin länsimaissa, mutta maan tiukka pandemiapolitiikka ja rajoitukset ovat hidastaneet kasvua. Kiina elvyttää tekemällä infrastruktuuri-investointeja ja maan keskuspankki myös laski ohjauskorkoaan hieman kolmannella vuosineljänneksellä. 

Vuoden 2022 kolmas vuosineljännes alkoi osakemarkkinoiden osalta positiivisissa tunnelmissa, kun talousdata viittasi siihen, että USA:n talouskasvu olisi reagoimassa koronnostoihin ja hidastumassa. Elokuussa tunnelma muuttui, kun USA:n erittäin vahvat työllisyysluvut julkaistiin ja Euroopan energiahinnat jatkoivat rajua nousuaan. Tämän seurauksena pörssi kääntyi taas laskuun. Vuoden 2022 alusta mitattuna USA:n pörssi on ollut eurosijoittajille länsimaista paras ja vain 11,9 % negatiivinen, koska dollari vahvistui paljon. Euroopan osaketuotto vuoden alusta oli -17,4 % ja Suomen -21,0 %. Kehittyvillä osakemarkkinoilla tuottoerot eri maiden välillä olivat suuria. Kehittyvien markkinoiden indeksillä mitattuna tuotto vuoden alusta oli -15,4 %. 

Korkomarkkinoilla on sekä vuoden 2022 alusta että Q3 aikana koettu samantyyppistä vuoristorataa kuin osakkeissa, kun odotuksia keskuspankkien koronnostoista on hinnoiteltu. Vuoden alusta tuotot olivat 15-20 prosenttia negatiivisia kautta linjan, joka on poikkeuksellista.

eQ:n katsauskauden tulos erinomainen

eQ:n katsauskauden tulos oli erinomainen toimintaympäristön tilasta huolimatta. Konsernin nettoliikevaihto oli katsauskaudella 64,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto 39,5 miljoonaa euroa. Liikevoitto kasvoi 13 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Erityisesti eQ Varainhoito kasvoi voimakkaasti. Sijoitukset-segmentin tulos laski merkittävästi poikkeuksellisen vahvasta viime vuodesta.

eQ Varainhoidon kasvu jatkui

eQ Varainhoidon tulos oli jälleen erinomainen. eQ Varainhoidon nettoliikevaihto kasvoi katsauskaudella 21 prosenttia 58,6 miljoonaan euroon. Liikevoitto kasvoi 27 prosenttia ollen katsauskaudella 38,4 miljoonaa euroa. Voimakkaimmin kasvoivat tuottosidonnaiset palkkiot, sekä Kiinteistövarainhoidon että Private Equity - varainhoidon hallinnointipalkkiot. Varainhoidon hallinnoitavat varat kasvoivat katsauskaudella 6 prosenttia 12,3 miljardiin euroon.

Asiakassalkkujen tuotot perinteisten sijoitusten osalta olivat alkuvuoden aikana negatiivisia markkinoiden mukana. eQ:n itse hoitamista rahastoista 15 prosenttia tuotti paremmin kuin vertailuindeksit ja kolmen vuoden periodilla vastaava luku oli 77 prosenttia. Myös täyden valtakirjan varainhoitosalkuissa alkuvuoden tuotot olivat markkinoiden mukaisesti negatiivisia. Kiinteistö- ja Private Equity -tuotot sen sijaan olivat erinomaisia alkuvuoden aikana ja samalla tukivat erittäin hyvin useimpien asiakkaidemme alkuvuoden kokonaistuottoja.

Myynnillisesti alkuvuosi oli erinomainen - erityisesti Kiinteistö- ja Private Equity -varainhoidon osalta. eQ Yhteiskuntakiinteistöt- ja Liikekiinteistöt -rahastojen nettomerkinnät olivat 182 miljoonaa euroa, ja eQ Asunnot II -rahasto kasvoi 46 miljoonan euron kokoiseksi. Vuonna 2022 Private Equity -varainkeruussa ovat Pohjois-Eurooppaan sijoittavat eQ PE XIV North- ja eQ PE SF IV -rahastot. Niiden yhteenlaskettu koko kasvoi syyskuun sulkemisissa jo yhteensä 410 miljoonaan euroon. Lisäksi myös viime vuoden lokakuun lopussa perustetun eQ VC -rahaston koko kasvoi katsauskauden aikana 74 miljoonaan dollariin. eQ VC -rahasto sijoittaa parhaisiin Yhdysvaltalaisiin Venture Capital -rahastoihin.

Adviumin palkkiotuotot ja tulos kasvoivat hieman

Adviumin nettoliikevaihto oli katsauskaudella 4,3 miljoonaa euroa (3,7 miljoonaa euroa) ja liikevoitto 1,5 miljoonaa euroa (1,1 miljoonaa euroa).

Katsauskaudella yrityskauppojen arvo maailmassa laski selvästi ennätysvuodesta 2021, mutta säilyi pitkän aikavälin vertailussa suhteellisen korkealla tasolla. Suomessa yrityskauppojen määrä säilyi hyvällä tasolla, mutta suuria transaktioita tehtiin aikaisempaa vähemmän. Kiinteistötransaktioiden volyymi pysyi hyvänä, vaikka hiljeni erittäin vahvan alkuvuoden jälkeen.

Advium toimi vuoden 2022 ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana neuvonantajana neljässä yrityskauppatransaktiossa: Bluebirdin myynti the North Alliancille, Raksystemsin osto Trillimpactille, Akkuraten myynti Sandvikille ja Finnamylin osto Chemigaten (Berner) toimesta. Kiinteistöjärjestelyissä Advium toimi neuvonantajana, kun Ilmarinen, YIT ja HGR Property Partners perustivat yhteisyrityksen merkittävän kiinteistöportfolion kehittämiseksi sekä Espoon kaupungin omistaman Espoon Sairaalan myynnissä LähiTapiola Yhdyskuntakiinteistöt Suomi Ky:lle. Heinäkuussa Advium toimi myyjän neuvonantajana, kun Cromwell European REIT myi toimistokiinteistön Helsingissä.

Sijoitusten liikevoitto laski merkittävästi

Sijoitukset-segmentin liikevoitto oli 1,4 miljoonaa euroa (5,5 miljoonaa euroa) ja nettokassavirta oli 2,3 miljoonaa euroa (3,7 miljoonaa euroa). Liikevoitto laski 75 prosenttia poikkeuksellisen vahvasta vertailukaudesta. Pääoma- ja kiinteistörahastosijoitusten tasearvo oli katsauskauden lopussa 18,0 miljoonaa euroa. eQ Oyj teki 1 miljoonan euron sijoitussitoumuksen sekä eQ PE XIV North- että eQ Asunnot II -rahastoon. Itä-Eurooppaan sijoittavien Amanda III- ja Amanda V -pääomarahastojen arvonmuutokset vaikuttivat Ukrainan sodan seurauksena katsauskaudella sijoitusten arvonmuutoksiin negatiivisesti.

Näkymät

Näkymä tilikauden osalta on yhä aiemman mukainen ja arvioimme Varainhoito-segmentin nettoliikevaihdon ja liikevoiton kasvavan viime vuodesta. Tiedonantopolitiikkamme mukaisesti emme anna tulosohjausta Corporate Finance- ja Sijoitukset -segmenteistä.

***

eQ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2022 on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön internetsivuilta www.eQ.fi.

eQ Oyj

Lisätietoja:
Mikko Koskimies, toimitusjohtaja, puh. +358 9 6817 8799
Antti Lyytikäinen, talousjohtaja, puh. +358 9 6817 8741

Jakelu: Nasdaq Helsinki, www.eQ.fi, keskeiset tiedotusvälineet

eQ-konserni on kotimainen Varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä yhtiöryhmä. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita (ml. pääomarahastot ja kiinteistövarainhoito) sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 12,3 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja. Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eQ.fi.

Liite


eQ on vuonna 1998 perustettu suomalainen varainhoitoon ja investointipankkitoimintaan keskittyvä konserni. Konserni tarjoaa asiakkailleen sijoitus-, kiinteistö- ja pääomarahastoihin liittyviä palveluita, yksilöllistä varainhoitoa, sijoitusvakuutuksia sekä laajan valikoiman kansainvälisten yhteistyökumppaneiden sijoitusrahastoja. Lisäksi konserni tarjoaa yritys- ja kiinteistö­järjestelyihin sekä pääoma­järjestelyihin liittyviä palveluja.